เริ่มต้นใช้งานตัวอ่านหน้าจอด้วยแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

ด้วยตัวอ่านหน้าจอและคีย์ลัด คุณสามารถใช้แอป OneDrive สำหรับ สำหรับ Windows 10 เพื่อจัดเก็บและแชร์ไฟล์ของคุณไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้ แอป OneDrive จะมีอยู่ใน สำหรับ Windows 10 และจะปรากฏโดยอัตโนมัติใน File Explorer และเป็นตำแหน่งที่ใช้บันทึกไฟล์ ไฟล์ที่คุณบันทึกลงใน OneDrive จะพร้อมใช้งานแบบออนไลน์ที่ OneDrive.com และแบบออฟไลน์บนพีซีของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา แม้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณเชื่อมต่ออีกครั้ง OneDrive จะซิงค์ไฟล์แบบออนไลน์กับไฟล์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ในหัวข้อนี้

การเริ่มต้นใช้งาน

ด้วย สำหรับ Windows 10 คุณสามารถเปิดแอป OneDrive โดยใช้ Cortana หรือ File Explorer ได้

เปิดแอปจากแถบค้นหา Cortana

 1. เมื่อต้องการเลือกแถบค้นหา Cortana ให้กดแป้นโลโก้ Windows

 2. เมื่อคุณได้ยิน "กล่องการค้นหาประเภทการแก้ไขและข้อความ" ให้พิมพ์ OneDrive (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "หน้าต่าง Cortana กล่องค้นหา")

 3. เมื่อคุณได้ยิน “แอปเดสก์ท็อป Microsoft OneDrive” ให้กด Enter แอป OneDrive จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนมุมมอง รายการ เมื่อต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เปิดแอพ OneDrive จาก File Explorer

 1. เมื่อต้องการเปิด File Explorer ให้กดแป้นโลโก้ Windows+E แล้ว File Explorer จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่มุมมอง รายการ ในรายการ โฟลเดอร์ที่ใช้บ่อย

 2. ใช้แป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยิน "OneDrive" จากนั้นกด Enter เมื่อต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศร

เคล็ดลับ: ถ้าโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณไม่แสดงอยู่ในมุมมองรายการใน โฟลเดอร์ที่ใช้บ่อย ให้ย้ายไปยังบานหน้าต่างนำทาง กด Shift+F6 กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "OneDrive" แล้วกด Enter

เปิดรายการ

เลือกรายการที่คุณต้องการเปิด แล้วกด Enter

อัปโหลด (เพิ่ม) โฟลเดอร์หรือไฟล์

อัปโหลดโฟลเดอร์หรือไฟล์จาก File Explorer

 1. เมื่อต้องการเปิด File Explorer ให้กดแป้นโลโก้ Windows+E

 2. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดไปยัง OneDrive แล้วกด Shift+F10 เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท”

 3. กด N, Enter เมนูย่อย ส่งไปยัง จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "ส่งไปยังเมนูย่อย อุปกรณ์ Bluetooth " (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "อุปกรณ์ Bluetooth รายการเมนู")

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "OneDrive" จากนั้นกด Enter ไฟล์จะถูกอัปโหลดไปยัง OneDrive ของคุณ

อัปโหลดไฟล์ในขณะที่ไฟล์เปิดอยู่

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วกด Alt+F มุมมอง Backstage จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "มุมมอง Backstage แท็บข้อมูล" (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ที่เลือก แท็บข้อมูล")

 2. เมื่อต้องการเลือกแท็บ บันทึกเป็น ให้กด A A

 3. เมื่อคุณได้ยิน "บันทึกเป็นฟีเจอร์ เพิ่มแท็บสถานที่" ให้กด K หรือใช้แป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "OneDrive เส้นประ ส่วนบุคคล" และกด Enter (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เพิ่มสถานที่”)

 4. ในรายการโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลง กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสไปที่กล่อง ชื่อไฟล์

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์หรือ เมื่อต้องการเลือกชื่อ ให้ใช้แป้นลูกศรลง

 6. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ ให้กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปที่ปุ่ม บันทึก จากนั้นกด Enter หรือ Alt+S

ดาวน์โหลดไฟล์จาก OneDrive ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณจะพร้อมใช้งานแบบออนไลน์และออฟไลน์บนอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณใช้แอป OneDrive บนอุปกรณ์ของคุณและต้องการดาวน์โหลดรายการจาก OneDrive ลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้กด Ctrl+C ให้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลด และวาง (กด Ctrl+V)

แชร์รายการโดยใช้เมนูบริบท

เลือกจากสถานการณ์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์รายการและอนุญาตให้ผู้อื่นดูรายการได้เท่านั้น

 1. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องกาแชร์ จากนั้นกด Shift+F10

 2. เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เปิด”

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แชร์ลิงก์ OneDrive" แล้วกด Enter คำแนะนำเครื่องมือจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "ลิงก์ของคุณพร้อมที่จะวาง" หรือเสียงระบุหน้าต่างป็อปอัพคำแนะนำเครื่องมือ ลิงก์ไปยังไฟล์ของคุณจะถูกวางลงในคลิปบอร์ดของคุณ

 4. คัดลอกลิงก์จากคลิปบอร์ดของคุณ (เมื่อต้องการไปยังคลิปบอร์ดของคุณ ในไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ ให้กด Alt+H, F+O)

ทุกคนที่คุณส่งลิงก์ให้จะสามารถเปิดและดูไฟล์ได้

แชร์ลิงก์ไปยังรายการ

 1. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องกาแชร์ จากนั้นกด Shift+F10

 2. เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เปิด”

 3. กด M หรือกดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกการแชร์ OneDrive เพิ่มเติม" แล้วกด Enter OneDrive บนเว็บจะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสในหน้าต่าง แชร์ และคุณจะได้ยิน "แชร์" และชื่อของไฟล์ของคุณ

 4. เมื่อต้องการรับสำหรับไฟล์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รับลิงก์" จากนั้นกด Enter กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปที่ปุ่ม คัดลอก แล้วกด Enter

ทุกคนที่คุณส่งลิงก์นี้ให้จะสามารถเปิด อ่าน และดูไฟล์ได้

แชร์ลิงก์ไปยังรายการและตั้งค่าระดับสิทธิ์

 1. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องกาแชร์ จากนั้นกด Shift+F10

 2. เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เปิด”

 3. กด M หรือกดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกการแชร์ OneDrive เพิ่มเติม" แล้วกด Enter OneDrive บนเว็บจะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสในหน้าต่าง แชร์ และคุณจะได้ยิน "แชร์" และชื่อของไฟล์ของคุณ

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ลิงก์อีเมล" แล้วกด Enter

 5. เมื่อคุณได้ยิน "ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมล" ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมล กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่อง เลือกระดับสิทธิ์ การตั้งค่าเริ่มต้นในกล่อง เลือกระดับสิทธิ์ จะ สามารถแก้ไขได้ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก สามารถดูได้ ให้กดแป้นลูกศรลง

 6. กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปยังกล่อง ใส่ข้อความ และถ้าคุณต้องการ ให้พิมพ์ข้อความ

 7. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปที่ปุ่ม แชร์ จากนั้นกด Enter

จัดการสิทธิ์

 1. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องกาแชร์ จากนั้นกด Shift+F10

 2. เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เปิด”

 3. กด M หรือกดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกการแชร์ OneDrive เพิ่มเติม" แล้วกด Enter OneDrive บนเว็บจะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสในหน้าต่าง แชร์ และคุณจะได้ยิน "แชร์" และชื่อของไฟล์ของคุณ

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "จัดการสิทธิ์" แล้วกด Enter บานหน้าต่าง แชร์ จะปรากฏขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนลิงก์ เพิ่มบุคคล และคุณจะได้ยิน "เพิ่มลิงก์บุคคล" บานหน้าต่าง แชร์ ยังแสดงรายชื่อบุคคลที่คุณแชร์ไฟล์ให้ ลิงก์ที่คุณสามารถแชร์กับบุคคลอื่นผู้ที่สามารถแก้ไขไฟล์ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อคิดเห็น (ถ้ามี)

 5. เมื่อต้องการแชร์กับบุคคลหลายคน ให้กด Enter หน้าต่าง เพิ่มบุคคล จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมล" พิมพ์ชื่อหรืออยู่อีเมล ถ้าผลลัพธ์มากกว่าหนึ่ง คุณจะได้ยิน "การแนะนำพร้อมใช้งาน" เมื่อต้องการเลือกที่อยู่ที่ถูกต้อง ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลง จากนั้นกด Enter

 6. เมื่อต้องการเลื่อนไปที่กล่อง เลือกระดับสิทธิ์ ให้กดแป้น Tab

 7. การตั้งค่าเริ่มต้นในกล่อง เลือกระดับสิทธิ์ จะ สามารถแก้ไขได้ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก สามารถดูได้ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "สามารถดูได้"

 8. เมื่อต้องการใส่ข้อความส่วนบุคคลลงในคำเชิญการแชร์ ให้กดแป้น Tab เมื่อคุณได้ยิน "ใส่ข้อความส่วนบุคคลลงในการเชิญนี้ ไม่บังคับ " ให้พิมพ์ข้อความ

 9. กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปที่ปุ่ม แชร์ จากนั้นกด Enter ข้อความอีเมลที่มีลิงก์จะถูกส่งไปยังบุคคล

แชร์รายการโดยใช้ Ribbon OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ที่แสดงรายการไฟล์ของคุณ ให้เลือกรายการคุณต้องการแชร์

 2. กด Alt+S, W เมื่อคุณได้ยิน "บุคคลที่เจาะจง" ให้กด Enter (เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกบุคคลที่เจาะจง คุณอาจต้องกดแป้นลูกศรลง) กล่องโต้ตอบ การแชร์ไฟล์ จะเปิดขึ้นและโฟกัสบนกล่องคำสั่งผสมการแก้ไข และคุณจะได้ยิน "การแชร์ไฟล์ พิมพ์ชื่อ จากนั้นคลิกเพิ่ม"

 3. เลือกบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ด้วย

  • เมื่อต้องการแชร์กับบุคคลที่เจาะจง ให้พิมพ์ชื่อ หรือหากต้องการย้ายไปยังรายการที่ติดต่อ ให้กดแป้น Tab จากนั้นหากต้องการเลือกที่ติดต่อจากรายการ ให้ใช้แป้นลูกศรลง

  • เมื่อต้องการแชร์กับทุกคน ให้กด Alt+ลูกศรลง กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ทุกคน" แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องค้นหาผู้คน ให้กด Alt+ลูกศรลง กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาทุกคน" แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้หรือกลุ่ม จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถระบุตำแหน่งที่จะดูได้

 4. กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปที่ปุ่ม เพิ่ม แล้วกด Enter ชื่อจะถูกเพิ่มลงในรายการ

 5. เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการของชื่อเพื่อตั้งค่าสิทธิ์ ให้กดแป้น Tab และเมื่อต้องการย้ายไปยังชื่อ ให้ใช้แป้นลูกศรลง

 6. ระดับสิทธิ์เริ่มต้นคือ อ่าน

 7. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปที่ปุ่ม แชร์ จากนั้นกด Enter

หยุดการแชร์รายการ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการแชร์

 2. กด Alt+S, S+S จากนั้น Enter

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×