เริ่มบรรทัดใหม่ของข้อความที่อยู่ภายในเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเริ่มบรรทัดใหม่ของข้อความ หรือเพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัดหรือย่อหน้าภายในเซลล์ใน Excel Mobile สำหรับ Windows 10, Excel สำหรับอุปกรณ์ Android และ Excel for iPad

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเริ่มบรรทัดใหม่ของข้อความใน Excel for iPhone

 1. ถ้าคุณกำลังพิมพ์ในเซลล์ได้ แตะเซลล์อื่นเพื่อออกจากโหมดการแก้ไข

 2. ยืดสองนิ้วออกจากกันเพื่อขยายเซลล์

 3. แตะสองครั้งบนเซลล์

 4. แตะ และค้างไว้จุดจับเลือก และลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตัวแบ่งบรรทัด

  แทรกตัวแบ่งบรรทัด

 5. แตะจุดจับส่วนที่เลือก จุดจับส่วนที่เลือก อีกครั้ง

 6. แตะ บรรทัดใหม่

  บรรทัดใหม่

เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้คีย์บอร์ดภายนอก คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด Alt + Enter

 1. แตะสองครั้งภายในเซลล์

 2. แตะที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตัวแบ่งบรรทัด จากนั้น แตะเคอร์เซอร์สีน้ำเงิน

  แทรกตัวแบ่งบรรทัด

 3. แตะบรรทัดใหม่ ในเมนูบริบท

  บรรทัดใหม่

 1. แตะปุ่มสลับคีย์บอร์ดเพื่อเปิดคีย์บอร์ดตัวเลข

  สลับคีย์บอร์ด

 2. กดแป้น ย้อนกลับ ค้างไว้เพื่อดูแป้น ตัวแบ่งบรรทัด แล้วลากนิ้วของคุณไปที่แป้นนั้น

  ปุ่ม ตัวแบ่งบรรทัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×