เรียงลำดับรายการตามลำดับตัวอักษรใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเรียงลำดับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขหนึ่งระดับเพื่อให้ข้อความปรากฏในลำดับรายการตามตัวอักษรจากน้อยไปหามาก (ก ถึง ฮ) หรือจากมากไปหาน้อย (ฮ ถึง ก)

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก เรียงลำดับ

  บนแท็บ หน้าแรก คลิกปุ่ม เรียงลำดับ

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับข้อความ:

  • ภายใต้ เรียงลำดับตาม ให้เลือก ย่อหน้า

  • ถัดจาก ชนิด ให้เลือก ข้อความ

  • เลือก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย

 4. คลิก ตกลง

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก เรียงลำดับ

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับข้อความ ภายใต้ เรียงลำดับตาม เลือก ย่อหน้า

 4. บนเมนูป็อปอัพ ชนิด เลือก ข้อความ

 5. เลือกการเรียงลำดับ (น้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย) แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×