Office
เริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Office ๓๖๕ Education

คุณสามารถสร้างฟอร์มได้สูงสุดถึง๒๐๐แบบฟอร์มเดียว

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของทีมคุณและบุคคลในทีมของคุณสามารถสร้างฟอร์มได้ถึง๒๐๐ซึ่งจะแสดงขึ้นในแท็บฟอร์มกลุ่มของหน้าพอร์ทัลของforms.office.comของคุณ

หมายเหตุ: รูปแบบ๒๐๐ที่คุณและทีมของคุณสามารถสร้างได้นอกเหนือจากรูปแบบการ๒๐๐เดียวที่คุณสามารถสร้างเป็นบุคคลได้

สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ของ Office ๓๖๕

คุณสามารถสร้างฟอร์มได้สูงสุดถึง๒๐๐แบบฟอร์มเดียว

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของทีมคุณและบุคคลในทีมของคุณสามารถสร้างฟอร์มได้ถึง๒๐๐ซึ่งจะแสดงขึ้นในแท็บฟอร์มกลุ่มของหน้าพอร์ทัลของforms.office.comของคุณ

หมายเหตุ: รูปแบบ๒๐๐ที่คุณและทีมของคุณสามารถสร้างได้นอกเหนือจากรูปแบบการ๒๐๐เดียวที่คุณสามารถสร้างเป็นบุคคลได้

บัญชีส่วนบุคคลของ Microsoft (Hotmail, Live หรือ Outlook.com)

คุณสามารถสร้างฟอร์มได้สูงสุดถึง๒๐๐แบบฟอร์มเดียว

สิทธิ์การใช้งาน Office ๓๖๕ Education

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง๑๐๐คำถามต่อฟอร์มเดียว

สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ของ Office ๓๖๕

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง๑๐๐คำถามต่อฟอร์มเดียว

บัญชีส่วนบุคคลของ Microsoft (Hotmail, Live หรือ Outlook.com)

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง๑๐๐คำถามต่อฟอร์มเดียว

หมายเหตุ: สำหรับชนิดของคำถามLikertตัวเลือกแต่ละตัวจะนับเป็นคำถามเดียว

สิทธิ์การใช้งาน Office ๓๖๕ Education

ฟอร์มเดียวสามารถได้รับการตอบสนองสูงสุด๕๐,๐๐๐

สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ของ Office ๓๖๕

ฟอร์มเดียวสามารถได้รับการตอบสนองสูงสุด๕๐,๐๐๐

บัญชีส่วนบุคคลของ Microsoft (Hotmail, Live หรือ Outlook.com)

ฟอร์มเดียวสามารถได้รับการตอบสนองสูงสุด๑,๐๐๐

หมายเหตุ: 

  • การตอบกลับจะถูกกำหนดให้เป็นการตอบกลับทั้งฟอร์มตัวเองและไม่ใช่คำถามแต่ละรายการภายในฟอร์ม เมื่อผู้ตอบเสร็จสมบูรณ์และส่งฟอร์มนี้จะนับเป็นการตอบกลับหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่นถ้าฟอร์มประกอบด้วยคำถามที่10และคำถามทั้งหมดจะได้รับการตอบโดยผู้ตอบ5คนแบบฟอร์มจะนับเป็นการตอบสนอง5คำ

  • ถ้าคุณต้องการการตอบสนองเพิ่มเติมเราขอแนะนำให้ส่งการตอบกลับที่มีอยู่ไปยังเวิร์กบุ๊ก Excel แล้วล้างข้อมูลเหล่านี้จากแบบสำรวจหรือแบบทดสอบของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมการตอบสนองเพิ่มเติมได้เมื่อล้างข้อมูลแล้ว

ใช่คุณสามารถ!

สร้างแบบสำรวจหรือแบบทดสอบกับผู้ใช้หลายคน

คุณสามารถสร้างและแชร์ลิงก์เพื่อให้ผู้อื่นสามารถทำงานร่วมกันบนแบบสำรวจหรือแบบทดสอบกับคุณได้ ให้ดูที่แชร์ฟอร์มเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างเทมเพลตจากแบบสำรวจหรือแบบทดสอบที่มีอยู่เพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำมาใช้ใหม่ได้

คุณสามารถสร้างและแชร์ลิงก์เพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำแบบสำรวจหรือแบบทดสอบที่คุณสร้างขึ้นมาใช้ใหม่ได้ ให้ดูที่แชร์ฟอร์มหรือแบบทดสอบเป็นเทมเพลตเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ให้ดูที่สร้างแบบทดสอบเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ฟีเจอร์คณิตศาสตร์ใน Microsoft Forms

ให้ดูที่เพิ่มส่วนลงในแบบสำรวจหรือแบบสอบถามของฉันเพื่อเรียนรู้วิธีการจัดระเบียบคำถามของคุณเป็นหลายหน้าหรือส่วนซึ่งคุณสามารถจัดเรียงและจัดลำดับใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ถ้าคุณมีฟอร์มใน Microsoft Forms คุณไม่ต้องการอีกต่อไปคุณสามารถเอาออกได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

หมายเหตุ: ผู้ใช้ฟอร์มแต่ละรายสามารถสร้างฟอร์มได้สูงสุด๒๐๐แบบฟอร์มเดียวซึ่งรวมอยู่ในถังรีไซเคิล (ตัวอย่างเช่น๑๕๐ฟอร์มในฟอร์ม Microsoft Forms portal + ๕๐ในถังรีไซเคิล = ๒๐๐แบบฟอร์ม

ใน Microsoft Forms บนแท็บการตอบกลับให้คลิกเปิดใน Excel การตอบกลับฟอร์มของคุณจะเปิดขึ้นในเวิร์กบุ๊ก Excel จาก Excel คุณสามารถส่งออกหรือบันทึกการตอบกลับฟอร์มของคุณเป็นไฟล์ PDF ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกหรือแปลงไฟล์ Excel ของคุณเป็น PDF

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณได้สร้างฟอร์มของคุณในฟอร์มบนเว็บ (https://forms.office.com) แล้วคลิกเปิดใน Excelเวิร์กบุ๊ก excel แบบออฟไลน์จะเปิดขึ้นที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือการเชื่อมต่อกับฟอร์มของคุณ

  • ถ้าคุณได้สร้างฟอร์มของคุณในOneDrive For Businessแล้วคลิกเปิดใน Excelเวิร์กบุ๊ก excel ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติใน OneDrive for Business และมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่ถ่ายทอดสดไปยังฟอร์มของคุณ ข้อมูลการตอบกลับใหม่ในฟอร์มของคุณจะปรากฏในเวิร์กบุ๊กของคุณ

  • ถ้าคุณได้สร้างฟอร์มของคุณในExcel Onlineแล้วคลิกเปิดใน Excelเวิร์กบุ๊ก excel ของคุณจะถูกเก็บไว้ใน OneDrive for Business โดยอัตโนมัติและมีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสดไปยังฟอร์มของคุณ ข้อมูลการตอบกลับใหม่ในฟอร์มของคุณจะปรากฏในเวิร์กบุ๊กของคุณ

เมื่อคุณสร้างฟอร์มใน OneDrive for Business, SharePoint Online, Excel สำหรับเว็บ, ทีม Microsoft หรือการใช้ web part Microsoft Forms คุณสามารถคลิกเปิดใน Excelเพื่อรับเวิร์กบุ๊ก excel (จัดเก็บไว้ใน OneDrive for Business หรือ SharePoint Online) ที่มีการใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อข้อมูลกับฟอร์มของคุณ ข้อมูลการตอบกลับใหม่ในฟอร์มของคุณจะปรากฏในเวิร์กบุ๊กของคุณ

ในบางครั้งเวิร์กบุ๊กอาจไม่มีข้อมูลล่าสุดสำหรับจำนวนเหตุผลเช่นการลบเวิร์กบุ๊กหรือความเสียหายของไฟล์โดยไม่ตั้งใจ ถ้าเป็นกรณีนี้แบบฟอร์มจะมีการแจ้งเตือนและขอให้คุณทราบว่าคุณต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่เพื่อซิงค์การตอบสนองล่าสุดของคุณไปยังเวิร์กบุ๊กใหม่ เวิร์กบุ๊กใหม่นี้จะถูกเก็บไว้ถัดจากเวิร์กบุ๊กต้นฉบับของคุณบน OneDrive for Business หรือ SharePoint Online การทำเช่นนี้จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับข้อมูลที่หายไป

หมายเหตุ: ปัญหาการซิงค์เวิร์กบุ๊กจะเกิดขึ้นถ้าคุณจำเป็นต้องมีการอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการใน SharePoint เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ไปที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติรายการในรายการหรือไลบรารีของไซต์แล้วคลิกส่วนระบุว่ารายการในไลบรารีจำเป็นต้องมีการอนุมัติ ตรวจทานขั้นตอนที่ #4 ถ้าคุณเลือกใช่สำหรับจำเป็นต้องมีการอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งหรือไม่ตัวเลือกเวิร์กบุ๊กของคุณจะไม่ซิงค์

ถ้าคุณสร้างแบบสำรวจแบบทดสอบหรือแบบสำรวจคุณสามารถย้ายไปยังกลุ่มได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มของคุณกลายเป็นเจ้าของของฟอร์มนั้น เรียนรู้เพิ่มเติม

เรายินดีรับฟังคุณ! โปรดเยี่ยมชม ไซต์ User Voice ของ Microsoft Forms เพื่อให้คำแนะนำ และลงคะแนนให้กับแนวคิดที่ผู้อื่นได้ส่งไป

เรายังชื่นชอบคำติชมของคุณเกี่ยวกับคำถามที่ถามบ่อยนี้ โปรดใช้แบบสำรวจสั้นๆนี้ ขอบคุณ!

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×