เริ่มต้นใช้งาน ไซต์ของฉัน ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ ไซต์ของฉัน เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันและเชื่อมต่อกับบุคคลอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายอาชีพของคุณได้ บทความนี้จะอธิบายคุณลักษณะสำคัญบางประการ และแสดงขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้

ในบทความนี้

ภาพรวม

วิธีการทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดของไซต์ของฉัน

การโต้ตอบกับเนื้อหาและผู้ร่วมงาน

ดู และอัปเดตโปรไฟล์ไซต์ของฉันของคุณ

ดูโปรไฟล์ของคุณ

อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ

ทำตามเพื่อนร่วมงานใหม่

ใช้แท็กและบันทึกย่อเพื่อแชร์ข้อมูล

เพิ่มมือแท็กและบันทึกย่อของ SharePoint ลงในเบราว์เซอร์ของคุณ

เพิ่มแท็กและบันทึกย่อลงในหน้า โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

เพิ่มแท็กและบันทึกย่อลงในหน้าบนไซต์ SharePoint Server

เพิ่มเนื้อหาลงในไซต์ของฉันของคุณ

เพิ่มเอกสารที่แชร์ไปยังไซต์ของฉันของคุณ

สร้างบล็อกส่วนบุคคล

ออกจากบันทึกย่อในโปรไฟล์ของบุคคลอื่น

อัปเดตสถานะการแชร์

ตรวจสอบดึงข้อมูลข่าวสารของคุณสำหรับการปรับปรุง

ภาพโดยรวม

ไซต์ของฉัน ของคุณคือฮับที่คุณสามารถเชื่อมโยงกับผู้ร่วมงานของคุณและติดตามข้อมูลที่คุณสนใจได้ คุณสามารถดูตัวดึงข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมของผู้ร่วมงานของคุณ ติดตามเนื้อหาที่คุณและผู้ร่วมงานของคุณได้แท็กไว้ และแบ่งปันข้อมูลการปรับปรุงสถานะ

เมื่อต้องการขยายเครือข่ายอาชีพของคุณ SharePoint Server สามารถแนะนำผู้ร่วมงานใหม่ๆ และคำสำคัญในการติดตามโดยยึดตามอีเมลที่คุณส่งจากโปรแกรมอีเมลที่เข้ากันได้ นอกจากนี้ คุณยังอาจพบผู้ร่วมงานใหม่ๆ หรือคำสำคัญจากข้อมูลในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ เช่น บุคคลที่แท็กเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสนใจของคุณ อีกด้วย

หมายเหตุ: บทความนี้จะอ้างอิง Contoso ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและขายปลีกที่สมมติขึ้นมา

ตัวอย่าง Diane Prescott คือ กรรมการของ Online Ad ยอดขายที่ Contoso เนื่องจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับโฆษณาเมตริก เธอได้เพิ่มเมตริกคำลงในถามฉันเกี่ยวกับ ส่วนของโปรไฟล์ของบุคคล บุคคลได้อย่างง่ายดายสามารถคลิดสำคัญเมื่อต้องการถามคำถาม Diane

ควรระลึกอยู่เสมอว่าองค์กรของคุณอาจกำหนด ไซต์ของฉัน และโปรไฟล์ของคุณเอง เช่น โดยการควบคุมชนิดของข้อมูลที่คุณสามารถเพิ่มหรือกำหนดเองและใช้ร่วมกันได้ องค์กรของคุณยังอาจเพิ่มข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล ลงในโปรไฟล์ของคุณ ได้เช่นกัน

วิธีใช้ ไซต์ของฉัน ของคุณให้ได้ประโยชน์สูงสุด

คุณสามารถติดต่อกับผู้ร่วมงานของคุณ และติดตามการปรับปรุงล่าสุดของการพัฒนาใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาได้หลายวิธี ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางประการที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อใช้ ไซต์ของฉัน และโปรไฟล์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การดูและการปรับปรุงโปรไฟล์ของคุณ บริการไดเรกทอรีขององค์กรของคุณอาจกรอกรายละเอียดบางอย่างในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณแล้ว แต่คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ร่วมงานของคุณสามารถขยายเครือข่ายของคุณได้ ถ้าองค์กรของคุณไม่ได้จัดรูปภาพโปรไฟล์ให้ คุณอาจต้องการเพิ่มรูปภาพเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถจำคุณได้ในการประชุมและกิจกรรมต่างๆ คุณยังสามารถแบ่งปันการปรับปรุงสถานะสั้นๆ ที่ผู้อื่นสามารถเห็นเมื่อเข้าดูเพจโปรไฟล์ของคุณหรือติดตามคุณในตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

การปรับปรุงสถานะ

ทำตามใหม่ ผู้ร่วมงาน– คุณสามารถติดตามกิจกรรมของผู้ร่วมงาน เพื่อให้คุณสามารถดูได้เมื่อพวกเขาแท็กเนื้อหา เปลี่ยนสถานะการทำงานของพวกเขา หรือถึงหลักเป้าหมายการทำงานที่สำคัญ โปรไฟล์ของคุณอาจประกอบด้วยบางอย่างเพื่อนร่วมงาน – โดยทั่วไปสมาชิกของทีมของคุณในทันที manager และบังคับบัญชาอยู่แล้ว คุณสามารถเพิ่มบุคคล เช่นผู้ใช้ในแผนกอื่น ๆ คุณมักจะทำงานกับ หรือผู้ที่ มีความสนใจที่คล้ายกัน

รายชื่อผู้ร่วมงาน

การเพิ่มเนื้อหาลงใน ไซต์ของฉัน ของคุณ คุณสามารถใช้เอกสารและรูปภาพร่วมกัน รวมถึงแบ่งปันความคิดในบล็อกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ไซต์ของฉัน ของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อชื่อของคุณปรากฏในที่ต่างๆ บนไซต์ SharePoint ก็มักจะมีการเชื่อมโยงไปยัง ไซต์ของฉัน ของคุณด้วย พิจารณาการเพิ่มการเชื่อมโยงไปยัง ไซต์ของฉัน ของคุณในลายเซ็นอีเมลของคุณหรือในตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ที่ชื่อของคุณจะปรากฏบนอินทราเน็ตขององค์กรของคุณ

การโต้ตอบกับเนื้อหาและผู้ร่วมงาน

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับผู้ร่วมงานของคุณ คุณสามารถขยายเครือข่ายบุคคลและความรู้ของคุณได้

ตัวอย่างเช่น อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์ ยังได้ระบุพื้นที่ที่เธอต้องการค้นคว้าอีกด้วย เช่น การตลาดในเครือ เนื่องจากเธอได้เพิ่ม การตลาดในเครือ ให้เป็นความสนใจในโปรไฟล์ของเธอแล้ว เธอจะสามารถเห็นเมื่อผู้อื่นแท็กเนื้อหาเกี่ยวกับคำสำคัญนั้นได้ เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรใหม่ๆ และได้รู้จักผู้ร่วมงานใหม่ที่มีความสนใจเหมือนกัน

ต่อไปนี้คือวิธีบางประการในการโต้ตอบกับผู้ร่วมงานของคุณ

ใช้แท็กและบันทึกย่อเพื่อแชร์ข้อมูล– คุณสามารถแท็ก และเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณต้องการจดจำในภายหลัง หรือแชร์กับผู้อื่น ได้ บุคคลในองค์กรของคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจของคุณ ด้วยการดูการแท็กของคุณ และคุณสามารถใช้แท็กเพื่อระบุเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บันทึกย่อเกี่ยวกับเนื้อหา

การให้ข้อมูลสถานะ คุณสามารถใช้ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับตัวคุณเองร่วมกันได้ เช่น โครงการที่คุณสนใจอย่างมาก หรือวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผู้อื่นจะสามารถติดต่อคุณได้

การตรวจสอบตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณสำหรับการปรับปรุง กิจกรรมของผู้ร่วมงานของคุณ เช่น เมื่อพวกเขาปรับปรุงบล็อกหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่ง จะปรากฏขึ้นในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของสิ่งที่สนใจและหลักเป้าหมายที่สำคัญของผู้ร่วมงานของคุณได้โดยการตรวจสอบตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ ถ้าคุณเห็นรายการที่คุณต้องการโต้ตอบ คุณสามารถคลิกที่ชื่อของผู้ร่วมงานของคุณเพื่อเยี่ยมโปรไฟล์ของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเห็นว่าผู้ร่วมงานคนหนึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง คุณสามารถเยี่ยมโปรไฟล์ของผู้ร่วมงานคนนั้น และฝากข้อความแสดงความยินดีไว้ได้

การฝากบันทึกย่อไว้ให้ผู้ร่วมงานของคุณ เยี่ยมชม โปรไฟล์ของผู้อื่นเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของพวกเขา หรือฝากบันทึกย่อไว้บน กระดานบันทึกย่อ ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบบุคคลที่มีความรู้ในการประชุม คุณอาจต้องการตรวจสอบ ไซต์ของฉัน ของบุคคลนั้นเพื่อดูว่าเขามีการเชื่อมโยงหรือแท็กทรัพยากรเพิ่มเติมหรือไม่ หรือแม้กระทั่งถามคำถามบุคคลนั้น

ด้านบนของหน้า

การดูและการปรับปรุงโปรไฟล์ ไซต์ของฉัน ของคุณ

รายละเอียดบางประการที่อยู่ในโปรไฟล์ของคุณ เช่น ชื่อของคุณและตำแหน่งงานของคุณอาจมีการจัดเตรียมโดยบริษัทของคุณ ดังนั้นคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบรายละเอียดนั้นได้ หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลชนิดนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์หรือฝ่ายบุคคลของคุณ

การดูโปรไฟล์ของคุณ

 1. บนไซต์ SharePoint ที่มุมบนขวา ให้คลิก ไซต์ของฉัน ถ้าคุณไม่เห็น ไซต์ของฉัน ที่มุมบนขวา ให้เรียกดูเพจที่มีการเชื่อมโยงไปยังไซต์นั้น หรือค้นหาโปรไฟล์ของคุณ ถ้าคุณกำลังดู ไซต์ของฉัน อยู่แล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้

 2. คลิก โปรไฟล์ของฉัน

 3. เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมโปรไฟล์คลิข้อมูลเพิ่มเติม.

การปรับปรุงโปรไฟล์ของคุณ

โปรไฟล์ของคุณสามารถใช้อธิบายบทบาทงานของคุณ รวมถึงให้ข้อมูลที่ติดต่อหรือรายละเอียดอื่น โปรไฟล์ยังช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจถึงบทบาทงานของคุณและสื่อสารกับคุณได้ดียิ่งขึ้น เพจโปรไฟล์ประกอบด้วยรายละเอียดมากมาย ซึ่งบางอย่างอาจได้รับการจัดการโดยองค์กรของคุณและบางอย่างคุณสามารถกำหนดเองได้

เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลลงในโปรไฟล์ของคุณ เช่น รูปภาพของคุณ ใครก็ตามที่เยี่ยมชม โปรไฟล์ของคุณจะสามารถมองเห็นข้อมูลนั้นได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำประเภทความเป็นส่วนตัวไปใช้กับรายละเอียดบางอย่างในโปรไฟล์ของคุณได้ เพื่อให้บางคนเท่านั้นที่จะสามารถเห็นรายละเอียดนั้นได้ การใช้ประเภทความเป็นส่วนตัวจะทำให้คุณสามารถจำกัดข้อมูล เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ให้สามารถมองเห็นได้โดยกลุ่มบุคคลที่คุณเลือกเท่านั้นได้

ใส่คำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายงานของคุณในถามฉันเกี่ยวกับส่วน เมื่อบุคคลเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ของคุณ พวกเขาสามารถคลิกที่ข้อกำหนดแล้ว คุณคำถามกับกระดานบันทึกย่อ ใส่รายการที่คุณสนใจ และคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนความสนใจ รายการที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญที่จะปรากฏในการดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขโปรไฟล์ของคุณในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังดูอยู่แล้วโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือหน้าบนไซต์ของฉันของคุณ คลิกโปรไฟล์ของฉัน โปรไฟล์ของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กโปรไฟล์ของฉัน

 2. ภายใต้รูปภาพของคุณ ให้คลิก แก้ไขโปรไฟล์ของฉัน

 3. บนแท็บ แก้ไขรายละเอียด ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ ให้พิมพ์ลงในกล่องที่อยู่ถัดจากรายละเอียดที่คุณต้องการปรับปรุง ในส่วน เกี่ยวกับฉัน คุณยังสามารถจัดรูปแบบข้อความ รวมไปถึงการเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติได้อีกด้วย องค์กรของคุณอาจจำกัดหรือจัดเตรียมข้อมูลของตัวเองสำหรับรายละเอียดของพนักงานบางคน

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพของคุณ ให้คลิก เลือกรูปภาพ จากนั้นเรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วกด DELETE

 4. ถ้ากล่องในคอลัมน์ แสดงให้กับ ใช้งานอยู่ คุณสามารถ จำกัดการดูข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ข้อมูลนี้แสดงขึ้นเฉพาะสำหรับกลุ่มความเป็นส่วนตัวแทนที่จะแสดงขึ้นสำหรับทุกคนในบริษัท

 5. คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

การติดตามผู้ร่วมงานใหม่

คุณอาจได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมลเมื่อบุคคลอื่นติดตามกิจกรรมของคุณ รวมถึงคำแนะนำผู้ร่วมงานใหม่ให้ติดตาม ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่า ไซต์ของฉัน ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะติดตามผู้ร่วมงานใหม่เหล่านั้นได้โดยคลิกที่การเชื่อมโยงในอีเมล

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามผู้ร่วมงานใหม่เมื่อคุณเยี่ยมชมโปรไฟล์ของผู้ร่วมงานรายนั้นได้อีกด้วย สำหรับในไซต์ SharePoint มีหลายกรณีที่คุณสามารถดูโปรไฟล์ของบุคคลอื่นได้โดยการคลิกชื่อของบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเห็นชื่อของผู้ร่วมงานที่ได้แท็กเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ คุณสามารถคลิกที่ชื่อของบุคคลนั้นได้

การเพิ่มเป็นผู้ร่วมงาน

 1. เรียกดูหรือค้นหาโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการติดตาม ถ้าชื่อของบุคคลนั้นปรากฏอยู่บนไซต์ SharePoint เช่น อยู่ถัดจากเอกสารที่บุคคลนั้นปรับเปลี่ยนล่าสุด คุณสามารถคลิกชื่อของบุคคลนั้นเพื่อเยี่ยมชมโปรไฟล์ของบุคคลนั้นได้

 2. คลิก เพิ่มเป็นผู้ร่วมงาน

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เบราว์เซอร์ขององค์กร และการค้นหาบุคคล เพื่อค้นหาผู้ร่วมงานได้

ด้านบนของหน้า

การใช้แท็กและบันทึกย่อเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน

คุณสามารถนำคำสำคัญไปใช้กับเอกสารและเพจที่คุณต้องการติดตามและจดจำได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถนำคำสำคัญไปใช้กับเพจหรือบทความที่คุณสนใจในอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าขององค์กรของคุณ

หมายเหตุ: องค์กรของคุณอาจจำกัดการใช้การแท็กทางสังคม หรือจำกัดคำสำคัญที่คุณสามารถใช้กับชุดของคำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แท็กและบันทึกย่อของคุณจะถูกจัดระเบียบไว้ใน "เมฆแท็ก" ที่คุณสามารถเรียกดูได้หลายวิธี แท็กที่คุณใช้บ่อยที่สุดจะปรากฏใหญ่กว่าแท็กที่เหลือ คุณสามารถเรียกดูและกรองแท็กได้หลายวิธี

แท็ก Cloud

วิธีการแท็กเนื้อหานั้นมีหลายวิธี เมื่อต้องการแท็กข้อมูลออนไลน์ที่ใดก็ตาม คุณสามารถใช้เครื่องมือแท็กและบันทึกย่อของ SharePoint ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในรายการโปรด ที่คั่นหน้า หรือแถบการเชื่อมโยงของเบราว์เซอร์ของคุณได้

ในขณะที่คุณดูเนื้อหาบนไซต์ SharePoint คุณยังสามารถใช้ปุ่มเพื่อนำแท็กและบันทึกย่อไปใช้ และเพื่อระบุว่าคุณชอบรายการและต้องการเยี่ยมชมอีกครั้งหรือใช้รายการร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว

การเพิ่มเครื่องมือแท็กและบันทึกย่อ SharePoint ลงในเบราว์เซอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่แน่นอนสำหรับการเพิ่มทางลัด แท็กและกระดานบันทึกย่อ อาจต่างกันไปขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของคุณ แต่คุณจะเริ่มโดยการเยี่ยมชมการเชื่อมโยงสำหรับเครื่องมือบนเพจ แท็กและบันทึกย่อ ของ ไซต์ของฉัน ของคุณ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังดูอยู่แล้วโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือหน้าบนไซต์ของฉันของคุณ คลิกโปรไฟล์ของฉัน โปรไฟล์ของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กโปรไฟล์ของฉัน

 2. คลิก แท็กและบันทึกย่อ

 3. ภายใต้ เพิ่มเครื่องมือแท็กและบันทึกย่อ SharePoint ให้คลิกขวาที่การเชื่อมโยง แล้วเพิ่มการเชื่อมโยงลงในรายการโปรด การเชื่อมโยง หรือที่คั่นหน้าของเบราว์เซอร์ของคุณ ในเบราว์เซอร์บางตัวเช่น Internet Explorer คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงลงในแถบเครื่องมือการเชื่อมโยงได้ ให้ดูที่ วิธีใช้ ในเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการให้นำที่คั่นหน้าไปใช้ได้ง่ายขึ้น คุณอาจต้องแสดงรายการโปรดหรือการเชื่อมโยงที่เบราว์เซอร์ในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์

การเพิ่มแท็กและบันทึกย่อลงในเพจโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

เมื่อคุณได้เพิ่มการเชื่อมโยง แท็กและกระดานบันทึกย่อ ลงในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะสามารถใช้การเชื่อมโยงนั้นในขณะที่คุณแท็กเว็บเพจที่คุณต้องการจดจำหรือใช้งานร่วมกันได้

 1. เรียกดูเพจที่คุณต้องการเพิ่มแท็กและบันทึกย่อ

 2. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้คลิก แท็กและกระดานบันทึกย่อ

 3. พิมพ์แท็กที่จะช่วยให้คุณจดจำ และจัดประเภทเนื้อหาบนหน้า แท็กที่แยกต่างหาก ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 4. นอกจากนี้ เมื่อต้องการเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับเพจ ให้คลิก กระดานบันทึกย่อ แล้วพิมพ์บันทึกย่อเกี่ยวกับเพจนั้น

 5. คลิก บันทึก

การเพิ่มแท็กและบันทึกย่อลงในเพจบนไซต์ SharePoint Server

คุณสามารถใช้เครื่องมือ แท็กและกระดานบันทึกย่อ จากเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับเว็บเพจใดๆ ได้ ถ้าคุณกำลังดูเพจบนไซต์ SharePoint คุณยังสามารถใช้ปุ่ม ฉันชอบ และ แท็กและบันทึกย่อ ได้อีกด้วย ให้ใช้ "ฉันชอบ" เมื่อคุณต้องการแท็กเนื้อหาอย่างรวดเร็วเพื่อให้จำได้ในภายหลัง แต่ไม่ต้องการนำแท็กและบันทึกย่อเพิ่มเติมไปใช้ในทันที คุณสามารถเพิ่มได้ในภายหลังถ้าคุณต้องการ

 1. เรียกดูเพจบนไซต์ SharePoint Server ที่คุณต้องการเพิ่มแท็กและบันทึกย่อ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. เมื่อต้องการแท็กเนื้อหาเพื่อให้จำได้ในภายหลังโดยไม่เพิ่มแท็กหรือบันทึกย่ออื่น ให้คลิก ฉันชอบ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มแท็กและบันทึกย่ออื่น ๆ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 5. คลิก แท็กและบันทึกย่อ

 6. พิมพ์แท็กที่จะช่วยให้คุณจดจำ และจัดประเภทเนื้อหาบนหน้า แท็กที่แยกต่างหาก ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 7. นอกจากนี้ เมื่อต้องการเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับเพจ ให้คลิก กระดานบันทึกย่อ แล้วพิมพ์บันทึกย่อเกี่ยวกับเพจนั้น

 8. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเนื้อหาลงใน ไซต์ของฉัน ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเอกสารที่คุณต้องการใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งสร้างบล็อกเพื่อแบ่งปันความคิดกับผู้อื่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิจารณาใช้บล็อกเพื่อให้รายละเอียดที่ช่วยให้เข้าใจความคิดที่เกิดขึ้นหรือโครงการที่กำลังดำเนินการ

เมื่อต้องการเพิ่มเอกสารที่คุณต้องการให้คนอื่นเห็น ให้ใช้ไลบรารีเอกสารที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการเพิ่มเอกสารที่คุณต้องการให้คุณเข้าถึงได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ให้เพิ่มเอกสารเหล่านั้นในไลบรารีเอกสารส่วนบุคคล คุณสามารถเพิ่มไลบรารีอื่นๆ หรือกำหนดสิทธิ์และการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับไลบรารีของคุณเองได้ เช่นเดียวกับที่คุณทำในไลบรารีอื่นๆ บนไซต์ SharePoint

คุณยังสามารถเพิ่มไลบรารีหรือรายการอื่น โดยใช้วิธีที่คล้ายคลึงกับวิธีการสร้างรายการหรือไลบรารีบนไซต์ทุกชนิดได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีตั้งค่า ไซต์ของฉัน ของคุณ

การเพิ่มเอกสารที่ใช้ร่วมกันลงใน ไซต์ของฉัน ของคุณ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังดูอยู่แล้วโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือหน้าบนไซต์ของฉันของคุณ คลิกเนื้อหาของฉัน เนื้อหาของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กเนื้อหาของฉัน

   .

   หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิบนเนื้อหาของฉันเป็นครั้งแรก อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับรายการและไลบรารีกับตั้งค่าของคุณ

 2. เรียกดูเอกสารที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วเพิ่มรายละเอียดอื่นที่คุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง

 4. การสร้างบล็อกส่วนบุคคล

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 1. ถ้าคุณกำลังดูโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือเพจบน ไซต์ของฉัน ของคุณอยู่ ให้คลิก เนื้อหาของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูอยู่แล้วโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือหน้าบนไซต์ของฉันของคุณ คลิกเนื้อหาของฉัน เนื้อหาของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กเนื้อหาของฉัน

   .

   หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิบนเนื้อหาของฉันเป็นครั้งแรก อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับรายการและไลบรารีกับตั้งค่าของคุณ

 2. การฝากบันทึกย่อไว้บนโปรไฟล์ของบุคคลอื่น

 3. เมื่อคุณฝากบันทึกย่อไว้ในโปรไฟล์ของบุคคลอื่น โดยปกติแล้วบันทึกย่อเหล่านั้นจะปรากฏอยู่จนกระทั่งบุคคลนั้นได้รับบันทึกย่อที่ใหม่กว่า บุคคลนั้นที่อาจได้รับการแจ้งให้ทราบถึงบันทึกย่อของคุณทางอีเมลด้วย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ไซต์ของฉัน ขององค์กรของคุณ

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถใช้บันทึกย่อเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น การแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือขั้นตอนล่าสุดของผู้ร่วมงาน หรือถามคำถาม

การเรียกดูหรือค้นหาโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการฝากบันทึกย่อ ถ้าชื่อของบุคคลนั้นปรากฏอยู่บนไซต์ SharePoint เช่น อยู่ถัดจากเอกสารที่บุคคลนั้นปรับเปลี่ยนล่าสุด คุณสามารถคลิกชื่อของบุคคลนั้นเพื่อเยี่ยมชมโปรไฟล์ของบุคคลนั้นได้

ภายใต้ กระดานบันทึกย่อ ให้พิมพ์บันทึกย่อในกล่อง

 1. คลิก ติดประกาศ

 2. การแบ่งปันข้อมูลการปรับปรุงสถานะ

 3. คุณสามารถแบ่งปันความคิดอย่างรวดเร็วหรือข้อความสถานะกับผู้ร่วมงานในโปรไฟล์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจบอกบุคคลอื่นว่าคุณรู้สึกตื่นเต้นกับการประชุมหรือโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ถ้าคุณกำลังดูโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือเพจบน ไซต์ของฉัน ของคุณอยู่ ให้คลิก โปรไฟล์ของฉัน

 1. ถ้าคุณกำลังดูเพจชนิดอื่นบนไซต์ SharePoint ของคุณ ให้คลิกชื่อของคุณที่อยู่มุมขวาบน แล้วคลิก โปรไฟล์ของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูอยู่แล้วโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือหน้าบนไซต์ของฉันของคุณ คลิกโปรไฟล์ของฉัน โปรไฟล์ของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กโปรไฟล์ของฉัน

 2. คลิกการสิ่งที่เกิดขึ้นข้อความในบอลลูนสถานะ

 3. การตรวจสอบตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณสำหรับการปรับปรุง

 4. หากต้องการตรวจสอบตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณสำหรับการปรับปรุง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณกำลังดูโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือเพจบน ไซต์ของฉัน ของคุณอยู่ ให้คลิก ไซต์ของฉัน ที่มุมบนด้านซ้าย คุณยังสามารถคลิก ตัวดึงข้อมูลข่าวสารของฉัน

เมื่อต้องการตรวจสอบดึงข้อมูลข่าวสารของคุณสำหรับการปรับปรุง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าคุณกำลังดูเพจชนิดอื่นบนไซต์ SharePoint ของคุณ ให้คลิกชื่อของคุณที่อยู่มุมขวาบน แล้วคลิก ไซต์ของฉัน

ปุ่มแถบเครื่องมือ ไซต์ของฉัน

 • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ จากนั้น คลิกไซต์ของฉัน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการใด ๆ เพื่อนร่วมงานของคุณอาจไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่ล่าสุด เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนข้อมูลในการดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ พิจารณาออกจากบันทึกย่อสำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อขอแนะนำให้ผู้ใช้โต้ตอบ หรือให้พิจารณาดังต่อไปนี้ผู้ร่วมงานเพิ่มเติม เมื่อต้องการดูการอัปเดน้อยกว่า พิจารณาดังต่อไปนี้ผู้ร่วมงานที่น้อยกว่าหรือลดจำนวนของกิจกรรมที่คุณกำลังติดตามในโปรไฟล์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×