เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Excel Online

โดยใช้คีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณสามารถนำทางใน Excel Online ได้อย่างง่ายดาย แป้นพิมพ์ลัดช่วยให้คุณย้ายไปมาระหว่างพื้นที่และงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

 • หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว เมื่อคุณใช้ Excel Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ของคุณ

 • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

 • Excel Online เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บ ดังนั้นแป้นพิมพ์ลัดและการนำทางจึงอาจแตกต่างไปจากที่มีอยู่ใน Excel 2016 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office Online

ความแตกต่างบางอย่างระหว่างการนำทางใน Excel Online และ Excel 2016

 • เมื่อต้องการแก้ไข คุณต้องสลับจากมุมมองการอ่านไปยังมุมมองการแก้ไข เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองการแก้ไข

  1. กด Ctrl+F6 จนได้ยิน "Excel ออนไลน์" แล้วกด Ctrl+F6 อีกครั้งเพื่อนำแถบชื่อเรื่องของเวิร์กบุ๊กออก คุณจะได้ยินชื่อโฟลเดอร์ที่มีเวิร์กบุ๊ก

  2. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแก้ไขเวิร์กบุ๊ก"

  3. กด Enter เมนู แก้ไขเวิร์กบุ๊ก จะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน "แก้ไขใน Excel "

  4. กดแป้น Tab หรือแป้นลูกศรลง เมื่อคุณได้ยิน "แก้ไขใน Excel Online ทำการเปลี่ยนแปลงด่วนในเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรง" ให้กด Enter

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่าง Riboon คำสั่ง Excel Online (ไฟล์, หน้าแรก, แทรก, ข้อมูล, ตรวจทาน, มุมมอง, บอกฉัน และ เปิดใน Excel) และเนื้อหาของเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้ใช้ Ctrl+F6 แทน F6

เคล็ดลับในการนำทางอย่างรวดเร็ว:

 • เมื่อต้องการค้นหาคำสั่งด่วน ให้ใช้ บอกฉัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ บอกฉัน ให้ดูวิดีโอนี้: การใช้ บอกฉัน เพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จเร็วขึ้นด้วยตัวอ่านหน้าจอ และคีย์บอร์ด

  ใช้ บอกฉัน แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการดำเนินการ

  2. เมื่อต้องการข้ามไปยังเขตข้อมูลแก้ไข บอกฉัน ให้การกด Alt+Q

  3. พิมพ์คำสั่งที่คุณต้องการ (ใช้ได้เฉพาะในมุมมองการแก้ไขเท่านั้น) ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ แทรกข้อคิดเห็น

  4. ในรายการ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง แล้วกด Enter Excel Online จะดำเนินการกระทำ

 • เมื่อต้องการข้ามไปยังเซลล์เฉพาะให้ใช้ ไปที่ คำสั่ง:กด CTRL + G ,พิมพ์การอ้างอิงเซลล์(เช่น B 14 )แล้วกด ENTER

 • เมื่อต้องการข้ามไปยังเซลล์แรก (A1) ให้กด Ctrl+Home

 • เมื่อต้องการใส่ผลรวมอัตโนมัติสำหรับช่วงของเซลล์ที่เลือก ให้กด Alt+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 • เมื่อต้องการแก้ไขเซลล์ ให้กด F2

ในหัวข้อนี้

คีย์ลัด

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกดแป้นพร้อมกัน ให้ดู แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

การใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรทราบเมื่อคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Excel Online

 • Ribbon Ribbon คือแถบที่อยู่ด้านบนสุดของ Excel Online โดยจัดระเบียบเป็นแท็บต่างๆ แต่ละแท็บจะแสดง Ribbon ที่ต่างกันไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มหลายกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีคำสั่งตั้งแต่หนึ่งคำสั่งขึ้นไป คุณสามารถนำทางใน Ribbon ได้โดยใช้เพียงคีย์บอร์ดเท่านั้น

  • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บคำสั่งต่างๆ บน Ribbon ให้กด Tab และ Shift+Tab เมื่อคุณได้ยินชื่อของแท็บที่คุณต้องการ (ไฟล์, หน้าแรก, แทรก, ข้อมูล, ตรวจทาน, บอกฉัน, มุมมอง หรือ เปิดใน Excel) ให้กด Enter แถบเครื่องมือของแท็บจะเปิดขึ้น

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังคำสั่งบนแถบเครื่องมือของแท็บ ให้กดแป้น Tab เมื่อคุณได้ยินชื่อของคำสั่งที่คุณต้องการ ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปมาระหว่างแท็บคำสั่งและตารางเซลล์ ให้กด Ctrl+F6

 • ตารางเซลล์

  • เมื่อต้องการย้ายจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง ให้กด Tab หรือใช้แป้นลูกศร

  • เมื่อต้องการให้โปรแกรมอ่านหน้าจออ่านเซลล์หรือช่วง ให้เลื่อนโฟกัสไปที่เซลล์แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามช่วง

  • เมื่อต้องการฟังโปรแกรมอ่านหน้าจออ่านกสนจัดรูปแบบข้อความ เช่น สีพื้นหลัง สีฟอนต์ ขนาด และสไตล์ ให้เลือกเซลล์ จากนั้นกด Caps Lock+เลขศูนย์

 • แผ่นงาน: การเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนชื่อแท็บ

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บแผ่นงาน ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “พื้นที่ เลื่อนไปปุ่มแผ่นงานแรก” จากนั้นกด Tab ไปยังแผ่นงานที่คุณต้องการ

  • เมื่อโฟกัสอยู่บนแท็บแผ่นงาน เมื่อต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น แทรก ลบ เปลี่ยนชื่อ และซ่อน/ยกเลิกการซ่อน ให้กด Shift+F10 เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "แทรก” ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกคำสั่งที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 • แผนภูมิ: ชนิดแผนภูมิ ชื่อเรื่องและคำอธิบายของข้อความแสดงแทนโปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านแผนภูมิเป็นรูปภาพ รวมถึงชื่อ ของแผนภูมิและการแนะนำเครื่องมือ แต่จะไม่มีรายละเอียดอื่นๆ

 • สูตร เมื่อต้องการแทรกฟังก์ชันในเซลล์:

  1. ในเซลล์ ให้กด F2 และ Ctrl+A (ในโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กด F2 แล้วกด Shift+F3 สองครั้ง)

  2. กล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนประเภทที่ใช้ทั่วไป พร้อมกับเลือกฟังก์ชัน SUM

  3. เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการ

   • เมื่อต้องการแทรกฟังก์ชัน Sum ให้กด Tab เพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

   • เมื่อต้องการแทรกฟังก์ชันอื่นๆ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกประเภทต่างๆ กด Tab ไปยังรายการฟังก์ชันเพื่อเลือกฟังก์ชันคุณต้องการ จากนั้น กดปุ่ม ตกลง

 • ข้อคิดเห็น โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านข้อคิดเห็นหลังจากอ่านเนื้อหาในเซลล์

 • ไฮเปอร์ลิงก์ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านข้อความและปลายทางของลิงก์หลังจากอ่านเนื้อหาในเซลล์

 • PivotTable คุณไม่สามารถสร้าง PivotTable ใน Excel Online แต่คุณสามารถดู PivotTable ที่คุณสร้างใน Excel ได้

  • เมื่อต้องการเลือกเซลล์ใน PivotTable ให้กด Tab หรือใช้แป้นลูกศร

  • เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable ให้กด Ctrl+F6

  • เมื่อต้องการย้ายจากปุ่มเขตข้อมูลหนึ่งไปอีกปุ่มเขตข้อมูลหนึ่ง จากนั้น เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูล ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการข้ามไปยังส่วนล่างของบานหน้าต่าง ให้กดแป้น Tab จากนั้น เมื่อต้องการเข้าถึงคำสั่งบริบท ให้ใช้แป้นลูกศร

  • เมื่อต้องการปิดเมนูบริบท ให้กด Esc

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่เฉพาะเจาะจงใน Excel Online:

JAWS เมื่อเข้าสู่ Excel Online Jaws จะปิดเคอร์เซอร์เสมือนโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณพบว่าเคอร์เซอร์เสมือนเปิดอยู่ ให้ปิดด้วยการกด Insert+Z

Window-Eyes เมื่อต้องการปิดโหมดเรียกดู ให้กด Ctrl+Shift+A

โปรแกรมผู้บรรยาย โปรแกรมผู้บรรยายจะไม่อ่านตารางต่างๆ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและตัวแบ่งข้อมูล และตัวควบคุมฟอร์ม

งานทั่วไปใน Excel Online

สำหรับขั้นตอนการทำงานได้ผลสำเร็จทำงานบางอย่างในให้ Excel Onlineดูบทความต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่เว็บไซต์ของเบราว์เซอร์ของคุณ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×