เรียงลำดับข้อมูลของตารางใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

ถ้าคุณแทรกตาราง ในบันทึกย่อ OneNote 2016 คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลในตารางตามลำดับตัวอักษรหรือตัวเลขได้

  1. คลิกเซลล์ใดๆ ในตารางของคุณ

  2. คลิก เค้าโครง > เรียงลำดับ แล้วคลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

    หมายเหตุ: 

    • เมื่อต้องการเรียงลำดับตั้งแต่สองแถวขึ้นไปในตารางของคุณ และไม่ใช่ทั้งตารางในครั้งเดียว ให้เลือกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วคลิก เค้าโครง > เรียงลำดับ > เรียงลำดับแถวที่เลือก

    • เมื่อต้องการตั้งค่าแถวใดแถวหนึ่งในตารางให้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียงลำดับ ให้เลือกแถวนั้น แล้วคลิก เค้าโครง > เรียงลำดับ > แถวส่วนหัว

ถ้าคุณได้ติดตั้ง Excel 2016 ไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่ติดตั้ง OneNote 2016 คุณสามารถแปลงตารางใดๆ ในบันทึกย่อของคุณให้เป็นสเปรดชีต Excel 2016 ได้ คลิกที่ตาราง แล้วคลิก เค้าโครง > แปลงเป็นสเปรดชีต Excel เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ในสเปรดชีตที่ฝังตัวจะเป็นการเปิดสเปรดชีตนั้นใน Excel

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×