เรียงลำดับตามนามสกุล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับรายการของชื่อตามนามสกุล แต่ชื่อเริ่มด้วยชื่อแรก (เช่น "Elsie Carr") คุณจะต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ชื่อเริ่มต้นด้วยนามสกุล (เช่น "Carr, Elsie") เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เราจะใช้สูตรสองสามสูตร

ซึ่งแสดงบางสูตรใน B2, C2 และ D2 ที่เราจะรวมไว้ในเซลล์ E2

สูตรที่แปลงชื่อเต็มเป็น นามสกุล, ชื่อ

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของสูตรที่แสดงข้างต้น

เซลล์

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

B2

=FIND(" ",A2)

ค้นหาตำแหน่งของช่องว่างแรกใน "Elsie Carr"

6

C2

=MID("A2,B2+1,30)

ค้นหา 30 อักขระสุดท้ายใน "Elsie Carr" โดยเริ่มที่ตำแหน่งแรก (7) หลังช่องว่าง (ซึ่งคือ "C" ใน Carr) ไม่มีปัญหาถ้าจะใช้อักขระจำนวนมากกว่าที่คุณต้องการ

Carr

D2

=LEFT(A2,B2-1)

ค้นหาชื่อแรกใน "Elsie Carr" ด้วยการส่งกลับจำนวนอักขระซ้ายสุดที่พบก่อนช่องว่างแรก (ที่ตำแหน่ง 6) ดังนั้น 5 อักขระแรก (ตำแหน่ง 6 ลบ 1) จะถูกส่งกลับ ซึ่งก็คือ "Elsie"

Elsie

E2

=D2 & ", " & C2

รวม "Carr," เครื่องหมายจุลภาคที่มีช่องว่าง (", ") และ "Elsie" เพื่อส่งกลับ "Carr, Elsie"

Carr, Elsie

ใน E2 เราได้แปลง "Elsie Carr" เป็น "Carr, Elsie" ตอนนี้ให้ลากสูตรใน E2 ลงมาตามเซลล์ที่อยู่ใต้เซลล์นั้นเพื่อคัดลอกสูตรและแปลงส่วนที่เหลือของชื่อจากคอลัมน์ A

ก่อนที่คุณจะลองเรียงลำดับชื่อ คุณจะต้องแปลงจากผลลัพธ์ของสูตรเป็นค่าดังนี้

  1. เลือกเซลล์ที่เริ่มต้นด้วย E2 และกด Ctrl+C เพื่อคัดลอก

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางค่า

สุดท้าย เมื่อต้องการเรียงลำดับชื่อ ให้เลือกเซลล์และคลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก และ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×