เรียงลำดับข้อมูลในตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเรียงลำดับช่วงของเซลล์แต่คุณทราบว่า ตารางนั้นพร้อมสำหรับการเรียงลำดับของลูกศรที่อยู่แล้วภายในได้อย่างไร คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้คุณกรองเกินไป

  1. ถ้าข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในตาราง ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างตาราง ซึ่งจะเพิ่มลูกศรเรียงลำดับที่ด้านบนของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

  2. คลิกลูกศรเรียงลำดับที่ด้านบนสุดของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ และเลือกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ

    การเรียงลำดับคอลัมน์ตาราง

  3. เมื่อต้องการยกเลิกการเรียงลำดับ ให้ใช้ปุ่ม เลิกทำ บนแท็บ หน้าแรก

    ปุ่ม เลิกทำ บนแท็บ หน้าแรก

หมายเหตุ: ใน Excel Online คุณสามารถเรียงลำดับได้เฉพาะคอลัมน์เดี่ยวจากน้อยไปหามาก (ก ถึง ฮ) หรือจากมากไปหาน้อย (ฮ ถึง ก) เท่านั้น การเรียงลำดับแบบหลายคอลัมน์และแบบกำหนดเองยังไม่ได้รับการสนับสนุน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×