เริ่มลำดับเลขหน้าในเอกสารของคุณภายหลัง

เริ่มลำดับเลขหน้าในเอกสารของคุณภายหลัง

บางครั้ง คุณอาจไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าแสดงในหัวกระดษหรือท้ายกระดาษของคุณแบบเดียวกับหมายเลขหน้าจริงของเอกสาร ต่อไปนี้คือตัวอย่างสามรายการของสถานการณ์สมมตินี้:

นำหมายเลขหน้าออกจากหน้าแรก

ใน Word เวอร์ชันเดสก์ท็อป

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก หัวกระดาษ > แก้ไขหัวกระดาษ (หรือ ท้ายกระดาษ > แก้ไขท้ายกระดาษ)

 2. บนแท็บ การออกแบบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้เลือก หน้าแรกต่างกัน

  ภายใต้เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวเลือก ให้เลือกหรือล้างตัวเลือก

  หมายเหตุ: หน้าแรกต่างกัน สามารถนำไปใช้กับหน้าแรกของ ส่วน ใดก็ตามในเอกสารของคุณ ไม่ใช่กับหน้าแรกสุดเท่านั้น

 3. ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คุณควรจะเห็นป้ายชื่อบนหน้าแรกที่เขียนว่า หัวกระดาษหน้าแรก เลือกหมายเลขหน้าเพื่อเน้น แล้วกด Delete หรือคลิกขวาแล้วคลิก ตัด

 4. คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือกด Esc เพื่อออก

ใน Word Online

 1. คลิก แทรก > หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อเปิดพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. คลิก ตัวเลือก ที่ด้านขวา จากนั้น คลิก หน้าแรกต่างกัน

  เลือกหน้าแรกต่างกัน

 3. คลิก ตัวเลือก อีกครั้ง จากนั้น คลิก นำหมายเลขหน้าออก

 4. เมื่อต้องการดูหมายเลขหน้าของคุณและยืนยันการลบหมายเลขหน้าจากหน้าแรก ให้คลิก มุมมอง > มุมมองการอ่าน

 5. ถ้าหมายเลขหน้าทั้งหมดถูกลบ ให้คลิก แทรก > หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือก หน้าอื่น ทางด้านซ้าย แล้วคลิก แทรก > หมายเลขหน้า จากนั้น เลือกตำแหน่งหมายเลข

  การใส่หมายเลขหน้าใหม่ทั้งหมดยกเว้นหน้าแรก

เริ่มลำดับเลขหน้าในเอกสารของคุณภายหลัง

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังแก้ไขเอกสารในเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ Word Online คุณไม่สามารถเริ่มการใส่หมายเลขในเอกสารภายหลังได้ ถ้าคุณมี Word เวอร์ชันเดสก์ท็อป คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเอกสารของคุณในแอปรุ่นเดสก์ท็อปได้ โดยคลิก เปิดใน Word ถ้าคุณไม่มี Word คุณสามารถ ลอง หรือ ซื้อ ในเวอร์ชันล่าสุดของ Office ได้ในขณะนี้

เมื่อต้องการเริ่มการใส่หมายเลขหน้าในเอกสารของคุณ ให้คุณแบ่งเอกสารเป็นส่วนๆ ยกเลิกการลิงก์ส่วน จากนั้น แทรกหมายเลขหน้า จากนั้นให้คุณเลือกสไตล์การใส่หมายเลขแล้วเลือกค่าเริ่มต้นของแต่ละส่วน

เคล็ดลับ: คุณอาจพบว่าเป็นประโยชน์เมื่อต้องการดูนอกจากเนื้อหาในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณ แต่รวมถึงเครื่องหมายการจัดรูปแบบในพื้นที่เหล่านั้นด้วย บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้เลือก แสดง/ซ่อน (¶) เพื่อเปิดใช้การแสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบ เลือกปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดการแสดง

 1. คลิกหน้าในเอกสารที่คุณต้องการใส่หมายเลขหน้าเพื่อเริ่ม นี่คือที่ที่คุณจะแทรกตัวแบ่งส่วน

 2. คลิก เค้าโครง > ตัวแบ่ง > หน้าถัดไป

  ตัวเลือกตัวแบ่งแสดงบนแท็บ เค้าโครง

 3. ดับเบิลคลิกในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าแรกที่คุณต้องการแสดงหมายเลชหน้า ซึ่งจะเปิดแท็บ การออกแบบ ที่ใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. คลิก ลิงก์ไปก่อนหน้า เพื่อปิดการใช้งานและยกเลิกการลิงก์หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากส่วนก่อนหน้า

  ตัวเลือก ลิงก์ไปก่อนหน้า ถูกเน้นใน เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  หมายเหตุ: หัวกระดาษและท้ายกระดาษมีการลิงค์แยกกันต่างหาก ดังนั้นถ้าหมายเลขหน้าของคุณอยู่ในส่วนหัว ให้ปิดการลิงก์สำหรับส่วนหัว ถ้าหมายเลขหน้าของคุณอยู่ในท้ายกระดาษ ให้ปิดการลิงก์สำหรับท้ายกระดาษ

 5. คลิก หมายเลขหน้า แล้วเลือกตำแหน่งและสไตล์ ตัวอย่างเช่น คลิก ด้านบนของหน้า แล้วเลือกการออกแบบที่คุณต้องการ

  ตัวเลือก หมายเลขหน้า จะแสดงในรายการ

 6. คลิก หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ รูปแบบหมายเลขหน้า

 7. เมื่อต้องการให้เริ่มนับที่หมายเลข 1 ให้คลิก เริ่มที่ แล้วพิมพ์ 1 (มิฉะนั้น Word จะใช้หมายเลขหน้าจริงโดยอัตโนมัติ)

  ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ รูปแบบหมายเลขหน้า จะแสดงขึ้น

 8. คลิก ตกลง

 9. เมื่อต้องการนำหมายเลขหน้าออกจากส่วนก่อนหน้า ให้เลือกหมายเลขหน้าใดก็ได้ในส่วนนั้นเพี่อเน้น แล้วกด Delete หรือคลิกขวาแล้วเลือก ตัด หมายเลขหน้าทั้งหมดในส่วนนั้นจะถูกลบ

 10. เสร็จแล้วให้คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้นอกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ถูกเน้นบนแท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เริ่มการใส่หมายเลขหน้าด้วยหมายเลขที่ไม่ใช่ 1

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังแก้ไขเอกสารในเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ Word Online คุณไม่สามารถเริ่มการใส่หมายเลขหน้าด้วยหมายเลขอื่นได้ ถ้าคุณมี Word เวอร์ชันเดสก์ท็อป คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเอกสารของคุณในแอปรุ่นเดสก์ท็อปได้ โดยคลิก เปิดใน Word ถ้าคุณไม่มี Word คุณสามารถ ลอง หรือ ซื้อ ในเวอร์ชันล่าสุดของ Office ได้ในขณะนี้

ใช้กล่องโต้ตอบ รูปแบบหมายเลขหน้า เพื่อเลือกค่าหมายเลขเริ่มต้นต่างกันสำหรับเอกสารของคุณ

 1. ดับเบิลคลิกในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเปิดแท็บ การออกแบบ ที่ใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ถ้าคุณกำลังเพิ่มหมายเลขหน้าเป็นครั้งแรก ให้เลือก หมายเลขหน้า เลือกตำแหน่ง จากนั้น เลือกสไตล์ในแกเลอรี

  เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า ให้เลือกแท็บแทรก จากนั้น เลือกหมายเลขหน้า
 3. คลิก หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ รูปแบบหมายเลขหน้า

 4. ภายใต้ การใส่หมายเลขหน้า ให้เลือก เริ่มที่ พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการเริ่ม จากนั้น เลือก ตกลง

  ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ รูปแบบหมายเลขหน้า จะแสดงขึ้น
 5. เลือก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้ภายนอกพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ถูกเน้นบนแท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×