เรียงลำดับรายการตามลำดับตัวอักษรใน Word for Mac

คุณสามารถเรียงลำดับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขหนึ่งระดับเพื่อให้ข้อความปรากฏในลำดับรายการตามตัวอักษรจากน้อยไปหามาก (ก ถึง ฮ) หรือจากมากไปหาน้อย (ฮ ถึง ก)

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก เรียงลำดับ

  บนแท็บ หน้าแรก คลิกปุ่ม เรียงลำดับ

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับข้อความ:

  • ภายใต้ เรียงลำดับตาม ให้เลือก ย่อหน้า

  • ถัดจาก ชนิด ให้เลือก ข้อความ

  • เลือก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย

 4. คลิก ตกลง

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก เรียงลำดับ

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับข้อความ ภายใต้ เรียงลำดับตาม เลือก ย่อหน้า

 4. บนเมนูป็อปอัพ ชนิด เลือก ข้อความ

 5. เลือกการเรียงลำดับ (น้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย) แล้วคลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×