เริ่มต้นใช้งาน ได้รับ และแปลงใน Excel 2016

เริ่มต้นใช้งาน ได้รับ และแปลงใน Excel 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยการรับ และแปลงใน Excel 2016 คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูล ทำให้เชื่อมต่อ แล้วรูปร่างข้อมูลนั้น (ตัวอย่างเอาคอลัมน์ออก เปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล หรือผสานตาราง) ในวิธีที่ตรงกับความต้องการของคุณ เมื่อคุณได้รูปข้อมูลของคุณ คุณสามารถแชร์ค้นหาของคุณ หรือใช้แบบสอบถามของคุณเพื่อสร้างรายงาน

ขั้นตอนทั่วไปของ Power Query

พิจารณาขั้นตอนเหล่านั้นตามลำดับ โดยมักจะเกิดขึ้นในลักษณะต่อไปนี้

  • เชื่อมต่อ - สร้างการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่อยู่ใน Cloud, ในบริการ หรือภายในเครื่อง

  • แปลง - จัดรูปร่างข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณ แหล่งข้อมูลต้นฉบับยังคงเหมือนเดิม

  • รวม– สร้างตัวแบบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง และดูมุมมองเฉพาะข้อมูลโดยละเอียด

  • แชร์เมื่อคิวรีของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถบันทึก แชร์ หรือใช้สำหรับรายงาน

เมื่อใดก็ ตามที่คุณเชื่อมต่อกับข้อมูล แปลงได้ หรือรวมกับแหล่งข้อมูลอื่น ฟีเจอร์ของต้น และแปลงเรียกว่าระเบียนแก้ไขแบบสอบถามแต่ละขั้นตอน และช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนแต่ละขั้นตอนในลักษณะใด ๆ ที่คุณจำเป็น แก้ไขแบบสอบถามยังทำให้คุณยกเลิก ทำซ้ำ เปลี่ยนลำดับ หรือแก้ไขขั้นตอนใด ๆ...ทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบของมุมมองของข้อมูลเชื่อมต่อเพียงแค่ในแบบที่คุณต้องการ

ด้วยรับ และแปลงคุณสามารถสร้างคิวรีที่จะเป็นแบบธรรมดา หรือซับซ้อนที่จำเป็น เมื่อคุณเพิ่มขั้นตอนลงในคิวรีแก้ไขแบบสอบถามทำงานเบื้องหลังเพื่อสร้างชุดของคำแนะนำที่แยกกันที่ดำเนินการคำสั่งของคุณ คำแนะนำเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นในภาษา M ผู้ใช้ที่เพลิดเพลินกับพลังและความยืดหยุ่นของข้อมูลที่มีการเขียนสคริปต์สามารถสร้างภาษา M เพื่อสร้างด้วยตนเอง (หรือปรับแต่ง) คิวรีโดยใช้ตัวแก้ไขขั้นสูง พลังและความยืดหยุ่น นี้ทั้งหมดว่าสร้างขั้นตอนโดยอัตโนมัติ หรือด้วยตน เอง เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันต้น และแปลงฟีเจอร์ใน Excel 2016 แก้ไขแบบสอบถามและตัวแก้ไขขั้นสูงอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังในบทความนี้

คุณสามารถเริ่มต้นแบบสอบถามใหม่ ด้วยการเลือกปุ่มสร้างแบบสอบถามจาก ribbonได้รับ และแปลงใน Excel 2016

คิวรีใหม่ใน Excel 2016

หมายเหตุ: เทคโนโลยีนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับรุ่นก่อนหน้าของ Excel โดยการใช้Power Query เพิ่มเข้าซึ่งจะได้เป็นการดาวน์โหลดด้วยเหมือนในPower BI เมื่อต้องการดูPower Queryในการดำเนินการในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Excel โปรดดูที่เริ่มต้นใช้งาน Power Query

เชื่อมต่อ

คุณสามารถใช้คิวรีการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเดียว เช่นฐานข้อมูลAccessหรือคุณสามารถเชื่อมต่อกับไฟล์หลายไฟล์ ฐานข้อมูล ตัวดึงข้อมูล OData หรือเว็บไซต์กระจัดกระจายนอินเทอร์เน็ต รับ และแปลงคุณสามารถแล้วนำแหล่งเหล่านั้นเข้าด้วยกันโดยใช้ชุดเฉพาะของคุณเอง และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกคุณมิฉะนั้นจะไม่เห็น

เมื่อคุณเลือกแบบสอบถามใหม่จากได้รับ และแปลงribbon ส่วนในแท็บข้อมูลแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จะแสดงในเมนู มีแหล่งข้อมูลจำนวนมากเพื่อเลือกจาก รวมทั้งไฟล์เช่น Excelเวิร์กบุ๊กหรือไฟล์ CSV ฐานข้อมูลเช่นAccess, SQL Server, OracleและMySQL, Azureบริการเช่นHDInsightหรือที่จัดเก็บ Blobและทุกประเภทของแหล่งอื่น ๆ เช่นเว็บรายการ SharePointแฟ้ม Hadoop, Facebookหน่วยงานขายและอื่น ๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลบางอย่างจะพร้อมใช้งานบนสิทธิ์ระดับมืออาชีพและ Professional Plus

แหล่งข้อมูลสำหรับคิวรี

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลรับ และแปลงแสดงตัวนำทางต่าง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลจากแหล่งมา เมื่อคุณเลือกแก้ไขจากหน้าต่างตัวนำทางได้รับ และแปลงเปิดใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถามหน้าต่างเฉพาะที่ช่วย และแสดงการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ และแปลงข้อมูลที่คุณนำไปใช้ ในส่วนถัดไปแปลงแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแบบสอบถาม

แปลง

รับ และแปลงช่วยให้คุณแปลงข้อมูลจากข้อมูลของคุณที่แหล่งข้อมูลในวิธีที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์นั้น Transformingหมายความว่าข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในบางวิธีเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณเป็นตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเอาคอลัมน์ออก เปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล หรือผสานตาราง – ซึ่งมีข้อมูลการแปลง เมื่อคุณแปลงข้อมูล โดยรวมนำรูปร่างคุณจำเป็นต้องเพิ่มเติมการวิเคราะห์ของคุณ กระบวนการนำแปลงถึงอย่าง น้อยหนึ่งชุดของข้อมูลมักจะเรียกว่าข้อมูลรูปร่าง

Excel ใช้ต่างเฉพาะที่เรียกว่าตัวแก้ไขแบบสอบถามเพื่อให้ง่ายต่อ และแสดงข้อมูลการแปลง เมื่อคุณเลือกแบบสอบถามใหม่จากได้รับ และแปลงribbon ส่วนของแท็บข้อมูลจาก นั้นเลือกแหล่งข้อมูล (เช่นเวิร์กบุ๊ก หรือฐานข้อมูล), หน้าต่างตัวนำทางปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเลือกที่ตาราง (หรือตาราง) คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ เมื่อคุณเลือกตาราง แสดงตัวอย่างของข้อมูลจะแสดงอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวาของหน้าต่างตัวนำทาง

ตัวนำทางคิวรี

ถ้าคุณเลือกโหลดแหล่งข้อมูลถูกเลื่อนลงใน Excel โดยตรง ในกรณีนี้ เราเลือกแก้ไขเพื่อเปิดใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

ตัวแก้ไขคิวรี

แก้ไขแบบสอบถามเก็บตามคุณทำงานกับข้อมูล แก้ไขแบบสอบถามระเบียน และป้ายชื่อแต่ละการแปลง หรือขั้นตอน คุณนำไปใช้กับข้อมูล การแปลงว่าการเชื่อมต่อข้อมูล (ข้อมูลต้นฉบับ), การลบคอลัมน์ การผสาน หรือเปลี่ยน แปลงชนิดข้อมูลตัวแก้ไขแบบสอบถามติดตามการดำเนินการแต่ละส่วนใช้ขั้นตอนของบานหน้าต่างการตั้งค่าแบบสอบถาม

การแปลงที่คุณนำไปใช้กับการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณโดยรวมแล้วจะทำให้เกิดคิวรี

เป็นสิ่งสำคัญ (และประโยชน์เป็นพิเศษ) จะรับรู้แอคชันที่คุณระบุไว้ในตัวแก้ไขแบบสอบถามไม่เปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับต้นฉบับ แทน Excel ระเบียนแต่ละขั้นตอนที่คุณดำเนินการเมื่อเชื่อมต่อหรือแปลงข้อมูล และครั้งเดียวคุณเรียบร้อยแล้วรูปร่างข้อมูล ใช้ snapshot ของชุดข้อมูลประณีต และนำลงในเวิร์กบุ๊ก

แปลงจำนวนมาก จำนวนมากคุณสามารถนำไปใช้กับข้อมูลได้ คุณยังสามารถเขียนแปลงของคุณเองโดยใช้ภาษา M (ซึ่งเป็นวิธีการที่ระเบียนแก้ไขแบบสอบถามขั้นตอนในพื้นหลัง) โดยใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถามตัวแก้ไขขั้นสูง คุณสามารถเปิดตัวแก้ไขขั้นสูงจาก ribbonมุมมองการแก้ไขแบบสอบถาม ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนภาษา M ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับคิวรีที่มีอยู่ คุณยังสามารถสร้างแบบสอบถามตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้ตัวแก้ไขขั้นสูง

ตัวแก้ไขขั้นสูงสำหรับคิวรี

เมื่อคุณทำเสร็จ สร้างแบบสอบถามของคุณคุณสามารถเลือกปิดและโหลดจากแท็บ ribbon Homeแล้วแบบสอบถามผลลัพธ์จะโหลดลง ใน Excel และพร้อมใช้งานในแท็บสมุดงานใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลง

แชร์

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสอบถามจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติด้วย คุณสามารถดูแบบสอบถามทั้งหมดในสมุดงาน Excel ด้วยการเลือกแสดงแบบสอบถามจากรับ และแปลงribbon ส่วนของแท็บข้อมูล

แสดงคิวรี

บานหน้าต่าง คิวรีเวิร์กบุ๊ก แสดงคิวรีทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คิวรีเวิร์กบุ๊กใน Excel 2016

แต่ทำไมหยุดมีหรือไม่ ด้วยการแค็ตตาล็อกข้อมูล BI Powerคุณสามารถแชร์แบบสอบถามของคุณกับทุกคนในองค์กรของคุณ หรือสร้างแบบสอบถามว่า คุณจะใช้บ่อย แล้วใช้ในหลายสมุดงาน และบันทึกด้วยตัวคุณเองทำงาน แทนที่เป็นการบันทึก และส่งอีเมลไปและสมุดงาน Excel (พยายาม juggle เวอร์ชันใดเป็นต้นฉบับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง หรือว่าข้อมูลเก่าแล้ว), บันทึกแบบสอบถามไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูลและหลีกเลี่ยง headache ของเวอร์ชันเวิร์กบุ๊กที่ไม่ได้ติดตามอย่างนับไม่ถ้วนเติมกล่องขาเข้า เพียงแค่คลิกขวาบนคิวรีในบานหน้าต่างแบบสอบถามสมุดงานและเมนูช่วยให้เรียงลำดับทั้งหมดของตัวเลือก รวมถึงการส่งการแค็ตตาล็อกข้อมูล

ส่งไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูล

ลองสังเกตตัวเลือกอื่นๆ ในเมนูคลิกขวา คุณสามารถ ทำซ้ำ คิวรีซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่าง (หรือองค์ประกอบทั้งหมด)ของคิวรีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคิวรีต้นฉบับ เหมือนกับการสร้างเทมเพลตคิวรีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างชุดข้อมูลที่กำหนดเองได้ เช่น ชุดข้อมูลหนึ่งสำหรับร้านค้าปลีก อีกชุดหนึ่งสำหรับร้านค้าส่ง และอีกชุดสำหรับสินค้าคงคลัง โดยทั้งหมดยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกัน

คุณยังสามารถผสานหรือผนวกคิวรี ซึ่งทำให้คุณสามารถเปลี่ยนคิวรีให้เป็นแบบเอกสารสำเร็จรูปที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

คุณสามารถประกาศเวิร์กบุ๊กของคุณไปยัง Power BI และสร้างรายงานออนไลน์ที่คุณสามารถแชร์กับกลุ่มของคุณ ฟื้นฟูโดยอัตโนมัติ และปรับการค้นหา เมื่อต้องการประกาศเวิร์กบุ๊กไปยัง Power BI เลือกไฟล์ > ประกาศ > ประกาศไปยัง Power BI ประกาศไปยัง Power BI

หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กของคุณต้องบันทึกไปยังOneDrive for Businessเพื่อประกาศยัง Power BI

กับคิวรีของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถใช้เพื่อสร้างรายงานในExcelหรือPower BI โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานทรัพยากรเพื่อให้คุณใช้งานทั้งหมดดีที่คุณทำเมื่อได้รับ และแปลงหน้าที่การใช้งานการจัดรูปแบบข้อมูลได้อย่างใจคุณต้องการใช้ประโยชน์จาก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ร่วมกัน:

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×