เรียงลำดับตามวันที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การสแกนข้อมูลอย่างรวดเร็วตามลำดับของวันที่อาจเป็นเรื่องยากถ้าข้อมูลของคุณอยู่ในลำดับแบบสุ่มเหมือนกับในรูปภาพนี้

วันที่ที่ไม่ได้เรียงลำดับ

ใน Excel Online วันที่ที่คุณต้องการเรียงลำดับจำเป็นต้องได้รับการจัดรูปแบบเป็นตาราง วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกวันที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วคลิกจัดรูปแบบเป็นตาราง

ปุ่ม จัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง

  1. ตรวจสอบตารางของฉันมีส่วนหัวของแม้ว่าคอลัมน์วันของคุณไม่มี

กล่องโต้ตอบสำหรับการแปลงช่วงข้อมูลเป็นตาราง

  1. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วเลือกลำดับการจัดเรียง ดังนี้

    • คลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก สำหรับวันที่ที่เก่าที่สุดอยู่ด้านบนสุด

    • เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย สำหรับวันที่ที่ใหม่ที่สุดอยู่ด้านบนสุด

      เรียงลำดับได้ทั้งจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อย

ไม่แน่ใจว่าเป็นการเรียงลำดับแบบใดใช่หรือไม่

ให้ดูทิศทางของลูกศร

เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก มีลูกศรชี้ขึ้น

วันที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามากจากเก่าที่สุดไปใหม่ที่สุด

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย มีลูกศรชี้ลง

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยโดยมีใหม่ที่สุดอยู่ด้านบนสุด

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเพิ่มวันที่ใหม่ลงในตาราง ให้เลือกคอลัมน์และเรียงลำดับอีกครั้ง

สำหรับการเรียงลำดับพื้นฐานและรวดเร็ว ให้ดูที่ เรียงลำดับข้อมูลในเวิร์กชีต

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×