เรียงลำดับข้อมูลในตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณแทรกตารางในบันทึกย่อของคุณคุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับตัวอักษรหรือตัวเลขได้  ซึ่งจะเป็นจากลำดับน้อยไปมากหรือมากไปน้อย 

  1. คลิกเซลล์ใดๆ ในตารางของคุณ

  2. คลิก เค้าโครง > เรียงลำดับ แล้วคลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

    หมายเหตุ: 

    • เมื่อต้องการเรียงลำดับตั้งแต่สองแถวขึ้นไปในตาราง และไม่ใช่ทั้งตารางในครั้งเดียว ให้เลือกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วคลิก เค้าโครง > เรียงลำดับ > เรียงลำดับแถวที่เลือก

    • เมื่อต้องการตั้งค่าแถวใดแถวหนึ่งในตารางให้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียงลำดับ ให้เลือกแถวนั้น แล้วคลิก เค้าโครง > เรียงลำดับ > แถวส่วนหัว

ถ้าคุณได้ติดตั้ง Microsoft Excel 2013 ไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่ติดตั้ง OneNote 2013 คุณสามารถแปลงตารางใดๆ ในบันทึกย่อของคุณให้เป็นสเปรดชีต Excel 2013 ได้ คลิกที่ตาราง แล้วคลิก เค้าโครง > แปลงเป็นสเปรดชีต Excel เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ในสเปรดชีตที่ฝังตัวอยู่ซึ่งปรากฏขึ้นมาจะเป็นการเปิดใน Excel 2013 

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×