เรียงลำดับข้อมูลตารางใน OneNote

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณแทรกตารางใน OneNote ของคุณบันทึกย่อ คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตารางตามลำดับตัวอักษร หรือตัวเลข

  1. คลิกเซลล์ใดๆ ในตารางของคุณ

  2. คลิก เค้าโครง > เรียงลำดับ แล้วคลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

    หมายเหตุ: 

    • เมื่อต้องการเรียงลำดับตั้งแต่สองแถวขึ้นไปในตารางของคุณ และไม่ใช่ทั้งตารางในครั้งเดียว ให้เลือกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วคลิก เค้าโครง > เรียงลำดับ > เรียงลำดับแถวที่เลือก

    • เมื่อต้องการตั้งค่าแถวใดแถวหนึ่งในตารางให้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียงลำดับ ให้เลือกแถวนั้น แล้วคลิก เค้าโครง > เรียงลำดับ > แถวส่วนหัว

ถ้าคุณมี Excel ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับ OneNote คุณสามารถแปลงตารางใด ๆ ในบันทึกย่อของคุณลงในสเปรดชีต Excel คลิกตาราง จากนั้น คลิกเค้าโครง >แปลงเป็นสเปรดชีต Excel เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ปุ่มแก้ไข ในสเปรดชีฝังตัวที่ปรากฏขึ้น นั้นจะเปิดใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×