เริ่มต้นใช้งานแดชบอร์ด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แดชบอร์ดเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องของดัชนีชี้วัดแบบโต้ตอบและมุมมองรายงานที่จัดระเบียบร่วมกันใน SharePoint หรือโฮสต์เว็บไซต์ แดชบอร์ดอาจมีลักษณะคล้ายรูปต่อไปนี้:

แดชบอร์ดตัวอย่างที่โฮสต์ใน SharePoint Server 2010

SharePoint Server ให้คุณสามารถสร้างและใช้งานแดชบอร์ดซึ่งจะให้ข้อมูลที่ทันสมัยจากตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายและมีการจัดการจากศูนย์กลาง คุณสามารถใช้เครื่องมือ SharePoint Server เพื่อสร้างและใช้งานแดชบอร์ดที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่เป็นบุคคล ทีม กลุ่ม หรือทั้งองค์กรได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้วิธีการใช้แดชบอร์ด

สร้างแดชบอร์ด

ศึกษาวิธีใช้งานแดชบอร์ด

แดชบอร์ดต่างๆ มีความแตกต่างกันออกไปทั้งด้านการออกแบบและความซับซ้อน แต่แดชบอร์ดส่วนใหญ่มักจะมีความสามารถในการโต้ตอบสูงและให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในแต่ละรายงานและ Scorecard ได้ คุณสามารถเริ่มต้นโดยการดูข้อมูลที่แสดงในแดชบอร์ดของคุณ จากนั้นคลิกบนรายการต่างๆ ในแดชบอร์ดเพื่อนำตัวกรองไปใช้ หรือดูข้อมูลระดับที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า

ให้ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อศึกษาวิธีใช้งานแดชบอร์ด

ด้านบนของหน้า

สร้างแดชบอร์ด

เมื่อใช้งาน Microsoft SharePoint Server 2010 คุณจะมีเครื่องมือหลายอย่างที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างแดชบอร์ด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดได้โดยการใช้ PerformancePoint Dashboard Designer หรือใช้ SharePoint Server เพื่อสร้างเพจ Web Part

เครื่องมือที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่นความต้องการผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างแดชบอร์ดอย่างง่ายสำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่กี่ คุณอาจต้องการสร้างหน้า Web Part และเพิ่มตัวบ่งชี้สถานะและ Web Part แผนภูมินั้น หรือ ถ้าคุณต้องการสร้างแดชบอร์ดที่สมบูรณ์ที่ประกอบด้วยหลายดัชนีชี้วัด รายงาน และตัวกรอง คุณอาจต้องสร้างแดชบอร์ด PerformancePoint

ให้ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อเลือกเครื่องมือการสร้างแดชบอร์ดที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

รายการ

เครื่องมือ/โปรแกรมประยุกต์

แหล่งข้อมูลและเอกสารวิธีใช้

แดชบอร์ดที่มีเพจหนึ่งหรือหลายเพจที่แสดงรายงานและข้อมูลหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ใหม่กับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใหญ่หรือทั้งองค์กร โดยแดชบอร์ดสามารถมี Scorecard และรายงานที่มีเสถียรภาพ รวมถึงแสดงรายงานที่โฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อื่นได้

PerformancePoint Dashboard Designer

เริ่มต้นใช้งาน: PerformancePoint Dashboard Designer

สมุดงาน Excel ที่มีรายงานอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

Excel Services

การแสดงสมุดงานใน Web Part สำหรับ Excel Web Access

เพจ SharePoint ที่มีรายงานอย่างน้อยหนึ่งฉบับซึ่งทีมหรือกลุ่มเล็กๆ จะนำไปใช้

เพจของ Web Part

การสร้างเพจไซต์ SharePoint

แผนภูมิโต้ตอบที่ใช้ข้อมูลภายในหรือภายนอกที่จะแสดงบนเพจ SharePoint เพจเดียว

Web Part สำหรับแผนภูมิ

การสร้างแผนภูมิโดยใช้ Web Part แผนภูมิ

Scorecard หรือรายงานแบบง่ายๆ ที่แสดงข้อมูลประสิทธิภาพสำหรับเมตริกหนึ่งหรือหลายเมตริกที่จะแสดงบนเพจ SharePoint เพจเดียว

ตัวบ่งชี้สถานะ

เริ่มต้นใช้งานตัวบ่งชี้สถานะ SharePoint

ไดอะแกรม Visio ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล และทำให้มีลักษณะภาพเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อข้อมูลพื้นฐานนั้นเปลี่ยนแปลง

Visio Web Access

การเพิ่มรูปวาดเว็บที่สร้างจากข้อมูลลงในแดชบอร์ดของคุณด้วย Visio Web Access

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×