เรียงลำดับรายการตามตัวอักษร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเรียงลำดับรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขแบบหนึ่งระดับเพื่อให้ข้อความเรียงตามตัวอักษรได้ คุณสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (ก ถึง ฮ) หรือจากมากไปหาน้อย (ฮ ถึง ก)

  1. เลือกข้อความในรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

  2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกเรียงลำดับ

    คำสั่งเรียงลำดับ

  3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับข้อความ ภายใต้ เรียงลำดับตาม ให้คลิก ย่อหน้า และ ข้อความ แล้วคลิก เรียงจากน้อยไปหามาก หรือ เรียงจากมากไปหาน้อย อย่างใดอย่างหนึ่ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×