เรียงลำดับรายการตามตัวอักษร

ให้ Word เรียงลำดับรายการข้อความให้คุณจาก A ถึง Z หรือ Z ถึง A

  1. เลือกข้อความในรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขแบบหนึ่งระดับ

  2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก เรียงลำดับ (ใน Outlook: บนแท็บ รูปแบบข้อความ ให้คลิก จัดเรียง)

    ปุ่ม เรียงลำดับ บนแท็บ แทรก

  3. ในกล่อง จัดเรียงข้อความ ให้ตั้งค่า จัดเรียงโดย เป็น ย่อหน้า และ ข้อความ

  4. คลิก จากน้อยไปหามาก (A ถึง Z) หรือ จากมากไปหาน้อย (Z ถึง A)

  5. คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×