Office

เริ่มต้นใช้งาน Power Query

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

สิ่งสำคัญ: ประกาศเกี่ยวกับ Deprecation แค็ตตาล็อกข้อมูล
ความสามารถของแค็ตตาล็อกข้อมูลใน Excel และ Power Query จะหยุดทำงานกับเดือน 4 มีนาคม 2019 ผู้ใช้จะสามารถใช้เนื้อหาที่ถูกประกาศไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูลจนถึงวันนั้น อย่างไรก็ตาม เริ่มต้นที่สามเดือนธันวาคม 2018 ผู้ใช้จะไม่สามารถประกาศ (แชร์) ใหม่ หรือปรับปรุงแบบสอบถามลงในแค็ตตาล็อกข้อมูล เริ่มต้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 เราจะหยุดทะเบียนลูกค้าใหม่ (ผู้เช่า) เพื่อใช้ฟีเจอร์นี้ เราขอแนะนำการดาวน์โหลดคิวรีที่แชร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้ได้นอกแค็ตตาล็อกข้อมูลนอกเหนือจากเดือน 4 มีนาคม 2019 ต่อไป คุณสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดของแบบสอบถามของคุณแบบเต็มจากบานหน้าต่างงานแบบสอบถามแค็ตตาล็อกข้อมูลของฉัน โดยใช้ตัวเลือกเปิด สำหรับแต่ละคิวรี

ด้วย Power Query คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูล สร้างการเชื่อมต่อ และแล้วรูปร่างข้อมูลนั้น (ตัวอย่างเอาคอลัมน์ออก เปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล หรือผสานตาราง) ในวิธีที่ตรงกับความต้องการของคุณ เมื่อคุณได้รูปข้อมูลของคุณ คุณสามารถแชร์ค้นหาของคุณ หรือใช้แบบสอบถามของคุณเพื่อสร้างรายงาน

ขั้นตอนทั่วไปของ Power Query

พิจารณาขั้นตอนเหล่านั้นตามลำดับ โดยมักจะเกิดขึ้นในลักษณะต่อไปนี้

  • เชื่อมต่อ - สร้างการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่อยู่ใน Cloud, ในบริการ หรือภายในเครื่อง

  • แปลง - จัดรูปร่างข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณ แหล่งข้อมูลต้นฉบับยังคงเหมือนเดิม

  • รวม - สร้างตัวแบบข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล และรับมุมมองที่ไม่ซ้ำกันสำหรับข้อมูลของคุณ

  • แชร์ - เมื่อคิวรีของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถบันทึก แชร์ หรือใช้สำหรับรายงาน

Power Query จะบันทึกขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่คุณดำเนินการ และให้คุณปรับเปลี่ยนขั้นตอนเหล่านั้นในแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลิกทำ ทำซ้ำ เปลี่ยนลำดับ หรือปรับเปลี่ยนขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดได้ คุณจึงได้รับมุมมองสำหรับข้อมูลที่เชื่อมต่อในแบบที่คุณต้องการ

ด้วย Power Query คุณสามารถสร้างคิวรีที่เรียบง่ายหรือซับซ้อนได้ตามที่คุณต้องการ และเนื่องจาก Power Query ใช้ ภาษา M ในการบันทึกและดำเนินการขั้นตอนของตัวเอง คุณสามารถสร้างคิวรีได้ตั้งแต่ต้น (หรือปรับแต่งคิวรีด้วยตนเอง) เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถและความยืดหยุ่นของการสคริปต์ข้อมูล ทั้งหมดภายใน Power Query

คุณสามารถเข้าถึง Power Query จาก Ribbon ของ Power Query ใน Excel

Ribbon ของ Power Query

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2013 หรือ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการเปิดใช้งาน Power Query ใน Excel คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ Power Query สำหรับ Excelซึ่งทำให้ได้โดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อ

คุณสามารถใช้ Power Query เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียว เช่น เวิร์กบุ๊ก Excel หรือคุณสามารถเชื่อมต่อกับหลายฐานข้อมูล ตัวดึงข้อมูล หรือบริการที่กระจายอยู่ใน Cloud จากนั้น ด้วย Power Query คุณสามารถรวบรวมแหล่งข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันโดยใช้การผสานรวมในแบบฉบับของคุณเอง และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่คุณอาจไม่เห็นถ้าไม่ใช้วิธีนี้

คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลจาก Ribbon ของ Power Query ในส่วน รับข้อมูลภายนอก แหล่งข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลจาก เว็บ ไฟล์ ฐานข้อมูล, Azure, แหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือแม้แต่ ตาราง ใน Excel

Ribbon ของ Power Query

วิดีโอสั้นๆ ต่อไปนี้แสดงชนิดแหล่งข้อมูลที่หลากหลายซึ่ง Power Query สามารถเชื่อมต่อได้ การเชื่อมต่อข้อมูลใหม่จะถูกเพิ่มตลอดเวลา ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Power Query เวอร์ชันล่าสุดเสมอ

Power Query - เชื่อมต่อกับข้อมูลภาพยนตร์

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างจะปรากฏขึ้น คลิกโหลด ถ้าคุณต้องการทำงานกับข้อมูลใน Excel อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณต้องการใช้การแปลง หรือการจัดรูปแบบข้อมูลล่วงหน้า คลิกแก้ไขPower Queryจะเปิดใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถามแล้ว: หน้าต่างเฉพาะที่ช่วย และแสดงการเชื่อมต่อข้อมูลและแปลงข้อมูลที่คุณนำไปใช้ ในส่วนถัดไป แปลง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแก้ไขแบบสอบถาม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เชื่อมต่อ

แปลง

Power Query ช่วยให้คุณสามารถแปลงข้อมูลจากการเชื่อมต่อของคุณในแบบที่จะช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลได้ การแปลงข้อมูลหมายถึงการปรับเปลี่ยนข้อมูลในบางวิธีเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเอาคอลัมน์ออก เปลี่ยนชนิดข้อมูล หรือผสานตาราง ทั้งหมดนี้คือการแปลงข้อมูล เมื่อคุณแปลงข้อมูล ข้อมูลจะปรับรูปร่างโดยรวมตามที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการการวิเคราะห์ของคุณเพิ่มเติม ขั้นตอนในการนำการแปลงไปใช้กับชุดของข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งชุดมักจะเรียกว่า การปรับรูปร่างข้อมูล

Power Query ใช้หน้าต่างเฉพาะที่เรียกว่า ตัวแก้ไขคิวรี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและแสดงการแปลงข้อมูล คุณสามารถเปิด ตัวแก้ไขคิวรี โดยการเลือก เปิดใช้ตัวแก้ไข จาก Ribbon ของ Power Query

ตัวแก้ไขการเปิดใช้ PQ

ตัวแก้ไขคิวรี ยังเปิดขึ้นทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล สร้างคิวรีใหม่ หรือโหลดคิวรีที่มีอยู่แล้ว

ตัวแก้ไขคิวรี

Power Query จะติดตามทุกอย่างที่คุณทำกับข้อมูล ตัวแก้ไขคิวรี จะบันทึกและติดป้ายชื่อการแปลงหรือขั้นตอนแต่ละรายการ ที่คุณนำไปใช้กับข้อมูล ไม่ว่าการแปลงจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูล (แหล่งข้อมูล) การเอาคอลัมน์ออก การผสาน หรือการเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล ตัวแก้ไขคิวรีก็จะติดตามแต่ละการดำเนินการในส่วน ขั้นตอนที่นำไปใช้ ของบ้านหน้าต่าง การตั้งค่าคิวรี

ตัวแก้ไขคิวรี - การตั้งค่าคิวรี

การแปลงที่คุณนำไปใช้กับการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณโดยรวมแล้วจะทำให้เกิดคิวรี

สิ่งสำคัญ (และมีประโยชน์) คือต้องทราบว่า Power Query ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลต้นฉบับ แต่ Power Query จะบันทึกแต่ละขั้นตอนที่คุณดำเนินการเมื่อเชื่อมต่อหรือแปลงข้อมูล และเมื่อคุณปรับรูปร่างข้อมูลเสร็จแล้ว Power Query จะสร้าง Snapshot ของชุดข้อมูลที่ปรับเปลี่ยน และนำเข้าสู่ Excel

มีการแปลงจำนวนมหาศาลที่คุณสามารถนำไปใช้กับข้อมูลได้ คุณยังสามารถเขียนการแปลงของคุณขึ้นมาเองโดยใช้ ภาษา M (ซึ่งเป็นวิธีที่ Power Query บันทึกขั้นตอนในเบื้องหลัง) ใช้ ตัวแก้ไขขั้นสูง ของตัวแก้ไขคิวรี คุณสามารถเปิด ตัวแก้ไขขั้นสูง จาก Ribbon แปลง ของตัวแก้ไขคิวรี ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนของภาษา M ที่สัมพันธ์กับคิวรีที่มีอยู่ได้ คุณยังสามารถสร้างคิวรีตั้งแต่ต้นโดยใช้ ตัวแก้ไขขั้นสูง ได้ด้วย

ตัวแก้ไขคิวรี - ตัวแก้ไขขั้นสูง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลง

แชร์

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีคิวรี คิวรีนั้นจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเช่นกัน คุณสามารถดูคิวรีทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก Excel โดยการเลือก แสดงบานหน้าต่าง จากส่วน คิวรีเวิร์กบุ๊ก ใน Ribbon ของ Power Query

แสดงบานหน้าต่าง

บานหน้าต่าง คิวรีเวิร์กบุ๊ก แสดงคิวรีทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คิวรีเวิร์กบุ๊ก

แล้วทำไมต้องหยุดอยู่แค่นั้น ด้วย Power Query และแค็ตตาล็อกข้อมูล คุณสามารถแชร์คิวรีของคุณกับทุกคนในองค์กรของคุณได้ หรือสร้างคิวรีที่คุณจะใช้บ่อยๆ แล้วใช้คิวรีในหลายเวิร์กบุ๊ก ซึ่งช่วยลดงานให้ตัวคุณเองได้ แทนที่จะบันทึกและส่งอีเมลเวิร์กบุ๊ก Excel (และพยายามจัดการว่าเวอร์ชันใดที่เป็นต้นฉบับ อะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหรือข้อมูลล้าสมัยหรือไม่!) ให้บันทึกคิวรีไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูล และหลีกเลี่ยงเรื่องน่าปวดหัวของเวิร์กบุ๊กที่ไม่มีการติดตามจำนวนมากมายเต็มกล่องจดหมายเข้า เพียงคลิกขวาที่คิวรีในบานหน้าต่าง คิวรีเวิร์กบุ๊ก และเมนูจะแสดงตัวเลือกทุกชนิด รวมถึง ส่งไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูล

ส่งไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูล

ลองสังเกตตัวเลือกอื่นๆ ในเมนูคลิกขวา คุณสามารถ ทำซ้ำ คิวรีซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่าง (หรือองค์ประกอบทั้งหมด)ของคิวรีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคิวรีต้นฉบับ เหมือนกับการสร้างเทมเพลตคิวรีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างชุดข้อมูลที่กำหนดเองได้ เช่น ชุดข้อมูลหนึ่งสำหรับร้านค้าปลีก อีกชุดหนึ่งสำหรับร้านค้าส่ง และอีกชุดสำหรับสินค้าคงคลัง โดยทั้งหมดยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกัน

คุณยังสามารถผสานหรือผนวกคิวรี ซึ่งทำให้คุณสามารถเปลี่ยนคิวรีให้เป็นแบบเอกสารสำเร็จรูปที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ด้วย Power Query คุณสามารถทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยข้อมูลและการเชื่อมต่อ และการแปลงของคุณ แล้วเพิ่มศักยภาพให้งานของคุณโดยการแชร์กับคนอื่นๆ (หรือกับตัวคุณเอง เมื่อคุณทำงานด้วยอุปกรณ์เครื่องอื่น)

ด้วย แค็ตตาล็อกข้อมูล คุณจะสามารถดูคิวรี่ที่แชร์ของคุณทั้งหมดได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

แสดง คิวรีแค็ตตาล็อกข้อมูล

บานหน้าต่าง คิวรีแค็ตตาล็อกข้อมูลของฉัน จะเปิดขึ้น โดยแสดงคิวรีทั้งหมดที่คุณแชร์ และจากที่นั่น คุณสามารเลือกโหลดคิวรี แก้ไข หรือใช้คิวรีนั้นในเวิร์กบุ๊กที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้

บานหน้าต่างคิวรี แค็ตตาล็อกข้อมูลของฉัน

ด้วยคิวรีที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณ คุณจะสามารถใช้คิวรีในการสร้างรายงานใน Excel ใน Power View หรือใน Power BI ดูที่ส่วนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานทรัพยากรที่ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากงานที่คุณทำเมื่อใช้ Power Query ในการจัดรูปแบบข้อมูลในแบบที่คุณต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บันทึก แชร์ รายงาน:

ข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (GDPR)

ใน 2018 พฤษภาคม กฎหมายความเป็นส่วนตัวยุโรป แบบทั่วไปข้อมูลป้องกันข้อบังคับ (GDPR), คือได้เนื่องจากการนำเอฟเฟ็กต์ GDPR กำหนดกฎใหม่บนบริษัท หน่วยงานของรัฐบาล ไม่ใช่กำไร และองค์กรอื่น ๆ ว่า ข้อเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้ใช้ในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU), หรือที่รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรายใหญ่ EU GDPR นำไปใช้เสมอไม่ว่าที่คุณอยู่

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการอัปเด ลบ หรือส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลจากเวิร์กบุ๊ก Power Query ดู:ดูและอัปเดตข้อมูลคิวรีที่แชร์ (Power Query)

คุณยังสามารถคัดลอกการตั้งค่าแบบสอบถามจากกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อกำหนดคิวรี ของ Power Query Mashup สามารถดาวน์โหลด โดยดับเบิลคลิบนด้าน it ในบานหน้าต่างงานแบบสอบถามแค็ตตาล็อกข้อมูลของฉัน ใน Excel คิวรีทั้งหมดจะถูกโหลดไปยังเวิร์กบุ๊ก Excel แล้ว ถ้าคุณต้องการดูแบบสอบถามแต่ละ เปิดตัวแก้ไขแบบสอบถาม และเรียกดูผ่านแต่ละขั้นตอนที่แยกกัน หรือไปยังแท็บมุมมอง และเปิดตัวแก้ไขขั้นสูง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×