เรียงลำดับหรือกรองตารางในเวิร์กบุ๊กใน Excel Online ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณสามารถเรียงลำดับและกรองข้อมูลในตารางของคุณใน Excel Online ได้โดยใช้คีย์บอร์ดและตัวอ่านหน้าจอ การเรียงลำดับและการกรองสามารถช่วยคุณค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้น

หมายเหตุ: Excel Online เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บ แป้นพิมพ์ลัดและการนำทางจึงอาจแตกต่างไปจากที่มีอยู่ใน Excel 2016 เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้เลือกแท็บออนไลน์ใน การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Excel

ในหัวข้อนี้

เรียงลำดับข้อมูลในตาราง

 1. ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ในช่วงของเซลล์ ให้เริ่มด้วยการวางเอกสารลงในตาราง

  • เลือกเซลล์แรกของข้อมูลของคุณ

  • เมื่อต้องการสร้างตาราง ให้กด Ctrl+L จากนั้นกด Enter

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าข้อมูลของคุณไม่มีส่วนหัว Excel Online จะสร้างส่วนหัวในตารางของคุณด้วยข้อความตัวยึด เช่น คอลัมน์ 1 เมื่อต้องการแก้ไขข้อความตัวยึด ให้เลือกส่วนหัวของคอลัมน์และพิมพ์ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  • ส่วนหัวของคอลัมน์จะมีปุ่มตัวกรองและเรียงลำดับ ดูที่ สร้างตารางใน Excel Online เมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

 2. เลือกเซลล์ส่วนหัวของตารางของคอลัมน์คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. กด Alt+ลูกศรลง ตัวกรองและเมนูบริบทจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "เรียงลำดับจากน้อยไปหา รายการเมนู")

 4. บนเมนูบริบท ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของการเรียงลำดับที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่น เรียงลำดับน้อยไปหามากหรือเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)

 5. กด Enter เพื่อเรียงลำดับข้อมูล

กรองข้อมูลในตาราง

 1. ในตารางของคุณ ให้เลือกเซลล์ส่วนหัวของตารางของคอลัมน์คุณต้องการกรอง

 2. กด Alt+ลูกศรลง ตัวกรองและเมนูบริบทจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "เรียงลำดับจากน้อยไปหา รายการเมนู")

 3. บนเมนูบริบท ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกหนึ่งในตัวกรองต่อไปนี้ แล้วกด Enter

  • ตัวกรองข้อความ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคอลัมน์ที่มีข้อความหรือการผสมของข้อความและตัวเลข และคุณยังสามารถระบุเกณฑ์การกรองได้

  • ตัวกรองตัวเลข ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคอลัมน์ที่มีเฉพาะตัวเลข และคุณยังสามารถระบุเกณฑ์การกรองได้

  • ตัวกรอง ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกเซลล์ทั้งหมดหรือเฉพาะเซลล์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ระบุ

  • ล้างตัวกรองจาก 'คอลัมน์' ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อตัวเลือก ตัวกรอง ถูกเลือกอยู่ เมื่อต้องการล้างตัวกรอง ให้กด Enter

 4. ถ้าคุณเลือก ตัวกรองข้อความ หรือ ตัวกรองตัวเลข

  1. เมื่อคุณได้ยินตัวกรองที่คุณต้องการ ให้กด Enter เมนูย่อยที่เลือกจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน "เท่ากับ..." (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "เท่ากับ รายการเมนู")

  2. บนเมนูย่อย ใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ให้สร้างเกณฑ์การกรองหรือเลือกค่าในการกรอง

  4. กด Tab ไปที่ปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

 5. ถ้าคุณเลือก ตัวกรอง

  1. กล่องโต้ตอบ ตัวกรอง จะเปิดขึ้นพร้อมเลือกกล่องกาเครื่องหมาย (เลือกทั้งหมด)

  2. ใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อย้ายไปที่กล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้องการแล้วล้างหรือเลือก

  3. กด Tab ไปที่ปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

ข้อมูลเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

สร้างตารางใน Excel Online เมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×