เรียงลำดับข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เรียงลำดับข้อมูลตามลำดับตัวอักษร หรือ จากสูงสุดค่าต่ำสุด (หรือกลับกัน) จะมีประโยชน์เมื่อคุณมีข้อมูลในรายงาน PivotTableหรือPivotChartจำนวนมาก เรียงลำดับช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลได้ง่ายต่อการค้นหารายการคุณต้องการวิเคราะห์

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูล ระวังที่:

 • การจัดเรียงที่แตกต่างกัน ด้วยการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีตัวเลือกภาษาและการตั้งค่าตำแหน่งกระทำ proper ในการตั้ง ค่าภูมิภาค หรือภูมิภาคในแผงควบคุมในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง ดูที่ระบบวิธีใช้ของ Windows

 • ข้อมูลที่มีช่องว่างนำหน้าจะส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียงลำดับ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เอาช่องว่างนำหน้าใดๆ ออกก่อนที่คุณจะเรียงลำดับข้อมูล

 • คุณไม่สามารถเรียงลำดับรายการข้อความตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กได้

 • คุณไม่สามารถเรียงลำดับข้อมูลตามรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น เซลล์หรือสีฟอนต์ หรือตามตัวบ่งชี้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เช่น ชุดไอคอน

ใน PivotTable คลิกลูกศรอยู่ถัดจากป้ายชื่อแถว และป้ายชื่อคอลัมน์ เซลล์เพื่อเรียงลำดับ

 1. คลิกเขตข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง บน ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ จากนั้นคลิกตัวเลือกการเรียงลำดับที่คุณต้องการ

ตัวกรองป้ายชื่อแถว

 1. เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย ให้คลิก เรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือ เรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก

ปุ่มเรียงลำดับ

รายการข้อความจะถูกเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร ตัวเลขจะถูกเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (หรือในทางกลับกัน) และวันที่หรือเวลาจะถูกเรียงลำดับจากเก่าไปหาใหม่ (หรือในทางกลับกัน)

เรียงลำดับคอลัมน์ที่ไม่มีปุ่มลูกศร

คุณสามารถเรียงลำดับค่าแต่ละค่าหรือผลรวมย่อยได้โดยคลิกขวาที่เซลล์ เลือก เรียงลำดับ และเลือกวิธีการเรียงลำดับ ลำดับการจัดเรียงจะถูกนำไปใช้กับเซลล์ทั้งหมดในระดับเดียวกันในคอลัมน์ที่มีเซลล์นั้น

ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ ข้อมูลภายใต้ระดับประเภท (หมวกกันน็อก กระเป๋าเดินทาง) จะถูกเรียงลำดับตามตัวอักษรจาก ก ถึง ฮ

เรียงลำดับเริ่มต้นบนป้ายชื่อแถว

เมื่อต้องการดูผลรวมทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ให้เลือกตัวเลขใดๆ ในคอลัมน์ ผลรวมทั้งหมด และเรียงลำดับคอลัมน์นั้น

เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดบนค่าคอลัมน์ผลรวมทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาสิ่งที่คุณต้อง คุณสามารถจัดกลุ่ม กรอง หรือนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไป PivotTable หรือ PivotChart

ตั้งค่าตัวเลือกการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการที่เฉพาะเจาะจงด้วยตัวคุณเอง หรือเปลี่ยนลำดับการจัดเรียง คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการเรียงลำดับของคุณเองได้

 1. คลิกเขตข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง บน ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ จากนั้นคลิก ตัวเลือกการเรียงลำดับเพิ่มเติม

ตัวกรองป้ายชื่อแถว

 1. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดของการเรียงลำดับที่คุณต้องการดังนี้

กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

 • คลิก ด้วยตนเอง เพื่อจัดเรียงรายการใหม่ด้วยการลากรายการเหล่านั้น

  คุณไม่สามารถลากรายการที่แสดงอยู่ในพื้นที่ค่าของรายการเขตข้อมูล PivotTable ได้

 • คลิก จากน้อยไปหามาก (ก ถึง ฮ) ตาม หรือ จากมากไปหาน้อย (ฮ ถึง ก) ตาม จากนั้นเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับเพิ่มเติม ดังนี้

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับเพิ่มเติม

  • ภายใต้ เรียงลำดับอัตโนมัติ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่อง เรียงลำดับอัตโนมัติทุกครั้งที่รายการถูกอัปเดต เพื่ออนุญาตหรือหยุดการเรียงลำดับโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูล PivotTable มีการอัปเดต

  • ภายใต้ ลำดับการจัดเรียงหลัก ให้เลือกลำดับแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อกล่อง เรียงลำดับอัตโนมัติทุกครั้งที่รายงานถูกอัปเดต ภายใต้ เรียงลำดับอัตโนมัติ ไม่ได้ถูกเลือกไว้

   Excel มีรายการแบบกำหนดเองของวันในสัปดาห์และเดือนในปี แต่คุณยังสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองสำหรับการเรียงลำดับได้อีกด้วย

   หมายเหตุ: ลำดับการจัดเรียงของรายการแบบกำหนดเองจะหายไปเมื่อคุณอัปเดต (รีเฟรช) ข้อมูลใน PivotTable ของคุณ

  • ภายใต้ เรียงลำดับตาม ให้คลิก ผลรวมทั้งหมดl หรือ ค่าในคอลัมน์ที่เลือก เพื่อเรียงลำดับตามค่าเหล่านี้ ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณตั้งค่าการเรียงลำดับเป็น ด้วยตนเอง

   เคล็ดลับ: คลิก ลำดับข้อมูลตามต้นฉบับ เพื่อให้รายการกลับไปเป็นลำดับดั้งเดิม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลต้นฉบับ Online Analytical Processing (OLAP) เท่านั้น

ต่อไปนี้คือวิธีที่รวดเร็วในการเรียงลำดับข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์

 1. คลิกเขตข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง บนป้ายชื่อแถว หรือป้ายชื่อคอลัมน์ คลิ กตัวเลือกการเรียงลำดับที่คุณต้องการ

ตัวกรองป้ายชื่อแถว

ถ้าคุณคลิกที่ลูกศร ป้ายชื่อคอลัมน์ ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับก่อน แล้วตามด้วยตัวเลือกการเรียงลำดับที่คุณต้องการ

 1. เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย ให้คลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ตัวเลือกการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อย

รายการข้อความจะถูกเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร ตัวเลขจะถูกเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (หรือในทางกลับกัน) และวันที่หรือเวลาจะถูกเรียงลำดับจากเก่าไปหาใหม่ (หรือในทางกลับกัน)

เรียงลำดับตามค่าที่ระบุ

 1. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง บนป้ายชื่อแถว และเลือกการเรียงลำดับตามค่า

ตัวกรองป้ายชื่อแถว

ถ้าคุณคลิกที่ลูกศร ป้ายชื่อคอลัมน์ ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับก่อนแล้วตามด้วยตัวเลือกการเรียงลำดับที่คุณต้องการ

 1. ในกล่อง เรียงลำดับตามค่า ภายใต้ เลือกค่า ให้เลือกค่าที่จะเรียงลำดับ

กล่องเรียงลำดับตามค่า

 1. ภายใต้ ตัวเลือกการเรียงลำดับ ให้เลือกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภายนอก

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในหลายตาราง

กรองข้อมูลใน PivotTable

กลุ่มหรือรายงาน PivotTable ข้อมูล ungroup

นำไปใช้ใน PivotTable การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×