เรียงลำดับรายการของข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Excel คุณสามารถเรียงลำดับตัวเลข ข้อความ วันในสัปดาห์ เดือน หรือรายการจากรายการแบบกำหนดเอง ที่คุณสร้างได้ คุณยังสามารถเรียงลำดับตามสีฟอนต์ สีของเซลล์ หรือชุดไอคอนได้ เรียงลำดับตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

เมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ จะเป็นการจัดเรียงแถวในคอลัมน์ใหม่ เมื่อคุณเรียงคอลัมน์หลายคอลัมน์ หรือตารางหลายตาราง โดยทั่วไปจะเป็นการจัดเรียงแถวตามเนื้อหาที่อยู่ในคอลัมน์ที่เฉพาะเจาะจง

สิ่งสำคัญ: 

 • ถ้าคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ มีจำนวนทั้งแบบที่อยู่ในรูปแบบตัวเลขและตัวหนังสือ จำนวนต่างๆ จะถูกเรียงแบบไม่ถูกต้อง จำนวนที่อยู่ในรูปแบบตัวหนังสือจะแสดงโดยถูกจัดชิดซ้ายแทนนี่จะเป็นขวา ถ้าต้องการจัดรูปแบบจำนวนที่เหลือกให้เหมือนกัน บนแท็บ หน้าแรก ในกล่อง จัดรูปแบบตัวเลข ให้เลือก ข้อความ หรือ ตัวเลข

 • กล่อง รูปแบบตัวเลข

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  ข้อมูลในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันจะถูกเรียงลำดับ โดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์ที่คุณเลือก

 2. ในแท็บ ข้อมูล ให้เลือก จากน้อยไปมาก ไอคอน เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปน้อย ไอคอน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

  ถ้าต้องการเรียงลำดับ

  คลิก

  เอาค่าต่ำสุดไว้ด้านบนสุดของคอลัมน์

  จาก ก ถึง ฮ

  เอาค่าสูงสุดไว้ด้านบนสุดของคอลัมน์

  ฮ ถึง ก

หมายเหตุ: ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้ ใหตัวเลขจำนวนทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บเป็นตัวเลข เช่น ค่าติดลบ ที่ถูกนำเข้าจากระบบบัญชีบางระบบจะถูกจัดเก็บเป็นข้อความ

คุณสามารถเรียงลำดับหลายคอลัมน์ได้ โดยการเพิ่มระดับของเกณฑ์การเรียงลำดับ เช่น คุณสามารถเรียงลำดับรายงานยอดขายโดย ภูมิภาค จากนั้นเรียงโดยวันที่ และจากนั้นเรียงโดยพนักงานขาย ระดับการเรียงลำดับแต่ละระดับ แสดงด้วยแถวเดี่ยวในกล่องโต้ตอบ การเรียงลำดับ

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 3. ถ้าข้อมูลของคุณมีแถวส่วนหัวอยู่แล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าข้อมูลไม่มีแถวส่วนหัว ให้เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ในแถวถัดจาก เรียงลำดับโดย ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิกพื้นที่ว่าง จากนั้นคลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 5. ภายใต้ เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ค่า จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

  คุณยังสามารถเลือกที่จะเรียงลำดับตามเซลล์ หรือสีฟอนต์ หรือไอคอนภายในเซลล์ได้

 6. ภายใต้ ลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ก ถึง ฮ จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าไม่ได้อยู่ในลำดับการจัดเรียงที่คุณต้อง เลือกรายการแบบกำหนดเอง ถ้าลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองที่คุณต้องการไม่ได้แสดงอยู่ ดูส่วน "สร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อเรียงลำดับตาม"

 7. ถ้าคุณเลือก สีเซลล์สีฟอนต์ หรือ สีไอคอน ในขั้นตอนที่ 5 จากนั้นภายใต้ สี/ไอคอน ให้คลิกแถว จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

 8. สำหรับคอลัมน์เพิ่มเติมแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับ

  ไอคอน เพิ่มระดับ

  จากนั้นกรอกลงในคอลัมน์ คอลัมน์เรียงลำดับลำดับ และ สี/ไอคอน สำหรับแถวใหม่

หมายเหตุ: วิธีนี้ไม่สามารถทำได้ในตาราง ถ้าต้องการนำการจัดรูปแบบตารางออก เพื่อให้สามารถเรียงลำดับตามแถวได้ บนแท็บ ตาราง ให้เลือก แปลงเป็นช่วง

 1. คลิกเซลล์ในแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 3. ถ้าข้อมูลของคุณมีแถวส่วนหัวอยู่แล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าข้อมูลไม่มีแถวส่วนหัว ให้เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. คลิก ตัวเลือก

 5. ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในแถวแรก ภายใต้ แถว ให้คลิกพื้นที่ว่างข้างๆ จากนั้นโดย จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับถัดไป

 7. ภายใต้ เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ค่า จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

 8. ภายใต้ ลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ก ถึง ฮ จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าไม่ได้อยู่ในลำดับการจัดเรียงที่คุณต้อง เลือกรายการแบบกำหนดเอง ถ้าลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองที่คุณต้องการไม่ได้แสดงอยู่ ดูส่วน "สร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อเรียงลำดับตาม"

 9. สำหรับแถวเพิ่มเติมแต่ละแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับ

  ไอคอน เพิ่มระดับ

  จากนั้นกรอกลงในคอลัมน์ แถวเรียงลำดับลำดับ และ สี/ไอคอน สำหรับแถวใหม่

Excel ได้รวบรายการแบบกำหนดเองให้คุณสามารถเรียงลำดับได้โดย: วันของสัปดาห์ และ เดือนของปี นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณได้ เช่น ระดับชั้นในโรงเรียน เช่น ปี 1 ปี 2 ปี 3 และ ปี 4 เมื่อคุณสร้างรายการแบบกำหมดเองของคุณแล้ว เมื่อต้องการใช้รายการดังกล่าว ในกล่อง เรียงลำดับ ภายใต้ ลำดับ ให้เลือก รายการแบบกำหนดเอง

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ จากนั้นภายใต้ สูตรและรายการ ให้คลิก รายการแบบกำหนดเอง

 2. คลิก เพิ่ม

 3. พิมพ์ค่าในรายการของคุณตามลำดับที่คุณต้องการให้เรียง โดยใส่ลูกน้ำคั่นระหว่างค่าต่างๆ

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้คลิก เพิ่ม จากนั้นปิดกล่องรายการแบบกำหนดเอง

Excel ได้รวบรายการแบบกำหนดเองให้คุณสามารถเรียงลำดับได้โดย: วันของสัปดาห์ และ เดือนของปี นอกจากนี้ วิธีดังกล่าวจะอธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณได้ เช่น ระดับชั้นในโรงเรียน เช่น ปี1 ปี 2 ปี 3 และ ปี 4

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 3. ถ้าข้อมูลของคุณมีแถวส่วนหัวอยู่แล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าข้อมูลไม่มีแถวส่วนหัว ให้เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ภายใต้ ลำดับ ให้คลิก รายการแบบกำหนดเอง

 5. เลือกรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองจะถูกนำไปใช้กับคอลัมน์ที่ระบุใน คอลัมน์ เท่านั้น เรียงลำดับคอลัมน์หลายคอลัมน์ โดย วันในสัปดาห์ เดือน หรือรายการแบบกำหนดเองอื่นๆ ให้ใช้วิธี “เรียงลำดับรายการด้วยคอลัมน์ 2 - 3 คอลัมน์” ก่อนหน้าเพื่อเรียงลำดับคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ต่างหาก

 1. เลือกคอลัมน์วันที่ หรือเวลา ในช่วงของเซลล์หรือตาราง

 2. ในแท็บ ข้อมูล ให้เลือก จากน้อยไปมาก ไอคอน เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปน้อย ไอคอน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

  หมายเหตุ: ถ้าผลลัพธ์ไม่ใช่แบบที่คุณคาดหวังไว้ ข้อมูลอาจมีวันที่หรือเวลาที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของข้อความหรือตัวเลข แทนที่จะเป็นวันที่ หรือเวลา ถ้าต้องการเก็บตัวเลขในรูปแบบวันที่หรือเวลา ให้เลือกคอลัมน์ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก วันที่ หรือ เวลา ในกล่อง รูปแบบตัวเลข

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 3. ในกล่อง เรียงลำดับ ให้เลือก ตัวเลือก จากนั้นเลือก เรียงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ถ้ามีเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบ โดย สีเซลล์หรือสีฟอนต์ ในคอลัมน์ที่คุณกำลังเรียงลำดับอยู่ คุณสามารถเรียงลำดับโดยสีเหล่านี้ได้ คุณยังสามารถเรียงลำดับโดยชุดไอคอนที่ถูกสร้างโดยการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้ เนื่องจากไม่มีลำดับการจัดเรียงที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ สีเซลล์ สีฟอนต์ หรือ ไอคอนต่างๆ คุณจึงต้องกำหนดลำดับด้วยตัวเองก่อนเริ่มการเรียงลำดับ

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 3. ถ้าข้อมูลของคุณมีแถวส่วนหัวอยู่แล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าข้อมูลไม่มีแถวส่วนหัว ให้เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง รายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ภายใต้ คอลัมน์ คลิกพื้นที่ว่างข้างๆ จากนั้นโดย จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 5. ภายใต้ เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ค่า จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิก สีเซลล์สีฟอนต์ หรือ ไอคอนของเซลล์

 6. ภายใต้ สี/ไอคอน ให้เลือกสีหรือไอคอน

 7. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกว่าสีหรือไอคอนที่เลือกควรจจะจัดไว้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของรายการ

 8. สำหรับคอลัมน์เพิ่มเติมแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับ

  ไอคอน เพิ่มระดับ

  จากนั้นกรอกลงในคอลัมน์ คอลัมน์เรียงลำดับลำดับ และ สี/ไอคอน สำหรับแถวใหม่

สิ่งสำคัญ: โปรดระวังเมื่อคุณใช้ฟีเจอร์นี้ การเรียงลำดับโดยหนึ่งคอลัมน์ในช่วง อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการ เช่น การย้ายเซลล์ในคอลัมน์นั้นออกจากเซลล์อื่นในแถวเดียวกัน

 1. เลือกคอลัมน์ในช่วงของเซลล์ที่มีคอลัมน์ตั้งแต่สองคอลัมน์หรือมากกว่า

  หมายเหตุ: วิธีนี้ไม่สามารถทำได้ในตาราง ถ้าต้องการนำการจัดรูปแบบตารางออก เพื่อให้สามารถเรียงลำดับคอลัมน์เพียงคอลัมน์เดียวได้ บนแท็บ ตาราง ให้เลือก แปลงเป็นช่วง

 2. เลือกข้อมูลคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก เรียงลำดับ

  บนแท็บ ข้อมูล ของ Excel ให้เลือก เรียงลำดับ

 4. ใน แจ้งเตือนการเรียงลำดับ ที่ปรากฏ ให้เลือก ดำเนินการต่อด้วยส่วนที่เลือกขณะนี้ จากนั้นคลิก เรียงลำดับ

  ถ้าผลลัพธ์ไม่ใช่แบบที่คุณคาดหวังไว้ ให้คลิก เลิกทำ ไอคอนเลิกทำ

วิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้น ด้วยการเรียงลำดับ คุณสามารถเรียงลำดับข้อความ (A ถึง Z หรือ Z ถึง A), (น้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด), ตัวเลข และวัน และเวลา (เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด และใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด) ในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ได้ คุณสามารถเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเองที่คุณสร้าง (เช่นใหญ่ ปานกลาง และขนาดเล็ก) หรือคุณสามารถเรียงลำดับตามรูป รวมถึงสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือชุดไอคอน บ่อย คุณจะเรียงลำดับตามคอลัมน์ แต่คุณยังสามารถเรียงลำดับตามแถว

เมื่อคุณเรียงลำดับ คุณจัดเรียงข้อมูลใหม่ลงในใบสั่งบางอย่าง ในทางตรงข้าม เมื่อคุณกรอง คุณซ่อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง ดูที่กรองรายการของข้อมูล

เมื่อคุณเรียงลำดับตามช่วงของเซลล์ เกณฑ์การเรียงลำดับจะไม่ถูกบันทึกไว้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การเรียงลำดับเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ใหม่ได้ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่เป็นแบบตาราง Excel บันทึกข้อมูลของคุณในตาราง เมื่อคุณใช้เรียงลำดับหลาย ๆ คอลัมน์ หรือ ถ้าคุณสร้างเงื่อนไขการเรียงลำดับซับซ้อนที่ใช้เวลานานเมื่อต้องการสร้าง

เมื่อคุณนำเกณฑ์การเรียงลำดับ คุณอาจเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ส่งกลับ โดยสูตร และแผ่นงานมีการคำนวณใหม่ จะสามารถเกิดขึ้นถ้าช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ของตารางที่มีเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบข้อมูล

Excel เรียงลำดับข้อมูล โดยใช้ลำดับต่อไปนี้ลำดับการจัดเรียง: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ช่องว่าง) " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> =แบบ h b c d e f g ฉัน j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เท็จจริง (ข้อผิดพลาดของแผ่นงาน) (เซลล์ว่าง)

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  ข้อมูลในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันจะถูกเรียงลำดับตามคอลัมน์ที่คุณเรียงลำดับ

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการเรียงลำดับ

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ถ้าต้องการเรียงลำดับ

  คลิก

  เอาค่าต่ำสุดไว้ด้านบนสุดของคอลัมน์

  น้อยไปหามาก

  เอาค่าสูงสุดไว้ด้านบนสุดของคอลัมน์

  จากมากไปน้อย

 4. หมายเหตุ: ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้ ใหตัวเลขจำนวนทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บเป็นตัวเลข เช่น ค่าติดลบ ที่ถูกนำเข้าจากระบบบัญชีบางระบบจะถูกจัดเก็บเป็นข้อความ

คุณสามารถเรียงลำดับหลายคอลัมน์ได้ โดยการเพิ่มระดับของเกณฑ์การเรียงลำดับ เช่น คุณสามารถเรียงลำดับรายงานยอดขายโดย ภูมิภาค จากนั้นเรียงโดยวันที่ และจากนั้นเรียงโดยพนักงานขาย ระดับการเรียงลำดับแต่ละระดับ แสดงด้วยแถวเดี่ยวในกล่องโต้ตอบ การเรียงลำดับ

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการเรียงลำดับ นั้นแล้ว คลิกเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. คลิกเพิ่มระดับ ปุ่มเพิ่ม กล่อง เรียงลำดับ  

  ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ภายใต้ คอลัมน์ คลิกพื้นที่ว่างข้างๆ จากนั้นโดย จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 5. ภายใต้ เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ค่า จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

 6. ภายใต้ ลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ก ถึง ฮ จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณเลือกสีฟอนต์สีของเซลล์ หรือไอคอนของเซลล์ ในขั้นตอนที่ 5 จากนั้นภายใต้สี/ไอคอน คลิกแถว แล้ว บนเมนูทางลัด คลิ กเงื่อนไขที่คุณต้องการ

 7. สำหรับแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6

 1. คลิกเซลล์ในแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการเรียงลำดับ นั้นแล้ว คลิกเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา จากนั้นคลิก ตกลง

 5. คลิกเพิ่มระดับ ปุ่มเพิ่ม กล่อง เรียงลำดับ  

 6. ภายใต้แถว คลิกถัดจากแล้วตามด้วย ช่องว่าง แล้ว บนเมนูทางลัด คลิ กแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับถัดไป

 7. ภายใต้ เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ค่า จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

 8. ภายใต้ ลำดับ ในแถวเดียวกัน ให้คลิก ก ถึง ฮ จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการ

 9. สำหรับแต่ละแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

Excel มีรายการแบบกำหนดเองที่คุณสามารถเรียงลำดับตาม: วันของสัปดาห์และเดือนในปี นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรายการของคุณเองแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คะแนนระดับในโรงเรียน เช่นนักศึกษาเข้าใหม่ Sophomore มัธยมต้น และรุ่นพี่

 1. บนเมนูExcel คลิกการกำหนดลักษณะ และภายใต้สูตรและรายการ คลิกรายการแบบกำหนดเอง ปุ่ม การกำหนดลักษณะรายการแบบกำหนดเอง  

 2. คลิก เพิ่ม

 3. พิมพ์รายการของคุณในลำดับที่คุณต้องการเรียงลำดับ เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกตกลง

Excel ได้รวบรายการแบบกำหนดเองให้คุณสามารถเรียงลำดับได้โดย: วันของสัปดาห์ และ เดือนของปี นอกจากนี้ วิธีดังกล่าวจะอธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณได้ เช่น ระดับชั้นในโรงเรียน เช่น ปี1 ปี 2 ปี 3 และ ปี 4

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการเรียงลำดับ นั้นแล้ว คลิกเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. คลิกเพิ่มระดับ ปุ่มเพิ่ม กล่อง เรียงลำดับ  

  ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ภายใต้ใบสั่งซื้อ คลิปัจจุบันลำดับการจัดเรียง เช่นA ถึง Z จากนั้น คลิรายการแบบกำหนดเอง

 5. เลือกรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองจะถูกนำไปใช้กับคอลัมน์ที่ระบุใน คอลัมน์ เท่านั้น เรียงลำดับคอลัมน์หลายคอลัมน์ โดย วันในสัปดาห์ เดือน หรือรายการแบบกำหนดเองอื่นๆ ให้ใช้วิธี “เรียงลำดับรายการด้วยคอลัมน์ 2 - 3 คอลัมน์” ก่อนหน้าเพื่อเรียงลำดับคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ต่างหาก

 1. เลือกคอลัมน์วันที่ หรือเวลา ในช่วงของเซลล์หรือตาราง

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการเรียงลำดับ แล้ว คลิ กน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

  หมายเหตุ: ถ้าผลลัพธ์เป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวัง คอลัมน์อาจประกอบด้วยวัน หรือเวลาที่ถูกจัดเก็บเป็นข้อความหรือตัวเลข แทนที่จะเป็นวันหรือเวลา เมื่อต้องการเก็บหมายเลขในรูปแบบวันหรือเวลา เลือกคอลัมน์ และบนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข ชี้ไปที่รูปแบบตัวเลข นั้นแล้ว คลิกวัน หรือเวลา

ถ้ามีเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบ โดย สีเซลล์หรือสีฟอนต์ ในคอลัมน์ที่คุณกำลังเรียงลำดับอยู่ คุณสามารถเรียงลำดับโดยสีเหล่านี้ได้ คุณยังสามารถเรียงลำดับโดยชุดไอคอนที่ถูกสร้างโดยการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้ เนื่องจากไม่มีลำดับการจัดเรียงที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ สีเซลล์ สีฟอนต์ หรือ ไอคอนต่างๆ คุณจึงต้องกำหนดลำดับด้วยตัวเองก่อนเริ่มการเรียงลำดับ

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการเรียงลำดับ นั้นแล้ว คลิกเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. คลิกเพิ่มระดับ ปุ่มเพิ่ม กล่อง เรียงลำดับ  

  ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการของฉันมีส่วนหัว

 4. ภายใต้ คอลัมน์ คลิกพื้นที่ว่างข้างๆ จากนั้นโดย จากนั้นบนเมนูลัด ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 5. ภายใต้เรียงลำดับ ในแถวเดียวกัน คลิกค่า และบนเมนูทางลัด คลิกสีของเซลล์สีฟอนต์ หรือไอคอนสี

 6. สำหรับแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5

สิ่งสำคัญ: โปรดระวังเมื่อคุณใช้ฟีเจอร์นี้ การเรียงลำดับโดยหนึ่งคอลัมน์ในช่วง อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการ เช่น การย้ายเซลล์ในคอลัมน์นั้นออกจากเซลล์อื่นในแถวเดียวกัน

 1. เลือกคอลัมน์ในช่วงของเซลล์ที่มีคอลัมน์ตั้งแต่สองคอลัมน์หรือมากกว่า

  หมายเหตุ: ไม่สามารถดำเนินการกระบวนงานนี้ในตาราง

 2. เลือกข้อมูลคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง คลิกเรียงลำดับ

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 4. ใน แจ้งเตือนการเรียงลำดับ ที่ปรากฏ ให้เลือก ดำเนินการต่อด้วยส่วนที่เลือกขณะนี้ จากนั้นคลิก เรียงลำดับ

  ถ้าผลลัพธ์เป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ คลิกยกเลิก ปุ่มเลิกทำ  

คุณสามารถเรียงลำดับข้อความภาษาจีนได้โดยการออกเสียงอักขระภาษาจีนหรือจำนวนขีดของอักขระภาษาจีน

สิ่งสำคัญ: ก่อนอื่นคุณต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาจีนเพื่อให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การเปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาจีน

 1. คลิกเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการเรียงลำดับ นั้นแล้ว คลิกเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. เมื่อต้องการเพิ่มเกณฑ์การเรียงลำดับที่อื่น คลิกเพิ่มระดับ ปุ่มเพิ่ม กล่อง เรียงลำดับ  

  ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการของฉันมีส่วนหัว แต่ถ้าตารางมีแถวส่วนหัว ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการของฉันมีส่วนหัว

 4. การเปลี่ยนลำดับการจัดเรียง ภายใต้ลำดับ คลิกปัจจุบันลำดับการจัดเรียง เช่นA ถึง Z แล้ว คลิกรายการแบบกำหนดเอง

 5. คลิก ตัวเลือก จากนั้นเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เรียงลำดับจากบนลงล่าง

  ภายใต้การวางแนว คลิกเรียงลำดับจากบนลงล่าง

  เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

  ภายใต้การวางแนว คลิกเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

  เรียงลำดับตามลำดับขีดทับ

  ภายใต้วิธี คลิกเรียงลำดับขีดทับ

  เรียงลำดับตามลำดับพยางค์

  ภายใต้วิธี คลิกเรียงลำดับพยางค์

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองจะถูกนำไปใช้กับคอลัมน์ที่ระบุใน คอลัมน์ เท่านั้น เรียงลำดับคอลัมน์หลายคอลัมน์ โดย วันในสัปดาห์ เดือน หรือรายการแบบกำหนดเองอื่นๆ ให้ใช้วิธี “เรียงลำดับรายการด้วยคอลัมน์ 2 - 3 คอลัมน์” ก่อนหน้าเพื่อเรียงลำดับคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ต่างหาก

วิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้น ด้วยการเรียงลำดับ คุณสามารถเรียงลำดับข้อความ (A ถึง Z หรือ Z ถึง A), (น้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด), ตัวเลข และวัน และเวลา (เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด และใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด) ในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ได้ คุณสามารถเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเองที่คุณสร้าง (เช่นใหญ่ ปานกลาง และขนาดเล็ก) หรือคุณสามารถเรียงลำดับตามรูป รวมถึงสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือชุดไอคอน บ่อย คุณจะเรียงลำดับตามคอลัมน์ แต่คุณยังสามารถเรียงลำดับตามแถว

เมื่อคุณเรียงลำดับ คุณจัดเรียงข้อมูลใหม่ลงในใบสั่งบางอย่าง ในทางตรงข้าม เมื่อคุณกรอง คุณซ่อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง ดูที่กรองรายการของข้อมูล

เมื่อคุณเรียงลำดับตามช่วงของเซลล์ เกณฑ์การเรียงลำดับจะไม่ถูกบันทึกไว้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การเรียงลำดับเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ใหม่ได้ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่เป็นแบบตาราง Excel บันทึกข้อมูลของคุณในตาราง เมื่อคุณใช้เรียงลำดับหลาย ๆ คอลัมน์ หรือ ถ้าคุณสร้างเงื่อนไขการเรียงลำดับซับซ้อนที่ใช้เวลานานเมื่อต้องการสร้าง

เมื่อคุณนำเกณฑ์การเรียงลำดับ คุณอาจเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ส่งกลับ โดยสูตร และแผ่นงานมีการคำนวณใหม่ จะสามารถเกิดขึ้นถ้าช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ของตารางที่มีเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบข้อมูล

Excel เรียงลำดับข้อมูล โดยใช้ลำดับต่อไปนี้ลำดับการจัดเรียง: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ช่องว่าง) " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> =แบบ h b c d e f g ฉัน j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เท็จจริง (ข้อผิดพลาดของแผ่นงาน) (เซลล์ว่าง)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

กรองรายการของข้อมูล

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×