เริ่มต้นใช้งาน Outlook บนเว็บด่วน

ด้วย Outlook Online:

 • จัดระเบียบอีเมลเพื่อช่วยให้คุณโฟกัสบนข้อความที่สำคัญที่สุด

 • จัดการปฏิทินของคุณเพื่อจัดกำหนดการการประชุมได้อย่างง่ายดาย

 • แชร์ไฟล์จากระบบคลาวด์ เพื่อให้ผู้รับได้รับไฟล์เวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ

 • เชื่อมต่อและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ลงชื่อเข้าใช้ Outlook

 1. ลงชื่อเข้าใช้ office.com/signin

 2. เลือก ตัวเปิดใช้แอป Office 365 ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 แล้วเลือก จดหมาย

จดหมาย

แชร์ไฟล์ในข้อความ

 1. เลือก ใหม่ > ข้อความอีเมล

 2. เลือก แนบรูปภาพหรือไฟล์

 3. เลือกไฟล์ที่จะแชร์ แล้วเลือก ถัดไป

 4. ถ้าไฟล์อยู่บนไดรฟ์ C::

  เลือก อัปโหลดและแนบเป็นไฟล์ OneDrive เพื่ออัปโหลดไปยัง OneDrive ของคุณและส่งลิงก์

  ถ้าไฟล์อยู่บน OneDrive ของคุณ:

  เลือก แนบเป็นไฟล์ OneDrive ส่งลิงก์

แนบไฟล์ลงในข้อความอีเมลและเหตุการณ์ปฏิทินใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบสิ่งที่แนบมาที่แสดงตัวเลือกอัปโหลดและแนบไฟล์เป็นไฟล์ OneDrive

ใช้ @mentions เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อื่น

 1. ในส่วนเนื้อหาของข้อความอีเมลหรือคำเชิญปฏิทิน ให้ใส่สัญลักษณ์ @ และอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อหรือนามสกุลของผู้ติดต่อ

 2. เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการกล่าวถึงจากรายการ

  โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นชื่อเต็มของพวกเขา คุณสามารถลบที่กล่าวถึงบางส่วนออกได้ เช่น ทุกอย่างนอกเหนือจากชื่อของบุคคล

 3. ผู้ติดต่อที่ถูกกล่าวถึงจะถูกเพิ่มลงในบรรทัด ถึง ของอีเมลหรือคำเชิญการประชุม

หมายเหตุ: @mentions จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้รับที่ใช้ Exchange Server 2016, Exchange Online หรือ Outlook.com เท่านั้น

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบอีเมลใหม่ของ Outlook แสดง @mention ในข้อความ

เริ่มต้นด้วย Outlook Online ในเบราว์เซอร ถ้าคุณต้องการฟีเจอร์ Outlook เพิ่มเติม ให้เปิด Outlook เวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อป แล้วดู เริ่มต้นใช้งานด่วนของ Outlook 2016 ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Mac ให้ดู วิธีใช้ Outlook 2016 for Mac

ดูข้อความตามการสนทนาหรือข้อความ

 • เลือก ตัวกรอง > แสดงเป็น > การสนทนา เพื่อดูข้อความที่เกี่ยวข้องเป็นการสนทนาหรือเธรดเดียว

 • เลือก ตัวกรอง > แสดงเป็น > ข้อความ เพื่อดูข้อความที่เกี่ยวข้องแต่ละรายการ

สกรีนช็อตของกล่องขาเข้าที่เลือก ตัวกรอง > แสดงเป็น > การสนทนา

ใช้ตัวกรองเพื่อเรียงลำดับและแสดงข้อความของคุณ

เมื่อคุณกรองรายการใน Outlook แสดงว่าคุณเลือกรายการที่จะแสดง แต่คุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ กับรายการเหล่านั้น เช่น ย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นหรือส่งต่อรายการเหล่านั้น คุณสามารถดำเนินการข้อความขาเข้าด้วยกฎ Outlook โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการใช้ตัวกรอง Outlook:

 1. เลือก ตัวกรอง แล้วเลือกเกณฑ์การกรอง เกณฑ์ เรียงลำดับตาม แล้วเลือกว่าจะแสดงข้อความในมุมมองการสนทนาหรือข้อความหรือไม่

สกรีนช็อตของกล่องขาเข้าที่เลือก ตัวกรอง > จัดเรียงโดย > จาก

สร้างกฎเพื่อกรองอีเมลขาเข้า

Outlook ใช้ เงื่อนไข/ทำสิ่งนี้ รูปแบบในการประมวลผลและดำเนินการบนอีเมลขาเข้า

 1. สร้างกฎ:

  • เมื่อต้องการสร้างกฎโดยยึดตามข้อความอีเมลเฉพาะ ให้คลิกขวาที่ข้อความ แล้วเลือก สร้างกฎ...

  • เมื่อต้องการสร้างกฎใหม่หรือแก้ไขกฎที่มีอยู่ ให้เลือก ปุ่มการตั้งค่า > จดหมาย > การดำเนินการโดยอัตโนมัติ > กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง แล้วเลือก + ใน กฎกล่องขาเข้า

 2. ตั้งชื่อให้กฎ

 3. เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้กฎทำ แล้วเลือก ตกลง

สกรีนช็อตของข้อความอีเมลที่เลือก คำสั่งเพิ่มเติม > สร้างกฎ...

ส่งการตอบกลับโดยอัตโนมัติ

 1. เลือก การตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า > การตอบกลับอัตโนมัติ

 2. เลือก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

 3. ใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่จะส่งการตอบกลับของคุณ แล้วใส่ข้อความสำหรับการตอบกลับของคุณ

  คุณสามารถเลือกว่าจะบล็อกเวลาบนปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติและปฏิเสธการประชุมใดก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณไม่อยู่

 4. เลือก ตกลง

สกรีนช็อตของหน้าจอวิธีใช้ที่เลือกตอบกลับโดยอัตโนมัติ

สร้างลายเซ็น

 1. เลือก ตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า > จดหมาย > เค้าโครง > ลายเซ็นอีเมล

 2. สร้างลายเซ็น

  นำการจัดรูปแบบไปใช้หรือเพิ่มลิงก์และกราฟิกโดยใช้ปุ่มทางด้านบนของกล่องข้อความ

 3. เลือก ใส่ลายเซ็นของฉันบนข้อความที่ฉันส่งโดยอัตโนมัติ

 4. เลือก บันทึก

สกรีนช็อตของหน้าจอลายเซ็น

จัดลำดับความสำคัญของข้อความด้วยกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะแยกกล่องขาเข้าของคุณออกเป็นสองแท็บ คือ ที่โฟกัส และอื่นๆ อีเมลที่สำคัญที่สุดจะอยู่ในแท็บที่โฟกัส ในขณะที่อีเมลที่เหลือจะยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่จะถูกย้ายออกไปอยู่ในแท็บอื่นๆ

 • เมื่อต้องการเปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส ให้เลือก ปุ่มการตั้งค่า > ตั้งค่าการแสงผล > กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดระเบียบข้อความของคุณ ให้เลือก ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากกล่องจดหมายเข้าของคุณ แล้วคลิกขวาที่ข้อความที่คุณต้องการย้าย

  ถ้าย้ายจาก ที่โฟกัส ไปยัง อื่นๆ

  • เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก

  • เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ ถ้าคุณต้องการข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งให้ส่งไปยังแท็บ อื่นๆ

  ถ้าย้ายจาก อื่นๆ ไปยัง ที่โฟกัส

  • เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก

  • เลือก ย้ายไปยังโฟกัสเสมอ ถ้าคุณต้องการข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งให้ส่งไปยังแท็บ โฟกัส

สกรีนช็อตของกล่องขาเข้าที่เลือก ตัวกรอง > แสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

เก็บถาวรข้อความ

ใช้ เก็บถาวร เพื่อทำให้กล่องจดหมายเข้าของคุณไม่มีข้อความที่คุณตอบแล้วหรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ต้องการลบหรือย้ายไปยังโฟลเดอร์เฉพาะ

 • เลือกหนึ่งข้อความหรือมากกว่าในกล่องจดหมายเข้าของคุณ แล้วเลือก เก็บถาวร บนแถวเครื่องมือ

  รายการที่เก็บถาวรจะค้นหาได้ง่ายจากกล่องค้นหาหรือโดยการนำทางไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวรของคุณ และยังพร้อมใช้งานบนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณผ่านทางโฟลเดอร์ เก็บถาวร

สกรีนช็อตของกล่องขาเข้า กำลังแสดงการคลิกขวาบนข้อความที่เลือก เก็บถาวร

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ บอกฉัน

 1. เลือก ?

 2. พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการทำในกล่อง บอกฉันว่าคุณต้องการทำอะไร

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างวิธีใช้ใน Outlook บนเว็บ กำลังแสดงกล่องบอกฉัน
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×