เรียกใช้งานนำเสนอในการวนรอบไม่ต้องเฝ้าดูใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่างานนำเสนอเพื่อเรียกใช้ไม่ต้องเฝ้าดูในคุณควรหรือ kiosk ที่แสดงการค้าหรือข้อตกลงการตั้งค่าตัวเลือกในกล่องการตั้งค่าการนำเสนอ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถบันทึกงานนำเสนอเป็นวิดีโอหรือภาพยนตร์ในPowerPoint 2016 for Mac ถ้านี่คือคุณลักษณะคุณใช้หลาย โปรดปล่อยให้เราคำติชมของคุณในPowerPoint for ศูนย์ข้อมูลข้อความเสียงของผู้ใช้ Mac ซึ่งจะช่วยให้เราลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ใหม่ในการปรับปรุงในอนาคต

การตั้งค่างานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าให้งานนำเสนอ PowerPoint ทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ภายใต้ ชนิดการนำเสนอ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำเสนอสไลด์ของคุณในหน้าต่าง ซึ่งการควบคุมเลื่อนสไลด์จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่ชม เลือกแบบแสดงแต่ละ (หน้าต่าง)

  • เมื่อต้องการวนรอบการนำเสนอสไลด์ของคุณจนกว่าผู้ชมจะกด Esc ให้เลือก แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข

   หมายเหตุ: เลือกตัวเลือกนี้โดยอัตโนมัติวนรอบต่อเนื่องจนถึง ' Esc " กล่องกาเครื่องหมาย และทำให้การนำเสนอสไลด์ของคุณเพื่อเรียกใช้แบบวนรอบ

  แสดงตัวเลือกชนิด

ตั้งค่าการเปลี่ยนภาพนิ่ง

ถ้าคุณต้องการนำเสนอสไลด์เพื่อทำงานโดยอัตโนมัติในแบบตู้แสดงข้อมูล คุณสามารถควบคุมได้อย่างไร และเมื่อเลื่อนสไลด์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเปลี่ยนภาพเดียวกันกับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ และตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติเลื่อนหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

 1. บนแท็บการเปลี่ยน คลิกเปลี่ยนที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกบนแท็บการเปลี่ยน

  เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนภาพเพิ่มเติม ชี้ไปที่การเปลี่ยนภาพ แล้ว คลิ ก ลูกศรลงเพิ่มเติม

 2. เลือกทำดังต่อไปนี้บนแท็บการเปลี่ยน:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาที่แสดงอยู่แต่ละสไลด์ เลือกหลังจาก และใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาของแต่ละเปลี่ยนภาพระหว่างสไลด์ ใส่ขนาดระยะเวลาในกล่องระยะเวลา

  • คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

  ตั้งค่าการเปลี่ยนภาพนิ่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×