เริ่มต้นใช้งานตัวอ่านหน้าจอกับ OneDrive for Business ใน Windows

คุณสามารถใช้ตัวอ่านหน้าจอและคีย์ลัดเพื่อจัดเก็บและแชร์ไฟล์ในโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณออนไลน์ ไฟล์ OneDrive for Business ของคุณจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติกับโฟลเดอร์นี้

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ในหัวข้อนี้

เปิดโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ

แอป OneDrive for Business มีอยู่ภายใน สำหรับ Windows 10 และโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในรายการไฟล์เมื่อคุณใช้แถบค้นหา Cortana หรือ File Explorer

ใน Windows เวอร์ชันอื่นๆ หากต้องการให้โฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณปรากฏในแถบค้นหาหรือ File Explorer คุณต้องซิงค์ OneDrive for Business กับพีซีของคุณก่อน หลังจากที่คุณซิงค์ OneDrive for Business ของคุณแล้ว โฟลเดอร์จะถูกเพิ่มลงในพีซีของคุณ ชื่อโฟลเดอร์ OneDrive จะมีชื่อ Office 365 สำหรับองค์กรของคุณอยู่ด้วย เช่น OneDrive - Contoso หรือ OneDrive@Contoso.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อซิงค์ OneDrive for Business ใน Windows

เปิดโฟลเดอร์ OneDrive for Business จากแถบค้นหา Cortana

 1. เมื่อต้องการเลือกแถบค้นหา Cortana ให้กดแป้นโลโก้ Windows

 2. เมื่อคุณได้ยิน "Cortana" ให้พิมพ์ OneDrive for Business (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "หน้าต่าง Cortana กล่องค้นหา")

 3. เมื่อคุณได้ยิน "OneDrive for Businessแอปบนเดสก์ท็อป" หรือ "โฟลเดอร์ไฟล์ OneDrive for Business" ให้กด Enter

เปิดโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณจาก File Explorer

 1. เมื่อต้องการเปิด File Explorer ให้กดแป้น Windows + E File Explorer จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนมุมมอง รายการ

 2. ใช้แป้นลูกศรจนกระทั่งคุณได้ยิน "เส้นประ OneDrive" และชื่อขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter

เคล็ดลับ: ถ้าโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณไม่แสดงอยู่ในมุมมอง รายการ หากต้องการเลือกโฟลเดอร์นั้น ให้เปลี่ยนไปเป็นมุมมองแบบทรีในบานหน้าต่างการนำทาง กด Shift+F6 หรือ Shift+Tab กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "เส้นประ OneDrive" และชื่อขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter

เปิดรายการ

เลือกรายการคุณต้องการเปิด แล้วกด Enter

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการเลือกแอปที่คุณต้องการใช้เพื่อเปิดรายการ ให้เลือกรายการ แล้วกด Alt+H และ P+E ในรายการแอป หากต้องการเลือกแอปในรายการหรือตัวเลือก เลือกแอปอื่น ให้กดแป้นลูกศรลง จากนั้นกด Enter

อัปโหลดรายการ

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive จาก File Explorer หรืออัปโหลดไฟล์โดยการบันทึกลงใน OneDrive

อัปโหลดไฟล์จาก File Explorer

 1. เมื่อต้องการเปิด File Explorer ให้กดแป้นโลโก้ Windows+E

 2. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดไปยัง OneDrive จากนั้นกด Shift+F10 เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท”

 3. กด N N หรือกดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่งไปยัง" แล้วกด Enter เมนูย่อย ส่งไปยัง จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "ส่งไปยังเมนูย่อย อุปกรณ์ Bluetooth " (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "อุปกรณ์ Bluetooth ส่งไปยังเมนูย่อย")

 4. กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ แล้วกด Enter

ไฟล์จะถูกอัปโหลดไปยัง OneDrive ของคุณ

บันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วกด Alt+F มุมมอง Backstage จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "มุมมอง Backstage แท็บข้อมูล" (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ที่เลือก แท็บข้อมูล")

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ บันทึกเป็น ให้กด A A

 3. เมื่อคุณได้ยิน "บันทึกเป็นฟีเจอร์ เพิ่มสถาน" ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของ OneDrive for Business ของคุณ แล้วกด Enter (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ที่เลือก เพิ่มสถานที่") โฟกัสจะย้ายไปที่กล่อง เลือกโฟลเดอร์ พร้อมกับเลือกปุ่ม OneDrive for Business

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่อง พิมพ์ชื่อไฟล์ ให้กดแป้นลูกศรลง พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ หรือ ถ้ารายการของชื่อไฟล์ก่อนหน้าปรากฏขึ้น หากต้องการเลือกชื่อไฟล์ ให้กดแป้นลูกศรลง

  • เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ OneDrive for Business หลักของคุณ ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม บันทึก จากนั้นกด Enter

  • เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ย่อยบางโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำว่า "ชื่อปุ่ม" กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ แล้ว กด Enter เมื่อคุณได้ยินชื่อของไฟล์แรกในโฟลเดอร์ (หรือ ถ้าไม่มีไฟล์ในโฟลเดอร์ คุณจะได้ยินชื่อโฟลเดอร์) หากต้องการย้ายไปยังปุ่ม บันทึก ให้กด Shift+Tab แล้ว กด Enter

ดาวน์โหลดรายการ OneDrive ลงในอุปกรณ์

ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณจะพร้อมใช้งานแบบออนไลน์และออฟไลน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณใช้แอป OneDrive บนอุปกรณ์ของคุณและต้องการดาวน์โหลดรายการจาก OneDrive ลงในอุปกรณ์ของคุณ (กด Ctrl+C) ให้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลด และวาง (กด Ctrl+V)

แชร์รายการจาก OneDrive

แชร์รายการ

 1. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องกาแชร์ จากนั้นกด Shift+F10

 2. เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เปิด”

 3. กด O O หรือกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "OneDrive for Business" แล้วกด Enter

 4. เมื่อคุณได้ยิน "ไปยังเบราว์เซอร์ G” ให้กด S บานหน้าต่าง การแชร์ 'เอกสาร' จะเปิดขึ้นใน OneDrive for Business ในเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ คุณจะได้ยิน "ไฟล์ OneDrive" ชื่อของเบราว์เซอร์ของคุณ "แชร์" และชื่อของไฟล์ของคุณ

 5. บานหน้าต่างการแชร์ 'เอกสาร' จะเปิดขึ้นพร้อมเลือกแท็บ เชิญบุคคล และคุณจะได้ยิน "ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมล" (ในโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมล") แล้วพิมพ์ชื่อ

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือกกล่องคำสั่งผสมระดับสิทธิ์" (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "เลือกระดับสิทธิ์ สามารถแก้ไขกล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไขได้") เปิดกล่องคำสั่งผสมจะเปิดขึ้นพร้อมกับเลือกตัวเลือก สามารถแก้ไขได้ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก สามารถดูได้ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "สามารถดูได้"

 7. กดแป้น Tab และเมื่อคุณได้ยิน “รวมข้อความส่วนบุคคลไว้กับการเชิญนี้ วงเล็บหน้า วงเล็บหลังแบบไม่บังคับ” พิมพ์ข้อความหากคุณต้องการ

 8. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ หากมี เมื่อต้องการล้าง ให้กด Spacebar

 9. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ส่งอีเมล เมื่อต้องการล้าง ให้กด Spacebar

 10. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปที่ปุ่ม แชร์ แล้วกด Enter

 11. กดแป้น Tab เพื่อปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ แล้วกด Alt+F4

ในบานหน้าต่างการแชร์ 'เอกสาร' คุณสามารถเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ เชิญบุคคล ได้

 • เมื่อต้องการรับ (และแก้ไข) ลิงก์เพื่อไปยังเอกสาร ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รับลิงก์" จากนั้นกด Enter

 • เมื่อต้องการฟังว่ารายการแชร์กับผู้ใดบ้าง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แชร์กับ" แล้วกด Enter

หยุดการแชร์รายการ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. กด Alt+S, S+S

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อซิงค์ OneDrive for Business ใน Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×