เรียกดูบันทึกย่อที่ดูล่าสุด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดหน้าสุดท้ายที่คุณดู คลิกย้อนกลับ รูปปุ่ม

  • เพื่อเปิดหน้าที่คุณดูก่อนที่จะคลิกย้อนกลับ รูปปุ่ม คลิกไปข้างหน้า รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการเปิดหนึ่งในหน้าที่ไม่กี่ครั้งล่าสุดที่คุณดู คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลับ รูปปุ่ม หรือไปข้างหน้า รูปปุ่ม ทางแล้ว คลิกชื่อของหน้าที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×