เริ่มใช้งานด่วน: จัดรูปแบบแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถปรับปรุงให้ดูแผ่นงานได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้ชนิดการจัดรูปแบบต่างๆ ตัวอย่าง เช่น คุณสามารถใช้เส้นขอบและแรเงาเพื่อช่วยกำหนดเซลล์ในแผ่นงานได้

วิธีการมีดังนี้

รูปไอคอน

นำเส้นขอบเซลล์ไปใช้

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

  เคล็ดลับ: 

  • วิธีเลือกทั้งแผ่นงานอย่างรวดเร็ว ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  • ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ รูปปุ่ม แล้วคลิก ลักษณะเส้นขอบที่คุณต้องการ

  ปุ่มเส้นขอบในกลุ่ม Font

เคล็ดลับ: ปุ่ม เส้นขอบ จะแสดงลักษณะเส้นขอบที่ใช้ไปล่าสุด คุณสามารถคลิกปุ่ม เส้นขอบ (ไม่ใช่ลูกศร) เพื่อนำลักษณะนั้นไปใช้

รูปไอคอน

เปลี่ยนสีข้อความ และการจัดแนว

 1. เลือกเซลล์ หรือช่วงของเซลล์ ที่มี (หรือจะมี) ข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ คุณยังสามารถเลือกส่วนของข้อความหนึ่งหรือหลายส่วนภายในเซลล์ และใช้สีข้อความต่างๆ ในส่วนเหล่านั้นได้

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีข้อความในเซลล์ที่เลือก บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สีแบบอักษร รูปปุ่ม จากนั้น ภายใต้ สีของชุดรูปแบบ หรือ สีมาตรฐาน คลิกสีที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้สีอื่นนอกเหนือจากสีของชุดรูปแบบและสีมาตรฐานที่มีอยู่ ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วกำหนดสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บ มาตรฐาน หรือแท็บ กำหนดเอง ของกล่องโต้ตอบ สี

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของข้อความในเซลล์ที่เลือก บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การจัดแนว คลิกตัวเลือกการจัดแนวที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

  ตัวอย่าง เช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดตำแหน่งในแนวนอนของเนื้อหาในเซลล์ ให้คลิก จัดแนวข้อความชิดซ้าย รูปปุ่ม กึ่งกลาง รูปปุ่ม หรือ จัดแนวข้อความชิดขวา รูปปุ่ม

รูปไอคอน

การแรเงาเซลล์

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการแรเงา

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สีเติม รายการย่อ/ขยาย จากนั้น ภายใต้ สีของชุดรูปแบบ หรือ สีมาตรฐาน ให้คลิกสีที่คุณต้องการ

ขั้นตอนต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบแผ่นงาน ให้ดูที่หัวข้อต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×