เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยโฮมเพจ SharePoint Online

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยโฮมเพจ SharePoint Online

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ SharePoint Online กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเลื่อนดูและทำงานพื้นฐานบนโฮมเพจ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ SharePoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก SharePoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ SharePoint Online

 • ฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างใน SharePoint Online จะค่อยๆ ถูกนำมาใช้กับองค์กรที่เข้าร่วมใน โปรแกรมการวางจำหน่ายครั้งแรก องค์กรที่ไม่เข้าร่วมในโปแกรมการวางจำหน่ายครั้งแรกอาจเห็นส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ต่างจากที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้

ในหัวข้อนี้

เริ่มใช้งาน SharePoint Online

 1. ไปยัง portal.office.com หรือ login.microsoftonline.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Office 365ของคุณ

 2. เมื่อต้องการเปิดหน้าแรกของ SharePoint ให้กดแป้น Tab ไปยังลิงก์SharePoint คุณจะได้ยิน “ไปยัง SharePoint, ลิงก์” กด Enter

โดยค่าเริ่มต้น หน้าแรกของ SharePoint Online จะมีบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายที่ที่มีกล่องการค้นหา รายการไซต์ SharePoint ที่คุณติดตาม (กลุ่มการติดตาม) รายการไซต์ที่คุณเยี่ยมชม (กลุ่มล่าสุด) และรายการลิงก์ต่างๆ ที่ด้านบนของหน้าจอหลังจะเป็นหลุ่มที่ใช้บ่อย ซึ่งเป็นรายการไซต์ SharePoint ที่คุณเยี่ยมชมหรือแก้ไขบ่อยๆ ด้านล่างกลุ่มที่ใช้บ่อยจะเป็นกลุ่มที่แนะนำ ซึ่งเป็นรายการไซต์ SharePoint ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการนำทางและแป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online ให้ดูฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน SharePoint Online

ทำงานได้มากขึ้นด้วย PowerPoint Online และโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดเพื่อนำทางและทำงานบนหน้าต่างๆ ผ่าน SharePoint Online ได้ จากหน้าแรกของ SharePoint Online จะมีตัวเลือกการนำทางมากมาย และคุณสามารถเลือกไซต์ที่คุณต้องการติดตามได้

นำทางบนหน้าแรกของ SharePoint Online

ต่อไปนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการนำทางในหน้าแรกของ SharePoint Online

 • เมื่อต้องการหมุนวนผ่านกลุ่มขององค์ประกอบของหน้าจอ (เช่น กลุ่มที่ติดตามหรือล่าสุดในบานหน้าต่างด้านซ้าย หรือกลุ่มที่ใช้บ่อยหรือที่แนะนำในหน้าจอหลัก) ให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift+Tab (ไปข้างหลัง) เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กด Enter

 • เมื่อต้องการหมุนวนผ่านรายการของไซต์ภายใต้กลุ่มส่วนใหญ่ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง (ถ้าคุณไม่ได้ยินชื่อไซต์ ให้กดแป้นลูกศรอีกครั้ง)

 • เมื่อต้องการหมุนวนผ่านรายการในกลุ่มที่แนะนำ ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา

 • ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อคุณกด Enter ลิงก์จะเปิดขึ้นบนแท็บใหม่ของเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าแรกของ SharePoint ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าโฟกัสจะอยู่ที่แท็บใดแท็บหนึ่งในเบราว์เซอร์ จากนั้นกดแป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกแท็บ SharePoint“ กด Enter

 • เมื่อต้องการออกจากเมนูหรือโหมด ให้กด Esc

หมายเหตุ: หลังจากคุณกด Enter เพื่อเลือกรายการภายใต้กลุ่มหนึ่ง คุณอาจได้ยินพร้อมท์เกี่ยวกับการอนุญาตป็อปอัพ เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถบการแจ้งเตือนและอนุญาตไซต์เพื่อเปิด ให้กด Alt+N, A ไซต์ที่เลือกจะเปิดขึ้นในแท็บแยก เมื่อต้องการปิดแถบการแจ้งเตือน ให้กด Alt+N อีกครั้ง กดแป้น Tab ไปยังปุ่ม ปิด จากนั้นกด Enter

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

เลือกไซต์เพื่อติดตาม

กลุ่มที่แนะนำบนหน้าหลักจะมีรายการไซต์ที่แนะนำสำหรับคุณ จากรายการนี้ คุณสามารถเลือกไซต์ที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มไปยังกลุ่มที่กำลังติดตามในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 1. ในหน้าแรกของ SharePoint ให้กดแป้น Tab ไปยังกลุ่มที่แนะนำ คุณจะได้ยิน “ใช้ลูกศรเพื่อนำทางไปยังกล่องกาเครื่องหมายติดตามไซต์นี้

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังไซต์ที่แนะนำอื่น ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรซ้าย

 3. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังกล่องกาเครื่องหมายติดตามไซต์นี้ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน “ติดตามไซต์” ตามด้วยขื่อไซต์ที่เลือก เช่น “ติดตามไซต์: ทีมไซต์”

 4. เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายติตามไซต์นี้ ให้กด Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจรายการไซต์ที่ติดตามและล่าสุดใน SharePoint Online

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับไลบรารีเอกสารที่ทันสมัยใน SharePoint Online

แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน SharePoint Online

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×