เรียกใช้ Microsoft Office Live ประชุม Web Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณเข้าถึงหน้าการติดตั้งเนื่อง จากคุณจะไม่ได้ติดตั้ง console ใช้ Windows Live Meeting, console ของล้าสมัย ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows คลิกติดตั้งและรวม บนหน้าเว็บติดตั้งเพื่อติดตั้งคอนโซล และเข้าร่วมการประชุมของคุณ นี่คือติดตั้งแบบครั้งเดียวที่จะติดตั้ง console น Windows ประชุม Live ครบถ้วนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดไฟล์ คลิกเรียกใช้ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP SP2 คุณอาจสังเกตว่า ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ในกรณีนี้ บนหน้าการติดตั้ง ค้นหาข้อความป็อปอัพหรือไม่ คลิกข้อความป็อปอัพ แล้ว คลิ กดาวน์โหลดไฟล์ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP SP2 คลิกเรียกใช้ อีกครั้งในกล่องโต้ตอบการเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Internet Explorer เพื่อเริ่มโปรแกรมติดตั้ง Live Meeting เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ Live Meeting จะเริ่มคอนโซล และเพิ่มคุณในการประชุม

หมายเหตุ: เมื่อต้องการติดตั้งคอนโซล คุณต้องมีสิทธิ์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่ทราบว่า คุณมีสิทธิ์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

การเรียกใช้ console นเว็บแทน

ถ้าคุณไม่มีก็ได้ในขณะนี้เพื่อติดตั้งคอนโซล และจำเป็นต้องได้รับลงในการประชุมของคุณโดยไม่ต้องการหน่วงเวลา คุณสามารถเรียกใช้ console นเว็บ Live Meeting แทน คอนโซลนเว็บมีฟังก์ชันการทำงานแบบจำกัด แต่เป็นวิธีเร็วที่สุดในการเข้าร่วมการประชุมของคุณตอนนี้ การเรียกใช้ console นเว็บประชุม Live บนหน้าการติดตั้งภายใต้ใช้Live ประชุมการเข้าถึงเว็บ คลิกยอมรับและการใช้

หมายเหตุ: ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจาก Microsoft Windows ตัวเลือกเดียวของคุณคือการ เรียกใช้ console นเว็บประชุม Live

ฉันสามารถฉันได้ง่ายยิ่งขึ้นเข้าร่วมการประชุมในอนาคตได้อย่างไร

ถ้าคุณอยู่หลังไฟร์วอลล์ของบริษัท หรือสภาพแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ถูกล็อกลงเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือในการติดตั้ง Live Meeting ไคลเอ็นต์ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้ง่ายขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมในอนาคต

คุณเข้าถึงหน้าการติดตั้งได้เนื่องจากคุณจะไม่ได้ติดตั้งไคลเอ็นต์ Live Meeting หรือไคลเอ็นต์ของคุณคือล้าสมัย ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows คลิกติดตั้งและรวม บนหน้าเว็บติดตั้งเพื่อติดตั้งคอนโซล และเข้าร่วมการประชุมของคุณ นี่คือติดตั้งแบบครั้งเดียวที่จะตั้งค่าไคลเอ็นต์ Office Live Meeting ที่ครบถ้วนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดไฟล์ คลิกเรียกใช้ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP SP2 คุณอาจสังเกตว่า ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ในกรณีนี้ บนหน้าการติดตั้ง ค้นหาข้อความป็อปอัพหรือไม่ คลิกข้อความป็อปอัพ แล้ว คลิ กดาวน์โหลดไฟล์ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP SP2 คลิกเรียกใช้ อีกครั้งในกล่องโต้ตอบการเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Internet Explorer เพื่อเริ่มโปรแกรมติดตั้ง Live Meeting เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ไคลเอ็นต์ Live Meeting จะเริ่มต้น และเพิ่มคุณในการประชุม

หมายเหตุ: เมื่อต้องการติดตั้งไคลเอ็นต์ คุณต้องมีสิทธิ์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่ทราบว่า คุณมีสิทธิ์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

เรียกใช้การเข้าถึงเว็บประชุม Live แทน

ถ้าคุณอยู่หลังไฟร์วอลล์ของบริษัท หรือสภาพแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ถูกล็อกลงเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือในการติดตั้ง console น Windows ประชุม Live ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้ง่ายขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมในอนาคต

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Microsoft Office Live ประชุม 2007 ไปยังสนับสนุนการประชุม Live

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×