เริ่มใช้ตัวอ่านหน้าจอกับ Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ

คุณสามารถใช้ตัวอ่านหน้าจอกับ Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ สนทนากับผู้ติดต่อหนึ่งคนหรือผู้อื่นหลายคนได้ Skype for Business ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของ Outlook บนเว็บ มากกว่าที่จะเป็นแอปเดี่ยว

หมายเหตุ: 

 • Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บ ดังนั้นแป้นพิมพ์ลัดและการนำทางอาจแตกต่างไปจากที่มีใน Skype for Business 2016 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความสะดวกในการเข้าถึงใน Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ

 • เมื่อคุณใช้ Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ของคุณ

ในหัวข้อนี้

เปิด Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ

Skype for Business Online ต้องเปิดใช้ภายใน Outlook บนเว็บ และทำงานภายใน Outlook บนเว็บ Skype for Business Online ไม่ใช่แอปเดี่ยว

 1. เปิด Outlook บนเว็บ โดยไปที่ http://outlook.office.com. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office ของคุณ

 2. หากต้องการย้ายไปที่แถบเครื่องมือ Office Online ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง “เปิดตัวเปิดใช้แอป”

 3. หากต้องการเปิดบานหน้าต่าง Skype for Business ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใช้แป้นลูำกศรลงเพื่อใช้งานบานหน้าต่างการสนทนาของ Skype for Business” (ใน Narrator คุณจะได้ยิน “ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเปิดบานหน้าต่าง Skype”) จากนั้น ให้กดแป้นลูกศรลง

  บานหน้าต่าง Skype for Business จะเปิด และแท็บรายชื่อ ผู้ติดต่อทั้งหมด จะเปิดใช้งานอยู่

สำรวจส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ

เมื่อคุณเปิดแผงของ Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ ครั้งแรก แท็บผู้ติดต่อทั้งหมดจะเปิดใช้งานอยู่ แท็บแรกจากสองแท็บจะแสดงผู้ติดต่อ Skype ทั้งหมดของคุณ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อ แท็บที่สองจากสองแท็บดังกล่าวจะแสดงเฉพาะผู้ติดต่อ Skype ของคุณที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบัน

ถัดไปทางขวาจะเป็นปุ่มควบคุมสามปุ่ม ได้แก่ ปุ่มค้นหาบุคคล ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อรายใหม่ใน Skype ปุ่มดูรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ซึ่งนำคุณไปสู่บานหน้าต่างผู้ติดต่อ และปุ่มเริ่มการสนทนาใหม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นการแชทใหม่กับผู้ติดต่อหนึ่งคนหรือมากกว่าได้ใน Skype

ขณะที่การสนทนาของคุณกำลังดำเนินอยู่ ไอคอนผู้เข้าร่วมจะปรากฏในระยะขอบด้านขวาสุดด้านล่างสามตัวควบคุมหลักของ Skype เมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ในการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ ตัวบ่งชี้สีส้มจะปรากฏบนไอคอนผู้ติดต่อที่ส่งข้อความมา

ในบานหน้าต่าง Skype ด้านขวาล่าง จะมีปุ่มเพิ่มเติมอีกสองปุ่ม ได้แก่ ไอคอนสลับการแจ้งเตือนการแชท และ ไอคอนให้คำติชม ไอคอนแรกจะปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนการแชทของ Outlook บนเว็บ ไอคอนที่สองจะเปิดใช้ฟอร์มคำติชมในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ที่คุณสามารถส่งข้อความไปยังทีม Microsoft ได้

เมื่อคุณเลือกผู้ติดต่อ Skype เฉพาะบุคคลคนใด คุณก็จะเปิดการแชทกับผู้ติดต่อคนนั้น บานหน้าต่างแชทจะแทนที่บานหน้าต่างผู้ติดต่อ บานหน้าต่างแชทจะมีบานหน้าต่างที่สามารถขยายได้ ด้านบนสุดของบานหน้าต่างนั้นจะเป็นชื่อและสถานะของผู้ติดต่อ นอกจากนี้ยังมีปุ่มที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบุคคลมายังแชทของคุณเพิ่มเติมได้อีกด้วย ด้านล่างของพื้นที่ผู้ติดต่อในการแชทจะเป็นการสนทนาในหน้าต่าง ที่ขอบล่างสุดของแผง Skype for Business จะเป็นเขตข้อมูลการแก้ไขแชท ที่คุณสามารถพิมพ์ข้อความของคุณได้

ทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใน Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ คุณสามารถใช้ Narrator ซึ่งเป็นตัวอ่านหน้าจอในตัวของ Windows หรือใช้ตัวอ่านหน้าจอของบริษัทอื่น เช่น JAWS ตัวอ่านหน้าจอจะแปลงข้อความเป็นคำพูดและอ่านออกเสียงคำสั่ง ตำแหน่งที่ตั้ง รายการ และปุ่มต่างๆ รวมถึงตัวเนื้อหาเอง

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นบันทึกย่อเกี่ยวกับการทำงานโดยใช้ Narrator หรือ JAWS

 • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดโปรแกรมผู้บรรยายบนพีซี ใน Windows ให้กดปุ่มโลโก้ Windows+Enter

 • หากต้องการเปิดหรือปิด Narrator บนแท็บเล็ต ให้กดปุ่มโลโก้ Windows+ปุ่มเพิ่มเสียง

 • หากตัวอ่านหน้าจอหยุดอ่านหรือทำงานผิดจากที่คาดไว้ ให้กด Alt+Tab เพื่อออกจากหน้าต่างปัจจุบัน จากนั้นกด Alt+Tab อีกครั้งเพื่อย้อนกลับมายังหน้าต่างนั้น วิธีนี้จะเป็นการรีเซ็ตโฟกัสของตัวอ่านหน้าจอในหน้าต่างปัจจุบัน

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Narrator โปรดดูที่ ฟังการอ่านออกเสียงข้อความโดยใช้ Narrator

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JAWS โปรดดูที่ เอกสารประกอบเกี่ยวกับตัวอ่านหน้าจอ JAWS

หลังจากเริ่มใช้งานตัวอ่านหน้าจอของคุณใน Outlook บนเว็บ หากต้องการนำทางไปยัง Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าจะคุณได้ยิน “เริ่มต้นตัวเปิดใช้แอป” จากนั้น กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใช้ลูกศรลงเพื่อใช้งาน Skype for Business”

หากต้องการนำทางผ่านตัวควบคุมของ Skype for Business ให้ใช้แป้น Tab หรือแป้นลูกศรลง เนื่องจาก Skype for Business เวอร์ชันนี้ทำงานภายใน Outlook บนเว็บ จึงเป็นการง่ายที่จะย้ายจากตัวควบคุมของ Skype ไปยังตัวควบคุมของ Outlook บนเว็บ โชคดีที่การย้ายกลับไปก็เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่กด Ctrl+F6 หรือ Shift+Tab เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมใน ใช้ตัวอ่านหน้าจอนำทางใน Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ

เริ่มการสนทนา

 1. เมื่อโฟกัสอยู่ที่ปุ่ม เปิดแผง Skype หากต้องการไปที่ชื่อแรกในรายชื่อ ผู้ติดต่อ ของคุณ ให้กดแป้น Tab หากต้องการย้ายผ่านรายชื่อมาด้านล่าง ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยินชื่อของผู้ติดต่อแต่ละคนตามที่เลือก

 2. เมื่อคุณได้ยินชื่อของบุคคลที่คุณต้องการแชทด้วย ให้กด Enter บานหน้าต่าง การสนทนา จะเปิด และโฟกัสจะอยู่ในกล่อง แก้ไขแชท คุณจะได้ยินชื่อของผู้ติดต่อและสถานะปัจจุบันของผู้ติดต่อคนนั้น

  1. หากต้องการเชิญบุคคลมายังการสนทนาเพิ่มเติม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มบุคคลมายังการสนทนานี้” จากนั้น พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มมายังการสนทนา หากต้องการเลือกผู้ติดต่อเพิ่มเติมจากรายชื่อ ผู้ติดต่อทั้งหมด ของคุณ ให้กด Enter หลังจากที่คุณได้เพิ่มผู้ิติดต่อคนใหม่ของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเพิ่ม” จากนั้นจึงเพิ่มบุคคลเหล่านั้นลงในแชทของคุณ แล้วกด Enter

  2. หากต้องการย้ายโฟกัสไปยังกล่อง ช่องใส่ข้อความ ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “ช่องใส่ข้อความ”

 3. ในบานหน้าต่าง การสนทนา ให้พิมพ์ข้อความของคุณในกล่อง ข้อความ

 4. หากคุณต้องการส่งข้อความของคุณ ให้กด Enter

สิ้นสุดการสนทนา

 1. เมื่อคุณพร้อมจะสิ้นสุดการสนทนา หากต้องการไปยังแผงเมนูของ Skype for Business ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “ค้นหาการสนทนา” และโฟกัสจะอยู่ที่รายการเมนูรายการแรก

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อผู้ติดต่อ” สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้กด Shift+F10 คุณจะได้ยินตัวเลือกของเมนูที่พร้อมใช้งานรายการแรก หากเปิดการสนทนากับบุคคลหนึ่ง คุณจะได้ยิน “ปิดการสนทนา” หากมีผู้เข้าร่วมมากกว่าสองคน คุณจะได้ยิน “ดูโปรโฟล์”

 3. หากต้องการวางโฟกัสบน ปิดการสนทนาให้ใช้แป้นลูกศรลง จากนั้นกด Enter

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×