ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เรียกหมายเลขเวอร์ชันสำหรับโปรแกรม Office ของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถตรวจสอบโปรแกรม Microsoft Office รุ่นใดถูกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถกำหนดหมายเลขผลิตภัณฑ์ของสำเนาของโปรแกรม คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิกทรัพยากร แล้ว คลิ กเกี่ยวกับ

 3. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกข้อมูลระบบ

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิกทรัพยากร แล้ว คลิ กเกี่ยวกับ

 3. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกข้อมูลระบบ

ด้านบนของเพจ

InfoPath

 1. บนเมนูวิธีใช้ คลิกวิธีใช้ Microsoft Office InfoPath

 2. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกข้อมูลระบบ

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนูวิธีใช้ คลิกวิธีใช้ Microsoft Office OneNote

 2. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกข้อมูลระบบ

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนูวิธีใช้ คลิกวิธีใช้ Microsoft Office Outlook

 2. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกข้อมูลระบบ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิกทรัพยากร แล้ว คลิ กเกี่ยวกับ

 3. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกข้อมูลระบบ

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนูวิธีใช้ คลิกวิธีใช้ Microsoft Office โครงการ

 2. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกข้อมูลระบบ

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนูวิธีใช้ คลิกวิธีใช้ Microsoft Office Publisher

 2. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกข้อมูลระบบ

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนูวิธีใช้ คลิกMicrosoft Office SharePoint Designer วิธีใช้

 2. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกข้อมูลระบบ

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนูวิธีใช้ คลิกวิธีใช้ Microsoft Office Visio

 2. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกข้อมูลระบบ

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิกทรัพยากร แล้ว คลิ กเกี่ยวกับ

 3. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกข้อมูลระบบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×