เรียงลำดับข้อมูลใน PivotTable

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ใน PivotTable ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถเรียงลำดับรายการข้อความ (จาก A ถึง Z หรือ Z ถึง A), ตัวเลข (จากน้อยไปมากที่สุด หรือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด), และวัน และเวลา (จากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด) ได้

เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูลใน PivotTable ตระหนักถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • การจัดเรียงที่แตกต่างกัน ด้วยการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการตั้งค่าภาษาที่ถูกต้องในข้อความและภาษา ในการกำหนดลักษณะของระบบ คอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง ดูที่ระบบวิธีใช้ Mac

 • ข้อมูลเช่นรายการข้อความอาจมีช่องว่างนำหน้าที่มีผลต่อผลลัพธ์ของการเรียงลำดับ สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเรียงลำดับ คุณควรเอาช่องว่างก่อนที่คุณทำการเรียงลำดับข้อมูล

 • ไม่เหมือนกับการเรียงลำดับข้อมูล ในช่วงของเซลล์บนแผ่นงาน หรือ ใน Excel for Mac ตาราง คุณไม่สามารถเรียงลำดับรายการข้อความที่พิมพ์ใหญ่-เล็ก

 • คุณไม่สามารถเรียงลำดับข้อมูล ตาม รูปแบบที่เฉพาะเจาะจง เช่นเซลล์หรือสีฟอนต์ หรือ ตามเงื่อนไขจัดรูปแบบตัวบ่ง ชี้ เช่นชุดไอคอน

เรียงลำดับแถวหรือคอลัมน์ป้ายชื่อข้อมูลใน PivotTable

 1. ใน PivotTable คลิกเขตข้อมูลใด ๆ ในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บข้อมูล คลิกเรียงลำดับ แล้ว คลิ กลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ สำหรับตัวเลือกการเรียงลำดับเพิ่มเติม คลิกตัวเลือก

  เลือกลำดับการจัดเรียง

  รายการข้อความจะถูกเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร ตัวเลขจะถูกเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (หรือในทางกลับกัน) และวันที่หรือเวลาจะถูกเรียงลำดับจากเก่าไปหาใหม่ (หรือในทางกลับกัน)

  หมายเหตุ: คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลในน้อยไปหามาก หรือเรียงลำดับ โดยการคลิกถึงฮ หรือZ ถึง A ยังอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณทำเช่นนี้ ข้อความจะเรียงลำดับจาก A ถึง Z หรือ Z ถึง A ตัวเลขจะถูกเรียงลำดับ จากน้อยไปมากที่สุด หรือ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด จากวันหรือเวลาการเรียงลำดับจากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด

เรียงลำดับตามค่าแต่ละตัว

คุณสามารถเรียงลำดับ บนแต่ละค่า หรือผลรวมย่อย ด้วยการคลิกขวาเซลล์ คลิกเรียงลำดับ เลือกวิธีการเรียงลำดับ การเรียงลำดับจะนำไปใช้กับเซลล์ทั้งหมดในระดับเดียวกันในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเซลล์

เรียงลำดับที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุด

ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง ข้อมูลในคอลัมน์จากการขนส่ง จะเรียงลำดับน้อยที่สุดไปหามากที่สุด

เลือกเซลล์

เมื่อต้องการดูผลรวมทั้งหมดเรียงลำดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด เลือกตัวเลขใด ๆ ในคอลัมน์หรือแถวผลรวมทั้งหมด จากนั้น คลิกเรียงลำดับ >มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

เลือกผลรวม

ตั้งค่าตัวเลือกการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการที่เฉพาะเจาะจงด้วยตัวคุณเอง หรือเปลี่ยนลำดับการจัดเรียง คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการเรียงลำดับของคุณเองได้

 1. คลิกเขตข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ถัดจากป้ายชื่อแถว หรือป้ายชื่อคอลัมน์

  เลือกเกณฑ์ที่กำหนดเอง

 3. ภายใต้เรียงลำดับ เลือกน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย และเลือกจากตัวเลือกในรายการเรียงลำดับตาม (ตัวเลือกเหล่านี้จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณในขั้นตอนที่ 1 และ 2)

 4. ภายใต้ตัวกรอง เลือกเกณฑ์อื่น ๆ ที่คุณอาจมี ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลสำหรับเดือนมีนาคมเท่านั้น ในรายการโดยป้ายชื่อ เลือกเท่ากับ และพิมพ์มีนาคม ในกล่องข้อความที่ปรากฏขึ้นแล้ว เมื่อต้องการรวมเฉพาะข้อมูลบางอย่างในการคำนวณของคุณ เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายในกล่องตัวกรอง เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกของคุณ คลิกล้างตัวกรอง

  ขีดจำกัดผลลัพธ์ให้เป็นหนึ่งเดือน < sort6 แทรกและ sort7 >

  เรียงลำดับผลลัพธ์จากการจำกัดการหนึ่งเดือน

 5. คลิกที่ด้านนอกของกล่องโต้ตอบเรียงลำดับแบบกำหนดเองเพื่อปิด

เรียงลำดับแถวหรือคอลัมน์ป้ายชื่อข้อมูลใน PivotTable

 1. ใน PivotTable คลิกเขตข้อมูลใด ๆ ในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการเรียงลำดับ แล้ว คลิ กลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลในน้อยไปหามาก หรือเรียงลำดับ โดยการคลิกถึงฮ หรือZ ถึง A ยังอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณทำเช่นนี้ ข้อความจะเรียงลำดับจาก A ถึง Z หรือ Z ถึง A ตัวเลขจะถูกเรียงลำดับ จากน้อยไปมากที่สุด หรือ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด จากวันหรือเวลาการเรียงลำดับจากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด

การดำเนินการเรียงลำดับที่กำหนดเอง

 1. เลือกเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เรียงลำดับ แล้วคลิก การเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

 3. ชนิดของการเรียงลำดับที่คุณต้องการกำหนดค่า

เรียงลำดับ โดยใช้รายการแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเรียงลำดับในลำดับการจัดเรียงที่ผู้ใช้กำหนดเอง โดยใช้รายการแบบกำหนดเอง

 1. เลือกเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เรียงลำดับ แล้วคลิก การเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ลำดับการจัดเรียงคีย์ เลือกรายการแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  Excel มีอยู่แล้วภายในวันของระบบในสัปดาห์และเดือนในปีรายการแบบกำหนดเอง คุณยังสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณเอง ลำดับการจัดเรียงรายการแบบกำหนดเองจะหายไปเมื่อคุณรีเฟรช PivotTable

  หมายเหตุ: รายการแบบกำหนดเองจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ปิดใช้งานรายการแบบกำหนดเองอาจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูลจำนวนมาก เมื่อต้องการปิดใช้งานรายการแบบกำหนดเอง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. บนแท็บPivotTable คลิกตัวเลือก คลิกตัวเลือก PivotTable แล้ว คลิ กเค้าโครง

  2. ในพื้นที่การจัดเรียง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการแบบกำหนดเองใช้เมื่อเรียงลำดับ

เรียงลำดับข้อมูลในพื้นที่ค่า

 1. ใน PivotTable เลือกเขตข้อมูลค่า

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือเรียงลำดับ คลิกถึงฮ หรือZ ถึง A ตัวเลขจะถูกเรียงลำดับน้อยที่สุดไปมากที่สุด หรือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

  • การดำเนินการเรียงลำดับที่กำหนดเอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการเรียงลำดับ คลิกเรียงลำดับแบบกำหนดเอง และชนิดของการเรียงลำดับที่คุณต้องการกำหนดค่าแล้ว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×