ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

Office 365 Education สิทธิ์การใช้งาน

คุณสามารถสร้างฟอร์มได้สูงสุดถึง๒๐๐แบบฟอร์มเดียว

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของทีมคุณและบุคคลในทีมของคุณสามารถสร้างฟอร์มได้ถึง๒๐๐ซึ่งจะแสดงขึ้นในแท็บฟอร์มกลุ่มของหน้าพอร์ทัลของforms.office.comของคุณ

หมายเหตุ: รูปแบบ๒๐๐ที่คุณและทีมของคุณสามารถสร้างได้นอกเหนือจากรูปแบบการ๒๐๐เดียวที่คุณสามารถสร้างเป็นบุคคลได้

Office 365 สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์

คุณสามารถสร้างฟอร์มได้สูงสุดถึง๒๐๐แบบฟอร์มเดียว

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของทีมคุณและบุคคลในทีมของคุณสามารถสร้างฟอร์มได้ถึง๒๐๐ซึ่งจะแสดงขึ้นในแท็บฟอร์มกลุ่มของหน้าพอร์ทัลของforms.office.comของคุณ

หมายเหตุ: รูปแบบ๒๐๐ที่คุณและทีมของคุณสามารถสร้างได้นอกเหนือจากรูปแบบการ๒๐๐เดียวที่คุณสามารถสร้างเป็นบุคคลได้

ระบบคลาวด์ชุมชนของรัฐของสหรัฐอเมริกา (GCC), GCC สูงและสภาพแวดล้อม DoD

หมายเหตุ: Microsoft Forms จะพร้อมใช้งานสำหรับสภาพแวดล้อม DoD เดือนพฤศจิกายน๒๐๑๙

คุณสามารถสร้างฟอร์มได้สูงสุดถึง๒๐๐แบบฟอร์มเดียว

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของทีมคุณและบุคคลในทีมของคุณสามารถสร้างฟอร์มได้ถึง๒๐๐ซึ่งจะแสดงขึ้นในแท็บฟอร์มกลุ่มของหน้าพอร์ทัลของforms.office.comของคุณ

หมายเหตุ: รูปแบบ๒๐๐ที่คุณและทีมของคุณสามารถสร้างได้นอกเหนือจากรูปแบบการ๒๐๐เดียวที่คุณสามารถสร้างเป็นบุคคลได้

บัญชีส่วนบุคคลของ Microsoft (Hotmail, Live หรือ Outlook.com)

คุณสามารถสร้างฟอร์มได้สูงสุดถึง๒๐๐แบบฟอร์มเดียว

Office 365 Education สิทธิ์การใช้งาน

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง๑๐๐คำถามต่อฟอร์มเดียว

Office 365 สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง๑๐๐คำถามต่อฟอร์มเดียว

ระบบคลาวด์ชุมชนของรัฐของสหรัฐอเมริกา (GCC), GCC สูงและสภาพแวดล้อม DoD

หมายเหตุ: Microsoft Forms จะพร้อมใช้งานสำหรับสภาพแวดล้อม DoD เดือนพฤศจิกายน๒๐๑๙

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง๑๐๐คำถามต่อฟอร์มเดียว

บัญชีส่วนบุคคลของ Microsoft (Hotmail, Live หรือ Outlook.com)

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง๑๐๐คำถามต่อฟอร์มเดียว

หมายเหตุ: สำหรับชนิดของคำถามLikertตัวเลือกแต่ละตัวจะนับเป็นคำถามเดียว

Office 365 Education สิทธิ์การใช้งาน

ฟอร์มเดียวสามารถได้รับการตอบสนองสูงสุด๕๐,๐๐๐

Office 365 สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์

ฟอร์มเดียวสามารถได้รับการตอบสนองสูงสุด๕๐,๐๐๐

ระบบคลาวด์ชุมชนของรัฐของสหรัฐอเมริกา (GCC), GCC สูงและสภาพแวดล้อม DoD

หมายเหตุ: Microsoft Forms จะพร้อมใช้งานสำหรับสภาพแวดล้อม DoD เดือนพฤศจิกายน๒๐๑๙

ฟอร์มเดียวสามารถได้รับการตอบสนองสูงสุด๕๐,๐๐๐

บัญชีส่วนบุคคลของ Microsoft (Hotmail, Live หรือ Outlook.com)

ฟอร์มเดียวสามารถได้รับการตอบสนองสูงสุด๑,๐๐๐

หมายเหตุ: 

  • การตอบกลับจะถูกกำหนดให้เป็นการตอบกลับทั้งฟอร์มตัวเองและไม่ใช่คำถามแต่ละรายการภายในฟอร์ม เมื่อผู้ตอบเสร็จสมบูรณ์และส่งฟอร์มนี้จะนับเป็นการตอบกลับหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่นถ้าฟอร์มประกอบด้วยคำถามที่10และคำถามทั้งหมดจะได้รับการตอบโดยผู้ตอบ5คนแบบฟอร์มจะนับเป็นการตอบสนอง5คำ

  • ถ้าคุณต้องการการตอบสนองเพิ่มเติมเราขอแนะนำให้ส่งการตอบกลับที่มีอยู่ไปยังเวิร์กบุ๊ก Excel แล้วล้างข้อมูลเหล่านี้จากแบบสำรวจหรือแบบทดสอบของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมการตอบสนองเพิ่มเติมได้เมื่อล้างข้อมูลแล้ว

ใช่คุณสามารถ!

สร้างแบบสำรวจหรือแบบทดสอบกับผู้ใช้หลายคน

คุณสามารถสร้างและแชร์ลิงก์เพื่อให้ผู้อื่นสามารถทำงานร่วมกันบนแบบสำรวจหรือแบบทดสอบกับคุณได้ ให้ดูที่แชร์ฟอร์มเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างเทมเพลตจากแบบสำรวจหรือแบบทดสอบที่มีอยู่เพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำมาใช้ใหม่ได้

คุณสามารถสร้างและแชร์ลิงก์เพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำแบบสำรวจหรือแบบทดสอบที่คุณสร้างขึ้นมาใช้ใหม่ได้ ให้ดูที่แชร์ฟอร์มหรือแบบทดสอบเป็นเทมเพลตเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ให้ดูที่สร้างแบบทดสอบเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ฟีเจอร์คณิตศาสตร์ใน Microsoft Forms

ให้ดูที่เพิ่มส่วนลงในแบบสำรวจหรือแบบสอบถามของฉันเพื่อเรียนรู้วิธีการจัดระเบียบคำถามของคุณเป็นหลายหน้าหรือส่วนซึ่งคุณสามารถจัดเรียงและจัดลำดับใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ถ้าคุณมีฟอร์มใน Microsoft Forms คุณไม่ต้องการอีกต่อไปคุณสามารถเอาออกได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

หมายเหตุ: ผู้ใช้ฟอร์มแต่ละรายสามารถสร้างฟอร์มได้สูงสุด๒๐๐แบบฟอร์มเดียวซึ่งรวมอยู่ในถังรีไซเคิล (ตัวอย่างเช่น๑๕๐ฟอร์มในฟอร์ม Microsoft Forms portal + ๕๐ในถังรีไซเคิล = ๒๐๐แบบฟอร์ม

ใน Microsoft Forms บนแท็บการตอบกลับให้คลิกเปิดใน Excel การตอบกลับฟอร์มของคุณจะเปิดขึ้นในเวิร์กบุ๊ก Excel จาก Excel คุณสามารถส่งออกหรือบันทึกการตอบกลับฟอร์มของคุณเป็นไฟล์ PDF ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกหรือแปลงไฟล์ Excel ของคุณเป็น PDF

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณได้สร้างฟอร์มของคุณในฟอร์มบนเว็บ (https://forms.office.com) แล้วคลิกเปิดใน Excelเวิร์กบุ๊ก excel แบบออฟไลน์จะเปิดขึ้นที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือการเชื่อมต่อกับฟอร์มของคุณ

  • ถ้าคุณได้สร้างฟอร์มของคุณในOneDrive For Businessแล้วคลิกเปิดใน Excelเวิร์กบุ๊ก excel ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติใน OneDrive for Business และมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่ถ่ายทอดสดไปยังฟอร์มของคุณ ข้อมูลการตอบกลับใหม่ในฟอร์มของคุณจะปรากฏในเวิร์กบุ๊กของคุณ

  • ถ้าคุณได้สร้างฟอร์มของคุณในExcel Onlineแล้วคลิกเปิดใน Excelเวิร์กบุ๊ก excel ของคุณจะถูกเก็บไว้ใน OneDrive for Business โดยอัตโนมัติและมีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสดไปยังฟอร์มของคุณ ข้อมูลการตอบกลับใหม่ในฟอร์มของคุณจะปรากฏในเวิร์กบุ๊กของคุณ

เมื่อคุณสร้างฟอร์มใน OneDrive, SharePoint Online, Excel สำหรับเว็บ, Microsoft team หรือการใช้ web part สำหรับ Microsoft Forms คุณสามารถคลิกเปิดใน Excelเพื่อรับเวิร์กบุ๊ก excel (จัดเก็บไว้ใน OneDrive for Business หรือ SharePoint Online) ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสดไปยังฟอร์มของคุณได้ ข้อมูลการตอบกลับใหม่ในฟอร์มของคุณจะปรากฏในเวิร์กบุ๊กของคุณ

ในบางครั้งเวิร์กบุ๊กอาจไม่มีข้อมูลล่าสุดสำหรับจำนวนเหตุผลเช่นการลบเวิร์กบุ๊กหรือความเสียหายของไฟล์โดยไม่ตั้งใจ ถ้าเป็นกรณีนี้แบบฟอร์มจะมีการแจ้งเตือนและขอให้คุณทราบว่าคุณต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่เพื่อซิงค์การตอบสนองล่าสุดของคุณไปยังเวิร์กบุ๊กใหม่ เวิร์กบุ๊กใหม่นี้จะถูกเก็บไว้ถัดจากเวิร์กบุ๊กต้นฉบับของคุณบน OneDrive for Business หรือ SharePoint Online การทำเช่นนี้จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับข้อมูลที่หายไป

หมายเหตุ: ปัญหาการซิงค์เวิร์กบุ๊กจะเกิดขึ้นถ้าคุณจำเป็นต้องมีการอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการใน SharePoint เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ไปที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติรายการในรายการหรือไลบรารีของไซต์แล้วคลิกส่วนระบุว่ารายการในไลบรารีจำเป็นต้องมีการอนุมัติ ตรวจทานขั้นตอนที่ #4 ถ้าคุณเลือกใช่สำหรับจำเป็นต้องมีการอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งหรือไม่ตัวเลือกเวิร์กบุ๊กของคุณจะไม่ซิงค์

ใช่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าถึงฟอร์มของคุณบนhttps://forms.office.comเพื่อรับการอัปเดต live

OneDrive, SharePoint Online, Excel สำหรับเว็บ, ทีม Microsoft หรือ Microsoft Forms web part

เมื่อคุณสร้างฟอร์มใน OneDrive, SharePoint Online, Excel สำหรับเว็บ, Microsoft team หรือการใช้ web part สำหรับ Microsoft Forms คุณสามารถคลิกเปิดใน Excelเพื่อรับเวิร์กบุ๊ก excel (จัดเก็บไว้ใน OneDrive for Business หรือ SharePoint Online) ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสดไปยังฟอร์มของคุณได้ ข้อมูลการตอบกลับใหม่ในฟอร์มของคุณจะปรากฏในเวิร์กบุ๊กของคุณ

กลุ่ม Office ๓๖๕

เมื่อคุณสร้างฟอร์มภายในกลุ่ม Office ๓๖๕ของคุณหรือโอนความเป็นเจ้าของของฟอร์มที่คุณสร้างไปยังกลุ่ม Office ๓๖๕ของคุณคุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กได้โดยตรงเพื่อดูการตอบสนองที่ได้รับการอัปเดตในเวลาจริง

เวิร์กโฟลว์ที่สร้างด้วย Power อัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับฟอร์มของคุณโดยใช้Power อัตโนมัติคุณยังสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กของคุณเพื่อดูการตอบสนองที่อัปเดตในแบบเรียลไทม์ได้โดยตรง

ถ้าคุณสร้างแบบสำรวจแบบทดสอบหรือแบบสำรวจคุณสามารถย้ายไปยังกลุ่มได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มของคุณกลายเป็นเจ้าของของฟอร์มนั้น เรียนรู้เพิ่มเติม

เรายินดีรับฟังคุณ! โปรดเยี่ยมชม ไซต์ User Voice ของ Microsoft Forms เพื่อให้คำแนะนำ และลงคะแนนให้กับแนวคิดที่ผู้อื่นได้ส่งไป

เรายังชื่นชอบคำติชมของคุณเกี่ยวกับคำถามที่ถามบ่อยนี้ โปรดใช้แบบสำรวจสั้นๆนี้ ขอบคุณ!

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×