เริ่มต้นใช้งานด่วน: ใช้เสียงและวิดีโอ

ถ้าคุณมีไมโครโฟนและลำโพง คุณก็พร้อมใช้ซอฟต์แวร์การสื่อสาร Microsoft® Lync™ Online สำหรับการโทรศัพท์ด้วยเสียงแล้ว และคุณยังสามารถต่ออุปกรณ์ใดก็ได้ที่องค์กรแนะนำ เช่นชุดหูฟัง USB ซึ่ง Lync Online จะกำหนดค่าให้คุณโดยอัตโนมัติ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกอุปกรณ์เสียงของคุณ

ค้นหาบุคคลที่เหมาะสม

เริ่มการเรียกด้วยเสียง

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

รับสาย

เชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการสนทนา

เพิ่มเสียงไปยังการสนทนา IM

ใช้ตัวควบคุมการโทร

เสียบปลั๊กเว็บแคม

เพิ่มวิดีโอไปยังการสนทนา

เลือกอุปกรณ์เสียงของคุณ

เมื่อต้องการเลือกอุปกรณ์เสียงของคุณ:

 1. คลิก เริ่ม คลิก All Programs คลิก Microsoft Lync จากนั้นคลิก Microsoft Lync 2010

 2. คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก จากนั้นคลิก อุปกรณ์เสียง

 3. ใต้ กำหนดอุปกรณ์ของคณเอง ให้คลิกรายการแบบหล่นลงที่เหมาะสมเพื่อกำหนดค่าลำโพง ไมโครโฟน และเสียงโทรศัพท์ ตลอดจนระดับเสียง

 4. คลิกลูกศรสีเขียวเพื่อทดสอบระดับเสียงของลำโพงและเสียงโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

ค้นหาบุคคลที่เหมาะสม

แถบค้นหาคือที่แรกที่ควรไปเพื่อค้นหาคนที่คุณต้องการติดต่อ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ในเขตข้อมูลค้นหาในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณให้พิมพ์ชื่อบุคคล ผลลัพธ์จะปรากฏใต้แถบค้นหา

ค้นหาที่ติดต่อ

 1. (ไม่จำเป็น) ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 2. ถ้าคุณเห็นสิ่งที่ต้องการแล้ว ให้คลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อเพื่อส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

 3. เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ ให้ชี้ไปที่ที่ติดต่อ คลิกเครื่องหมายบวก (+) และจากนั้นเลือกกลุ่มที่ติดต่อที่เหมาะสม

เพิ่มในที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

เริ่มการเรียกด้วยเสียง

คุณสามารถเริ่มต้นการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

 1. ในรายการ ที่ติดต่อ หรือผลการค้นหาของคุณ ให้ชี้ไปที่ที่ติดต่อ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม โทร

โทรหาที่ติดต่อ

หน้าต่างการสนทนาใหม่จะเปิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

ถ้าต้องการโทรหาที่ติดต่อหลายราย:

 1. ในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการโทร

 2. คลิกขวาที่ที่ติดต่อรายใดก็ได้ในที่ติดต่อที่เลือกไว้ จากนั้นคลิก เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

รับสาย

เมื่อคุณได้รับสาย การเตือนสายเข้าจะปรากฏในมุมด้านขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้:

 1. ถ้าต้องการรับสาย ให้คลิกที่ใดก็ได้ในการเตือนสายเข้า

 2. ถ้าต้องการเปลี่ยนเส้นทางของสายไปยังการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือเพื่อปฏิเสธสายและตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน เพื่อป้องกันการขัดจังหวะ ให้คลิก เปลี่ยนเส้นทาง

Communicator

 1. ถ้าต้องการปฏิเสธสาย ให้คลิก ปฏิเสธ

ด้านบนของหน้า

เชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการสนทนา

ถ้าต้องการเชิญคนอื่นเข้าสู่การสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ ให้ทำดังนี้:

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกที่เมนู ตัวเลือกบุคคล

 2. คลิก เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ คลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการ หรือค้นหาที่ติดต่อ จากนั้นคลิก ตกลง

เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเสียงไปยังการสนทนา IM

เมื่อต้องการเพิ่มเสียงในการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM):

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกปุ่ม โทร

Communicator

Lync Online จะเพิ่มเสียงและระบบเสียงในการสนทนาของคุณ คุณสามารถพิมพ์ต่อไปได้ขณะที่สนทนากัน โปรดทราบว่าการโทรด้วยเสียงจะใช้โพรโทคอล Voice over Internet Protocol (VoIP)

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวควบคุมการโทร

ในหน้าต่างการสนทนา ระหว่างการโทรของ Lync Online ให้ใช้ตัวควบคุมการโทรเพื่อทำสิ่งใดก็ได้ต่อไปนี้:

 1. ถ้าต้องการพักสาย ให้คลิกปุ่ม หยุดชั่วคราว/โทรต่อ Communicator

 2. ถ้าต้องการวางสาย ให้คลิกปุ่ม สิ้นสุดการโทร Communicator

  ตัวควบคุมอื่นช่วยให้คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนหรือลำโพง และแสดงแป้นกดหมายเลข

ด้านบนของหน้า

เสียบปลั๊กเว็บแคม

เพื่อการสนทนาที่ใกล้เคียงกับการสนทนาแบบตัวต่อตัวมากที่สุด ให้ต่อเว็บแคมกับคอมพิวเตอร์ Lync Online จะตรวจหาเว็บแคมและใช้ในการใช้สำหรับการโทรด้วยเสียงครั้งถัดไป

เมื่อต้องการดูการตั้งค่าเว็บแคม:

 1. ในมุมด้านขวาบนของหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก อุปกรณ์วิดีโอ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มวิดีโอไปยังการสนทนา

ถ้าคุณมีเว็บแคมติดตั้งไว้ คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้ที่ติดต่อของคุณมองเห็นคุณได้ในขณะที่พูด เมื่อต้องการตั้งค่าเว็บแคม โปรดดูที่ “เสียบปลั๊กเว็บแคม” ในช่วงต้นของบทความนี้

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกปุ่ม วิดีโอ

เริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอ

การสนทนาทางวิดีโอเริ่มต้น คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีให้กับผู้รับการสนทนาและที่ติดต่อคนอื่นด้วย

หมายเหตุ:  ถ้าคุณยอมรับการสนทนาทางวิดีโอของบุคคลอื่น บุคคลนั้นจะไม่เห็นคุณ ยกเว้นกรณีที่คุณเพิ่มวิดีโอจากส่วนของคุณในการสนทนา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×