เริ่มต้นใช้งานแปลง & ต้นใน Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วยต้น & แปลง ใน Excel คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูล ทำให้เชื่อมต่อ แล้วรูปร่างข้อมูลนั้น (ตัวอย่างเอาคอลัมน์ออก เปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล หรือผสานตาราง) ในวิธีที่ตรงกับความต้องการของคุณ เมื่อคุณได้รูปข้อมูลของคุณ คุณสามารถแชร์ค้นหาของคุณ หรือใช้แบบสอบถามของคุณเพื่อสร้างรายงาน

ขั้นตอนทั่วไปของ Power Query

พิจารณาขั้นตอนเหล่านั้นตามลำดับ โดยมักจะเกิดขึ้นในลักษณะต่อไปนี้

  • เชื่อมต่อ - สร้างการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่อยู่ใน Cloud, ในบริการ หรือภายในเครื่อง

  • แปลง - จัดรูปร่างข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณ แหล่งข้อมูลต้นฉบับยังคงเหมือนเดิม

  • รวม– สร้างตัวแบบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง และดูมุมมองเฉพาะข้อมูลโดยละเอียด

  • แชร์– เมื่อคิวรีของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถบันทึก แชร์ หรือใช้สำหรับรายงาน

เมื่อใดก็ ตามที่คุณเชื่อมต่อกับข้อมูล แปลงได้ หรือรวมกับแหล่งข้อมูลอื่น คุณลักษณะของต้น & แปลง เรียกว่าตัวแก้ไขแบบสอบถาม ระเบียนแต่ละขั้นตอน และช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไรก็ ตามที่คุณต้องการ แก้ไขแบบสอบถาม ยังทำให้คุณยกเลิก ทำซ้ำ เปลี่ยนลำดับ หรือแก้ไขขั้นตอนใด ๆ...ทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบของมุมมองของข้อมูลเชื่อมต่อเพียงแค่ในแบบที่คุณต้องการ

ด้วยต้น & แปลง คุณสามารถสร้างคิวรีที่จะเป็นแบบธรรมดา หรือซับซ้อนที่จำเป็น เมื่อคุณเพิ่มขั้นตอนลงในคิวรีแก้ไขแบบสอบถาม ทำงานเบื้องหลังเพื่อสร้างชุดของคำแนะนำที่แยกกันที่ดำเนินการคำสั่งของคุณ คำแนะนำเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นในภาษา M ผู้ใช้ที่เพลิดเพลินกับพลังและความยืดหยุ่นของข้อมูลที่มีการเขียนสคริปต์สามารถสร้างด้วยตนเอง หรือเปลี่ยนภาษา M คิวรีโดยใช้ตัวแก้ไขขั้นสูงแก้ไขแบบสอบถาม และตัวแก้ไขขั้นสูง อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังในบทความนี้

คุณสามารถเริ่มต้นแบบสอบถามใหม่จากข้อมูล แท็บ >รับข้อมูล > เลือกแหล่งข้อมูล ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล เลือกปุ่มสร้างแบบสอบถาม จากแท็บข้อมูล นี่คือตัวอย่างของการเลือกจากแหล่งฐานข้อมูล

รับ & ตัวเลือกการแปลงจากฐานข้อมูล

หมายเหตุ: Power Query จะพร้อมใช้งานสำหรับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Excel เป็นการเพิ่มในเช่นในPower BI เมื่อต้องการดูPower Queryในการดำเนินการในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Excel โปรดดูที่เริ่มต้นใช้งาน Power Query

เชื่อมต่อ

คุณสามารถใช้คิวรีเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียว เช่นฐานข้อมูลAccessหรือคุณสามารถเชื่อมต่อกับไฟล์ ฐานข้อมูล ตัวดึงข้อมูล OData หรือหลายเว็บไซต์ คุณสามารถนำแหล่งเหล่านั้นเข้าด้วยกันโดยใช้ชุดเฉพาะของคุณเอง แล้วเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกคุณอาจไม่มิฉะนั้นเห็น

เมื่อคุณเลือกรับข้อมูล จากส่วนต้น & แปลง บนแท็บข้อมูล(หรือแบบสอบถามใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล ), คุณจะเห็นแหล่งข้อมูลจำนวนมากเพื่อเลือกจาก รวมถึงไฟล์เช่นเดียวกับ Excelเวิร์กบุ๊ก หรือไฟล์ CSV ฐานข้อมูลเช่นAccess, SQL Server, OracleและMySQL, Azureบริการเช่นHDInsightหรือจัดเก็บ Blobและการเรียงลำดับทั้งหมดของแหล่งข้อมูลอื่นเช่นเว็บรายการ SharePointแฟ้ม Hadoop, Facebookหน่วยงานขายและบุคคลอื่น

หมายเหตุ: คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลใดแหล่งจะพร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันใดต่อไปนี้:ที่จะรับ & แปลง (Power Query)ได้

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต้น & แปลง แสดงตัวนำทาง หน้าต่าง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เมื่อคุณเลือกแก้ไข จากหน้าต่างตัวนำทางต้น & แปลง เปิดใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม หน้าต่างเฉพาะที่ช่วย และแสดงการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ และแปลงข้อมูลที่คุณนำไปใช้ ในส่วนถัดไปแปลงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแบบสอบถาม

แปลง

รับ & แปลง ช่วยให้คุณแปลงข้อมูลจากข้อมูลของคุณที่แหล่งข้อมูลในวิธีที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์นั้น Transformingหมายความว่าข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในบางวิธีเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณเป็นตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเอาคอลัมน์ออก เปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล หรือผสานตาราง – ซึ่งมีข้อมูลการแปลง เมื่อคุณแปลงข้อมูล โดยรวมนำรูปร่างคุณจำเป็นต้องเพิ่มเติมการวิเคราะห์ของคุณ ขั้นตอนการนำการแปลงถึงอย่าง น้อยหนึ่งชุดของข้อมูลมักจะเรียกว่าข้อมูลรูปร่าง

Excel ใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม เฉพาะเพื่อให้ง่ายต่อ และแสดงข้อมูลการแปลง เมื่อคุณเลือก >ข้อมูลรับข้อมูล จาก นั้นเลือกแหล่งข้อมูล เช่นเวิร์กบุ๊ก หรือฐานข้อมูล หน้าต่างตัวนำทาง ปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเลือกตารางใด (หรือตาราง) ที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ เมื่อคุณเลือกตาราง แสดงตัวอย่างของข้อมูลจะแสดงอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวาของหน้าต่างตัวนำทาง

ได้รับการบานหน้าต่างนำทางแบบสอบถาม Power > แปลง &

ถ้าคุณเลือกโหลด แหล่งข้อมูลถูกเลื่อนลงใน Excel เป็นโดยตรง ถ้าคุณเลือกแก้ไข ที่จะเปิดใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

บานหน้าต่างตัวแก้ไขแบบสอบถาม power

แก้ไขแบบสอบถาม เก็บตามคุณทำงานกับข้อมูล แก้ไขแบบสอบถาม ระเบียน และป้ายชื่อแต่ละการแปลง หรือขั้นตอน คุณนำไปใช้กับข้อมูล ว่าการแปลงเป็นการเชื่อมต่อกับต้นฉบับข้อมูล เอาคอลัมน์ การผสาน หรือข้อมูลเปลี่ยนแปลงชนิดแก้ไขแบบสอบถาม ติดตามการดำเนินการแต่ละส่วนใช้ขั้นตอน ของบานหน้าต่างการตั้งค่าแบบสอบถาม

การแปลงที่คุณนำไปใช้กับการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณโดยรวมแล้วจะทำให้เกิดคิวรี

เป็นเรื่องสำคัญเมื่อต้องการทราบว่า การกระทำที่คุณระบุไว้ในตัวแก้ไขคิวรี ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลต้นฉบับ แทน Excel ระเบียนแต่ละขั้นตอนที่คุณดำเนินการเมื่อเชื่อมต่อหรือแปลงข้อมูล และครั้งเดียวคุณเรียบร้อยแล้วรูปร่างข้อมูล ใช้ snapshot ของชุดข้อมูลประณีต และนำลงในเวิร์กบุ๊ก

แปลงจำนวนมาก จำนวนมากคุณสามารถนำไปใช้กับข้อมูลได้ คุณยังสามารถเขียนแปลงของคุณเองโดยใช้ภาษา M โดยใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถามตัวแก้ไขขั้นสูง คุณสามารถเปิดตัวแก้ไขขั้นสูง จากแก้ไขแบบสอบถามHome หรือแท็บมุมมอง ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนภาษา M ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับคิวรีที่มีอยู่ หรือสร้างของคุณเอง

บานหน้าต่างการแก้ไขขั้นสูงในแบบสอบถาม power ด้วย M ภาษาสำหรับการแก้ไข

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว สร้างแบบสอบถามของคุณคุณสามารถเลือกปิด & โหลด จากแท็บหน้าแรก และผลลัพธ์ของคิวรีจะโหลดลง ใน Excel และพร้อมใช้งานในแท็บสมุดงานใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลง

แชร์

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสอบถามจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติด้วย คุณสามารถดูแบบสอบถามทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก Excel โดยการเลือกแบบสอบถาม & เชื่อมต่อบนแท็บข้อมูล

บานหน้าต่างแบบสอบถามแบบสอบถาม power และเชื่อมต่อ

แต่ทำไมหยุดมีหรือไม่ ด้วยการแค็ตตาล็อกข้อมูล BI Powerคุณสามารถแชร์แบบสอบถามของคุณกับทุกคนในองค์กรของคุณ หรือสร้างคิวรีที่คุณจะใช้บ่อย แล้วใช้ในเวิร์กบุ๊กหลาย และประหยัดทำงาน แทนที่เป็นการบันทึก และส่งอีเมลไปเวิร์กบุ๊ก Excel เข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลง หรือว่าข้อมูลเก่า บันทึกแบบสอบถามไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูล เพียงแค่คลิกขวาบนคิวรีในบานหน้าต่างแบบสอบถาม & เชื่อมต่อ และเมนูช่วยให้เรียงลำดับทั้งหมดของตัวเลือก รวมถึงการส่งการแค็ตตาล็อกข้อมูล

Power Query > ส่งออกไปที่ตัวเลือก

ให้สังเกตตัวเลือกอื่น ๆ ในเมนูคลิกขวา เกินไป คุณสามารถทำซ้ำ แบบสอบถาม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบบางส่วน หรือทั้งหมดของแบบสอบถามโดยไม่เปลี่ยนแปลงคิวรีต้นฉบับ จะเหมือนกับการสร้างเทมเพลคิวรีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างชุดข้อมูลแบบกำหนดเองเช่นชุดข้อมูลชุดหนึ่งสำหรับ อื่นสำหรับขายส่ง และผู้ค้าปลีกสินค้าอีก ทั้งหมดออกได้โดยยึดตามข้อมูลเดียวกันการเชื่อมต่อ

คุณยังสามารถผสานหรือผนวกคิวรี ซึ่งทำให้คุณสามารถเปลี่ยนคิวรีให้เป็นแบบเอกสารสำเร็จรูปที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

คุณสามารถประกาศเวิร์กบุ๊กของคุณไปยัง Power BI และสร้างรายงานออนไลน์ที่คุณสามารถแชร์กับกลุ่มของคุณ ฟื้นฟูโดยอัตโนมัติ และปรับการค้นหา เมื่อต้องการประกาศเวิร์กบุ๊กไปยัง Power BI เลือกไฟล์ > ประกาศ > ประกาศไปยัง Power BI

หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กของคุณต้องบันทึกไปยังOneDrive for Businessเพื่อประกาศยัง Power BI

กับคิวรีของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถใช้เพื่อสร้างรายงานในExcelหรือPower BI โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานทรัพยากรเพื่อให้คุณใช้ประโยชน์จากงานที่ดีทั้งหมดที่คุณไม่ได้เมื่อได้รับ & แปลงหน้าที่การใช้งานการจัดรูปแบบข้อมูลได้อย่างใจคุณต้องการใช้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ร่วมกัน:

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×