เรียงลำดับข้อมูลในช่วง

 1. เลือกเซลล์เพื่อเรียงลำดับ ดังนี้

  • ถ้าข้อมูลของคุณมีแถวหัวเรื่อง ให้เลือกหัวเรื่องที่คุณต้องการเรียงลำดับ เช่น"ประชากร"

   เลือกเซลหัวเรื่องของคอลัมน์

  • ถ้าข้อมูลของคุณไม่มีแถวหัวเรื่อง ให้เลือกค่าสูงสุดที่คุณต้องการเรียงลำดับ เช่น 452084

   เลือกเซลล์ที่มีค่าสูงสุดของคอลัมน์

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือกวิธีการเรียงลำดับอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เพื่อเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ เรียงลำดับจำนวนน้อยที่สุดไปยังจำนวนมากที่สุด หรือเรียงลำดับจากเก่าสุดถึงล่าสุด

  • เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เพื่อเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก เรียงลำดับจำนวนมากที่สุดไปยังจำนวนน้อยที่สุด หรือเรียงลำดับจากล่าสุดถึงเก่าสุด

เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก และ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับ

ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ในตาราง คุณจะมีลูกศรที่ด้านบนของคอลัมน์ที่คุณยังสามารถใช้เพื่อกรองข้อมูลของคุณได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแปลงข้อมูลของคุณลงในตาราง แล้วเรียงลำดับข้อมูลดังกล่าว ให้ดูที่ เรียงลำดับข้อมูลในตาราง

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป คุณก็จะสามารถเรียงลำดับหลายคอลัมน์ได้ เรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเองหรือตามสีของเซลล์ หรือตามการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่นำไปใช้กับเซลล์ แต่คุณไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ใน Excel Online

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×