เริ่มต้นใช้งาน VoiceOver ด้วยแอป SharePoint บน iPhone

ไซต์ที่คุณสร้างใน SharePoint ง่ายต่อการเข้าถึงผ่านแอป SharePoint บน iPhone คุณสามารถใช้รูปแบบการสัมผัสและ VoiceOver ที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอภายในของ iOS เพื่อเปิดไซต์ ฟังรายละเอียดกิจกรรมไซต์ ทำงานกับไฟล์ต่างๆ ค้นหาบุคคล และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ขั้นตอนต่างๆ ในหัวข้อนี้เขียนโดยใช้ไซต์ SharePoint Online ซึ่งอาจมีฟังก์ชันการใช้งานที่พร้อมใช้งานในไซต์ที่สร้างโดย SharePoint Server ไม่ครบ

 • องค์ประกอบเนื้อหาและส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่มีเมื่อคุณเปิดไซต์จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับไซต์ องค์ประกอบเนื้อหาและ UI ที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้เป็นเพียงตัวอย่างของเนื้อหาและองค์ประกอบบางอย่างที่คุณอาจเห็น

ในหัวข้อนี้

เริ่มแอป SharePoint และลงชื่อเข้าใช้

 1. เมื่อต้องการเลือกแอป SharePoint ให้ย้ายโฟกัสจนกว่าคุณจะได้ยิน “SharePoint” จากนั้นแตะสองครั้ง

 2. เมื่อต้องการเปิดแอปที่เลือก ให้แตะที่แอปสองครั้ง เมื่อแอปเปิดและข้อความโลโก้ SharePoint ถูกเลือก คุณจะได้ยิน “SharePoint” หลังจากคุณเปิดแอป SharePoint จะมี UI ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 อย่างที่คุณสามารถเลือกได้ (ตามลำดับต่อไปนี้จากบนลงล่าง):

  • ข้อความโลโก้ SharePoint

  • ข้อความอธิบายด้านล่างข้อความโลโก้ SharePoint ที่เริ่มต้นด้วย “เข้าสูไซต์ SharePoint ของคุณ...”

  • ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ SharePoint Online

  • ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ SharePoint Server

  • ลิงก์ไม่แน่ใจว่าต้องใช้รายการใด

  • ลิงก์ให้เราช่วยคุณ

 3. เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ SharePoint Online ให้ย้ายโฟกัสไปยังปุ่มลงชื่อเข้าใช้ SharePoint Online คุณจะได้ยิน “ลงชื่อเข้าใช้ SharePoint Online ปุ่ม” ให้แตะปุ่มสองครั้ง

 4. เมื่อหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณเปิดขึ้น โฟกัสจะย้ายไปยังกล่อง แล้วคุณจะได้ยิน “Someone@example.com เขตข้อมูลข้อความ” UI มีองค์ประกอบ 5 อย่างที่คุณสามารถเลือกได้ (ตามลำดับต่อไปนี้จากบนลงล่าง):

  • ปุ่มย้อนกลับ

  • ข้อความโลโก้ SharePoint

  • ข้อความอธิบายด้านล่างข้อความโลโก้ SharePoint ที่เริ่มต้นด้วย “ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานของ...”

  • กล่องชื่อผู้ใช้

  • ปุ่มถัดไป

 5. ในกล่องชื่อผู้ใช้ ให้ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอหรือคีย์บอร์ดภายนอก แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีของคุณที่มีชื่อโดเมน คุณจะได้ยินตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณพิมพ์

 6. เมื่อต้องการเลือกปุ่มถัดไป ให้ย้ายโฟกัสไปที่ปุ่มแล้วแตะสองครั้ง คุณจะได้ยิน “ถัดไป ปุ่ม” เมื่อโฟกัสย้ายไปยังกล่องรหัสผ่าน คุณจะได้ยิน “ตัวตรวจสอบความถูกต้อง ปุ่มยกเลิก” UI มีองค์ประกอบ 8 อย่างที่คุณสามารถเลือกได้ (ตามลำดับต่อไปนี้จากบนลงล่าง):

  • ปุ่มยกเลิก

  • ข้อความโลโก้ Office 365

  • ข้อความอธิบายใต้ข้อความโลโก้ Office 365 บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

  • กล่องชื่อผู้ใช้

  • กล่องรหัสผ่าน

  • ปุ่มลงชื่อเข้าใช้และปุ่มย้อนกลับ

  • ลิงก์ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ

  • ลิงก์ Office 365 อื่นๆ ที่ด้านล่างของหน้าจอ (ลิขสิทธิ์ ข้อกำหนดในการใช้ และความเป็นส่วนตัวและคุกกี้)

 7. ในกล่องรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ คุณจะได้ยินตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณพิมพ์

 8. เมื่อต้องการเลือกปุ่มลงชื่อเข้าใช้ ให้ย้ายโฟกัสไปที่ปุ่มแล้วแตะสองครั้ง คุณจะได้ยิน “ลงชื่อเข้าใช้ ปุ่ม” เมื่อโฟกัสย้ายไปยังหน้าจอไซต์ คุณจะได้ยิน “กำลังดำเนินการ ย้อนกลับ หัวเรื่อง”

เปิดไซต์ SharePoint

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มแอป SharePoint และลงชื่อเข้าใช้

  • ถ้าคุณลงชื่อเข้าใจแล้ว และคุณอยู่ในพื้นที่อื่นของแอป ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ ให้แตะปุ่มย้อนกลับ สองครั้งจนกว่าคุณจะกลับไปยังหน้าจอไซต์ หรือถ้าปุ่มไซต์มีพร้อมใช้งานที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะปุ่มสองครั้ง

 2. เมื่อหน้าจอไซต์เปิดขึ้น คุณจะได้ยิน “SharePoint ย้อนกลับ หัวเรื่อง” หรือชื่อไซต์ที่คุณเปิดก่อนหน้า UI มีองค์ประกอบ 4 ระดับที่คุณสามารถเลือกได้ (ตามลำดับต่อไปนี้จากบนลงล่าง):

  • ชื่อหน้าจอไซต์และปุ่มค้นหา

  • แท็บที่ใช้บ่อยและแท็บที่ติดตาม (ถัดจากแต่ละรายการ)

  • ชื่อของแต่ละไซต์ (จากบนลงล่าง)

  • ปุ่มไซต์ ปุ่มลิงก์ ปุ่มบุคคล และปุ่มการตั้งค่า (ถัดจากแต่ละรายการ)

  เคล็ดลับ: โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในแอป รายการไซต์ที่ใช้บ่อยจะเปิดขึ้น ถ้าคุณไม่พบไซต์ที่คุณต้องการในรายการนี้ ให้ย้ายโฟกัสไปด้านบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน “ติดตาม Pivot” จากนั้นแตะสองครั้ง รายการจะเปลี่ยนเป็นแบบรวมไซต์ที่คุณกำลังติดตาม

 3. เมื่อต้องการเลือกไซต์ ให้แตะจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อไซต์

 4. เมื่อต้องการเปิดไซต์ ให้แตะไซต์สองครั้ง เมื่อไซต์เปิดขึ้นและโฟกัสย้ายไปยังปุ่มย้อนกลับ คุณจะได้ยิน “ย้อนกลับ ปุ่ม” UI มีองค์ประกอบ 7 อย่างที่คุณสามารถเลือกได้ (ตามลำดับต่อไปนี้จากบนลงล่าง):

  • ปุ่มย้อนกลับและปุ่มค้นหา

  • ปุ่มเริ่มต้นสำหรับไซต์

  • ชื่อไซต์

  • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (เช่น สาธารณะ) สำหรับไซต์และจำนวนสมาชิกของไซต์

  • ปุ่มเมนู

  • หัวเรื่องกิจกรรม (ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอที่เปิดสำหรับไซต์จะมีกิจกรรมล่าสุดสำหรับไซต์)

  • ชื่อของแต่ละไฟล์ (จากบนลงล่าง)

  เคล็ดลับ: เนื้อหาที่มีเมื่อคุณเปิดไซต์จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับไซต์ หลังจากคุณเปิดไซต์ ปุ่มไซต์ ปุ่มลิงก์ ปุ่มบุคคล และปุ่มการตั้งค่า จะไม่พร้อมใช้งานที่ด้านล่างของหน้าจอ เมื่อต้องการย้อนกลับ ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ ให้แตะปุ่มย้อนกลับสองครั้งจนกว่าคุณจะย้อนกลับไปยังหน้าจอไซต์ คุณจะได้ยินชื่อไซต์ที่คุณเปิดก่อนหน้า

ฟังรายละเอียดกิจกรรมของไซต์

 1. เปิดไซต์ SharePoint

 2. เมื่อต้องการเลือกไฟล์และฟังรายละเอียด ในรายการไฟล์ที่มีกิจกรรมล่าสุดตามค่าเริ่มต้น ให้แตะไฟล์ คุณจะได้ยินชื่อไฟล์และวันที่ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนหรืออัปโหลด

ทำงานด้วยไฟล์ล่าสุดและไฟล์ยอดนิยม

 1. เปิดไซต์ SharePoint.

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนู SharePoint ให้แตะปุ่มเมนู คุณจะได้ยิน “เมนู ปุ่ม” จากนั้นแตะสองครั้ง เมื่อเมนู SharePoint เปิดขึ้นและโฟกัสย้ายไปยังตัวเลือกการสนทนา คุณจะได้ยิน “เมนู หัวเรื่อง การสนทนา” ในเมนูจะมี 4 ตัวเลือก: กิจกรรมไฟล์ล่าสุดการสนทนา และสมุดบันทึก

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกไฟล์ล่าสุด ให้แตะตัวเลือก คุณจะได้ยิน “ไฟล์ล่าสุด”

 4. เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกไฟล์ล่าสุด ให้แตะตัวเลือกสองครั้ง เมื่อหน้าจอไฟล์ล่าสุดเปิดขึ้นและโฟกัสย้ายไปยังปุ่มย้อนกลับ คุณจะได้ยิน “ไฟล์ล่าสุดและไฟล์ยอดนิยม ย้อนกลับ ปุ่ม” UI มีองค์ประกอบ 9 ระดับที่คุณสามารถเลือกได้ (ตามลำดับต่อไปนี้จากบนลงล่าง):

  • ปุ่มย้อนกลับ ชื่อไซต์ และปุ่มค้นหา

  • หัวเรื่องไฟล์ล่าสุด

  • ชื่อของแต่ละไฟล์ที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด (จากบนลงล่าง)

  • ปุ่มดูเพิ่มเติม

  • หัวเรื่องไฟล์ยอดนิยม

  • ชื่อไฟล์ยอดนิยมแต่ละไฟล์ (จากบนลงล่าง)

  • ปุ่มดูเพิ่มเติม

  • ลิงก์เรียกดูไฟล์ทั้งหมดของคุณใน OneDrive

 5. เมื่อคุณเลือกแต่ละไฟล์ คุณจะได้ยินชื่อไฟล์ วันที่และเวลาที่ปรับเปลี่ยนหรืออัปโหลด และชื่อของผู้ที่ทำงานบนไฟล์

 6. ให้เลือกทำดังนี้

  • เมื่อต้องการฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ ให้แตะสองครั้งแล้วค้างไว้ เมนูจะเปิดขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอซึ่งประกอบด้วย: ชื่อไฟล์ ปุ่มแชร์ ปุ่มรายละเอียด และปุ่มยกเลิก เมื่อต้องการเลือกและเปิดใช้งานปุ่มรายละเอียด ให้แตะปุ่ม จากนั้นแตะสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเลือกและเปิดไฟล์ ให้แตะไฟล์ จากนั้นแตะสองครั้ง แอปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สร้างไฟล์จะเปิดขึ้น

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังแอป SharePoint ในมุมบนซ้ายของหน้าจอ ให้แตปุ่มย้อนกลับไปยัง SharePoint คุณจะได้ยิน “ย้อนกลับไปยัง SharePoint ปุ่ม” แตะสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเรียกดูไฟล์ทั้งหมดของคุณใน OneDrive ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะจากนั้นแตะสองครั้งที่ลิงก์เรียกดูไฟล์ทั้งหมดของคุณใน OneDrive

ค้นหาบุคคลและระบุว่าพวกเขาทำงานอะไรอยู่

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มแอป SharePoint และลงชื่อเข้าใช้

  • ถ้าคุณลงชื่อเข้าใจแล้ว และคุณอยู่ในพื้นที่อื่นของแอป ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ ให้แตะปุ่มย้อนกลับ สองครั้งจนกว่าคุณจะกลับไปยังหน้าจอไซต์

 2. เมื่อหน้าจอไซต์เปิดขึ้น คุณจะได้ยิน “SharePoint ย้อนกลับ หัวเรื่อง” หรือชื่อไซต์ที่คุณเปิดก่อนหน้า UI มีองค์ประกอบ 4 ระดับที่คุณสามารถเลือกได้ (ตามลำดับต่อไปนี้จากบนลงล่าง):

  • ชื่อหน้าจอไซต์และปุ่มค้นหา

  • แท็บที่ใช้บ่อยและแท็บที่ติดตาม (ถัดจากแต่ละรายการ)

  • ชื่อของแต่ละไซต์ (จากบนลงล่าง)

  • ปุ่มไซต์ ปุ่มลิงก์ ปุ่มบุคคล และปุ่มการตั้งค่า (ถัดจากแต่ละรายการ)

 3. เมื่อต้องการเลือกและเปิดใช้งานปุ่มบุคคล ให้แตะปุ่ม คุณจะได้ยิน “บุคคล แท็บ สามจากสี่” แตะสองครั้ง เมื่อหน้าจอบุคคลเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน “บุคคล แท็บ สามจากสี่” อีกครั้ง UI มีองค์ประกอบ 4 ระดับที่คุณสามารถเลือกได้ (ตามลำดับต่อไปนี้จากบนลงล่าง):

  • ชื่อหน้าจอบุคคล และปุ่มค้นหา

  • หัวเรื่องบุคคลที่คุณทำงานด้วย

  • ชื่อของแต่ละบุคคลที่คุณทำงานด้วย (จากบนลงล่าง)

  • ปุ่มไซต์ ปุ่มลิงก์ ปุ่มบุคคล และปุ่มการตั้งค่า (ถัดจากแต่ละรายการ)

 4. เมื่อต้องการเลือกชื่อบุคคล ให้แตะชื่อ คุณจะได้ยินชื่อบุคคลและชื่อเรื่องของเขา เมื่อต้องการเปิดโปรไฟล์ของบุคคลดังกล่าว ให้แตะชื่อของเขาสองครั้ง เมื่อโปรไฟล์เปิดขึ้นและโฟกัสย้ายไปยังปุ่มย้อนกลับ คุณจะได้ยินชื่อของบุคคลดังกล่าวตามด้วย “ย้อนกลับ ปุ่ม” จากบนลงล่าง คุณสามารถเลือกและฟังรายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับบุคคล:

  • ชื่อ

  • ชื่อเรื่อง

  • แผนก

  • วันที่การจ้างงาน

  • หมายเลขโทรศัพท์

  • ที่อยู่อีเมล

  • หัวเรื่องทำงานกับ

  • ชื่อของบุคคลพร้อมกับบุคคลที่ทำงานด้วย

  • ลิงก์ดูเพิ่มเติม

  • หัวเรื่องทำงานบน

  • ชื่อแต่ละไฟล์ที่บุคคลดังกล่าวทำงานล่าสุด

ดูหรือปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณและการตั้งค่าบัญชีสำหรับไซต์ SharePoint

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มแอป SharePoint และลงชื่อเข้าใช้

  • ถ้าคุณลงชื่อเข้าใจแล้ว และคุณอยู่ในพื้นที่อื่นของแอป ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ ให้แตะปุ่มย้อนกลับ สองครั้งจนกว่าคุณจะกลับไปยังหน้าจอไซต์

 2. เมื่อหน้าจอไซต์เปิดขึ้น คุณจะได้ยิน “SharePoint ย้อนกลับ หัวเรื่อง” หรือชื่อไซต์ที่คุณเปิดก่อนหน้า UI มีองค์ประกอบ 4 ระดับที่คุณสามารถเลือกได้ (ตามลำดับต่อไปนี้จากบนลงล่าง):

  • ชื่อหน้าจอไซต์และปุ่มค้นหา

  • แท็บที่ใช้บ่อยและแท็บที่ติดตาม (ถัดจากแต่ละรายการ)

  • ชื่อของแต่ละไซต์ (จากบนลงล่าง)

  • ปุ่มไซต์ ปุ่มลิงก์ ปุ่มบุคคล และปุ่มการตั้งค่า (ถัดจากแต่ละรายการ)

 3. เมื่อต้องการเลือกและเปิดใช้งานปุ่มการตั้งค่า ให้แตะปุ่ม คุณจะได้ยิน “การตั้งค่า แท็บ สี่จากสี่” แตะสองครั้ง เมื่อหน้าจอการตั้งค่าเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน “การตั้งค่า แท็บ สี่จากสี่” อีกครั้ง UI มีองค์ประกอบ 12 อย่างที่คุณสามารถเลือกได้ (ตามลำดับต่อไปนี้จากบนลงล่าง):

  • ชื่อหน้าจอการตั้งค่า

  • URL ของไซต์และชื่อผู้ใช้

  • ลิงก์โปรไฟล์ของฉัน

  • ลิงก์ล้างแคชของบัญชี

  • ลิงก์ออกจากระบบ

  • ลิงก์เพิ่มหรือสลับบัญชี

  • ปุ่มสลับเขย่าเพื่อส่งคำติชม

  • หมายเลขเวอร์ชัน SharePoint

  • ลิงก์ส่งคำติชม

  • ลิงก์ดูวิธีใช้

  • ลิงก์คำชี้แจงความเป็นส่วนบุคคล

  • ลิงก์การแจ้งเกี่ยวกับบุคคลที่สาม

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ ให้เลือกและเปิดลิงก์โปรไฟล์ของฉัน ก่อนอื่น ให้แตะลิงก์ คุณจะได้ยิน “โปรไฟล์ของฉัน ปุ่ม” จากนั้นให้แตะสองครั้ง เมื่อโปรไฟล์ของคุณเปิดขึ้นและโฟกัสย้ายไปยังปุ่มย้อนกลับ คุณจะได้ยินชื่อของคุณตามด้วย “ย้อนกลับ ปุ่ม”

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอื่นๆ ในหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะปุ่มหรือลิงก์ จากนั้นแตะสองครั้ง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×