เริ่มต้นใช้งานด่วน: ใช้การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการแสดงตน

การเริ่มต้นใช้งานด่วนนี้จะสรุปงานพื้นฐานทั่วไปสำหรับการติดต่อสื่อสารโดยใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft® Lync™ 2010 ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีใช้ Lync 2010 เพื่อให้ง่ายต่อการโต้ตอบและการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นภายในสถานที่ทำงานของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ลงชื่อเข้าใช้และเริ่มต้นใช้งาน

ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อของคุณให้เป็นแบบส่วนตัว

เปลี่ยนการตั้งค่ารูปภาพของคุณ

ซ่อนรูปภาพของที่ติดต่อของคุณ

ซ่อนหรือเปลี่ยนรูปภาพของคุณ

สร้างรายการที่ติดต่อของคุณ

ติดต่อหากันด้วย IM

ดูประวัติการสนทนา IM ของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้และเริ่มต้นใช้งาน

ถ้าคุณเข้าสู่ระบบเครือข่ายขององค์กรของคุณแล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ Lync ตามวิธีดังนี้

 1. บนแถบงาน Windows® ให้คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Microsoft Lync จากนั้นให้คลิก Microsoft Lync 2010 เมื่อหน้าต่างหลักของ Lync เปิดขึ้น ถ้าคุณเห็นชื่อและสถานะการแสดงตนของคุณ นั่นหมายความว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว

 2. คลิกที่เมนูความพร้อมใช้งานใต้ชื่อของคุณ แล้วคลิกที่สถานะการแสดงตนของคุณ หรือคลิก ตั้งค่าสถานะใหม่ เพื่อให้ Lync ตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติโดยยึดตามกิจกรรมและปฏิทิน Microsoft® Outlook® ของคุณ

สถานะการแสดงตนของ Lync

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงตัวบ่งชี้สถานะการแสดงตนแต่ละรายการว่ามีความหมายว่าอย่างไร รวมถึงวิธีการตั้งค่า

สถานะการแสดงตน

คำอธิบาย

วิธีการตั้งค่าสถานะนี้

สถานะ Lync ว่าง ว่าง

คุณออนไลน์อยู่และว่างสำหรับการติดต่อ

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะนี้ได้ เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าคุณอยู่ที่สำนักงานของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อยู่

สถานะ Lync ไม่ว่าง ไม่ว่าง

คุณกำลังยุ่งและไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะตามปฏิทิน Outlook เช่น เมื่อคุณถูกจัดกำหนดการว่าต้องไปประชุม คุณยังสามารถเลือกสถานะนี้ได้จากเมนูดรอปดาวน์

สถานะ Lync ไม่ว่าง อยู่ในการประชุมทางโทรศัพท์/อยู่ในการประชุม

คุณกำลังอยู่ในสายหรือการประชุมของ Lync และไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังเข้าร่วมการประชุมในสายหรือการประชุมแบบออนไลน์ของ Lync

สถานะ Lync ห้ามรบกวน ห้ามรบกวน

คุณไม่ต้องการถูกรบกวนและจะเห็นการแจ้งเตือนการสนทนาที่ส่งมาจากผู้ที่อยู่ในเวิร์กกรุ๊ปของคุณเท่านั้น

คุณเลือกสถานะนี้ได้จากเมนูดรอปดาวน์

สถานะ Lync ไม่อยู่ เดี๋ยวกลับมา

คุณไม่อยู่ที่คอมพิวเตอร์สักครู่หนึ่ง

คุณเลือกสถานะนี้ได้จากเมนูดรอปดาวน์

สถานะ Lync ไม่อยู่ ไม่ได้ใช้งาน/ไม่อยู่

คุณเข้าสู่ระบบแล้ว แต่คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกใช้งานหรือคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง

Lync จะตั้งค่าสถานะของคุณเป็น “ไม่ได้ใช้งาน” เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลาห้านาที และสถานะของคุณจะเปลี่ยนเป็น “ไม่อยู่” เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาห้านาที (เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเหล่านี้ ให้คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก สถานะ จากนั้นให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แสดงสถานะของฉันเป็น ไม่ได้ใช้งาน เมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันเป็นเวลานาน และ แสดงสถานะของฉันเป็น ไม่อยู่ เมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันเป็นเวลานาน) นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกสถานะนี้ได้จากเมนูดรอปดาวน์

สถานะ Lync ไม่อยู่ ไม่ได้ทำงานอยู่

คุณไม่ได้ทำงานอยู่และไม่ว่างสำหรับการติดต่อ

คุณเลือกสถานะนี้ได้จากเมนูดรอปดาวน์

สถานะ Lync ออฟไลน์ ออฟไลน์

คุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ คุณจะปรากฏเป็นออฟไลน์กับบุคคลที่คุณได้บล็อกไม่ให้เห็นการแสดงตนของคุณ

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณออกจากระบบ

สถานะ Lync ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ ไม่รู้จัก

สถานะของคุณไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่

สถานะนี้อาจปรากฏไปยังที่ติดต่อที่ไม่ได้ใช้ Lync เป็นโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที

หมายเหตุ:  เครื่องหมายดอกจันสีแดงที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อจะบ่งบอกว่าเขาหรือเธอได้เปิดแจ้งเตือนการไม่อยู่ที่สำนักงานใน Outlook อยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสถานะการแสดงตนของคุณ ให้ดูที่ เปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณ

ด้านบนของหน้า

ปรับข้อมูลที่ติดต่อของคุณให้เป็นแบบส่วนตัว

คุณสามารถทำให้ข้อมูลที่ติดต่อของคุณเป็นแบบส่วนตัวได้ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการแสดงตน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณและทำให้มองเห็นได้เฉพาะที่ติดต่อที่ใกล้ชิดเท่านั้น

 1. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อส่วนบุคคลที่ช่วยให้บุคคลอื่นทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้ ให้ทำดังนี้

  • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกกล่องบันทึกย่อที่ด้านบนชื่อของคุณ แล้วพิมพ์บันทึกย่อ เช่น "กำลังทำงานที่บ้าน" หรือ "กำลังทำงานให้ทันกำหนดเวลา โปรดใช้ IM แทนการแวะมาหา"

  • เมื่อต้องการเอาบันทึกย่อส่วนบุคคลออก ให้ล้างกล่องบันทึกย่อให้ว่างเปล่า (ลบเนื้อหาของกล่องบันทึกย่อ)

  • เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนในวันนี้ ให้คลิกที่ลูกศรที่อยู่ถัดจาก ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรือตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของคุณ และในเมนูตำแหน่งที่ตั้ง (˅) ให้คลิก แสดงตำแหน่งที่ตั้งของฉันต่อบุคคลอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้ดูที่ ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ Lync

 1. เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก โทรศัพท์

 2. คลิกปุ่มสำหรับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเพิ่ม (เช่น โทรศัพท์ที่ทำงาน หรือ โทรศัพท์มือถือ)

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ พิมพ์หมายเลข แล้วคลิก ตกลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ให้ดูที่ ตั้งค่าตัวเลือกและหมายเลขของโทรศัพท์

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมในบัตรข้อมูลที่ติดต่อของฉัน แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับบุคคลที่คุณต้องการให้เห็นหมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคลของคุณ ให้คลิกขวาที่ชื่อของที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณ แล้วคลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก เพื่อนและครอบครัว

ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อในแบบที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงตนและความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ให้ดูที่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่ารูปภาพของคุณ

คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการให้แสดงรูปภาพของที่ติดต่อของคุณหรือไม่ คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปภาพของคุณ หรือเลือกไม่ให้แสดงได้

ซ่อนรูปภาพของที่ติดต่อของคุณ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนบุคคล

 3. ภายใต้ แสดงรูปถ่าย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรูปถ่ายของที่ติดต่อ เพื่อซ่อนรูปภาพของบุคคลอื่น แล้วคลิก ตกลง

ไม่ต้องแสดงรูปถ่าย

ซ่อนหรือเปลี่ยนรูปภาพของคุณ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก คลิก รูปภาพของฉัน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซ่อนรูปภาพของคุณ ให้คลิก ไม่ต้องแสดงรูปภาพของฉัน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพของคุณ ให้คลิก แสดงรูปภาพจากที่อยู่เว็บ แล้วพิมพ์ที่อยู่ของไซต์รูปถ่าย (เช่น OneDrive หรือ Facebook) รวมถึงชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม เชื่อมต่อกับรูปภาพ

เปลี่ยนรูปถ่ายของคุณ

หมายเหตุ: ไฟล์รูปถ่ายต้องมีขนาดน้อยกว่า 30 กิโลไบต์ ถ้ารูปถ่ายที่คุณต้องการมีขนาดใหญ่กว่า 30 กิโลไบต์ ให้ดูที่ เตรียมรูปถ่ายสำหรับ Lync 2010

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการที่ติดต่อของคุณ

เพิ่มบุคคลลงใน รายการที่ติดต่อ ของคุณถ้าคุณจะต้องติดต่อกับบุคคลดังกล่าวบ่อยครั้ง หรือถ้าคุณเพียงแค่ต้องการติดตามบุคคลนั้น

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลหรือที่อยู่อีเมลในเขตข้อมูลการค้นหา

 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกขวาที่บุคคล

 3. (ทำหรือไม่ก็ได้) ถ้าคุณจะต้องติดต่อบุคคลนี้บ่อยๆ ให้คลิก ตรึงที่ติดต่อที่ใช้บ่อย

 4. เพิ่มลงในกลุ่มด้วยการคลิก เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ จากนั้นคลิกที่ชื่อกลุ่ม หรือถ้าคุณยังไม่ได้สร้างกลุ่ม ให้คลิก เพิ่มลงในกลุ่มใหม่ แล้วตั้งชื่อกลุ่มนั้น คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่ออื่นๆ ลงในกลุ่มนี้ได้ในภายหลัง

เพิ่มในที่ติดต่อ

เมื่อต้องการนำเข้าที่ติดต่อและทำให้รายการที่ติดต่อตรงกัน คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดค่า Lync Server 2010 ติดต่อทีมสนับสนุนของคุณเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีสำหรับสภาพแวดล้อมของงานคอมพิวเตอร์นั้นๆ

เมื่อต้องการลบหรือเอาที่ติดต่อออก ให้ทำดังนี้

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ติดต่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออกจากรายการที่ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการที่ติดต่อของคุณ ให้ดูที่ จัดการที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อของคุณ

ด้านบนของหน้า

ติดต่อหากันด้วย IM

เมื่อต้องการเริ่มการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) กับบุคคลหรือกลุ่มในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อ ให้ดับเบิลคลิกที่ที่ติดต่อที่คุณต้องการใช้ IM ด้วย เมื่อทำเสร็จแล้ว หน้าต่างการสนทนาจะเปิดขึ้น

 2. ที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนา ให้พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วกดแป้น Enter เพื่อส่งข้อความของคุณ

เมื่อผู้อื่นนั้นได้รับข้อความ เขาจะพิมพ์ข้อความของเขากลับมาหาคุณ คุณสามารถเห็นได้เมื่อเขากำลังพิมพ์อยู่ เนื่องจากข้อความจะแสดงและบ่งบอกว่าเขากำลังพิมพ์อยู่

คุณสามารถใช้ไอคอน ฟอนต์ และ อิโมติคอน จากด้านล่างของหน้าต่างการสนทนาเพื่อเปลี่ยนฟอนต์ ตัวเน้น สี หรือการจัดรูปแบบอื่นๆ หรือเพื่อเพิ่มอิโมติคอนไปยัง IM ของคุณ (อิโมติคอนใน Lync เป็นค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มได้) คุณยังสามารถคัดลอกข้อความ ตาราง หรือลิงก์จากแอปพลิเคชันของ Microsoft Office อื่นๆ แล้ววางลงใน IM ของคุณได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถวางภาพหน้าจอ ภาพถ่าย หรือกราฟิกอื่นๆ ลงในหน้าต่างการสนทนา IM โดยตรงได้ แต่คุณสามารถใช้กราฟิกที่แสดงจากหน้าต่างการสนทนา IM ร่วมกันได้สองวิธี ดังนี้

 • คลิก ใช้งานร่วมกัน แล้วคลิก เดสก์ท็อป ไม่ว่าอะไรก็ตามที่แสดงอยู่บนหน้าจอของคุณจะถูกแสดงไปยังบุคคลอื่นในเซสชัน IM ของคุณด้วย

 • คลิก ใช้งานร่วมกัน แล้วคลิก ไวท์บอร์ดใหม่ ให้คลิกปุ่ม 'แทรกรูป' ที่ด้านล่างของ 'ไวท์บอร์ด' แล้วเรียกดู จากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่รูปที่คุณต้องการแสดง

Lync IM จะไม่ตรวจการสะกด เพื่อคงไว้ซึ่งการใช้งานที่มุ่งหมายให้เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและไม่เป็นทางการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ง IM ให้ดูที่ สร้างและส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

เมื่อต้องการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการสนทนา IM ให้ทำดังนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้ลากชื่อที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อ แล้วปล่อยรายการนั้นลงในหน้าต่างการสนทนา เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อจากภายนอกองค์กรของคุณ (บุคคลที่คุณไม่สามารถส่ง IM ไปหาได้) มายังการสนทนาโดยอีเมล ไปที่ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกเมนู ตัวเลือกบุคคล แล้วคลิก เชิญทางอีเมล

เชิญทางอีเมล

 1. เมื่อต้องการเข้าร่วม ให้คลิกที่ลิงก์ในข้อความอีเมล (ผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้ไม่ว่าจะมี Lync ติดตั้งอยู่หรือไม่)

เมื่อต้องการตอบกลับไปยัง IM ให้ดับเบิลคลิกที่การแจ้งเตือนที่เข้ามา แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในกล่องข้อความที่ด้านล่าง (พื้นที่ที่มีฟอนต์และไอคอนอิโมติคอน) แล้วพิมพ์ข้อความตอบกลับ จากนั้นให้กด Enter บนแป้นพิมพ์

เคล็ดลับ:  นอกจากว่าคุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนไม่ให้แสดงในขณะที่คุณอยู่ในโหมด อย่ารบกวน ซึ่งตามค่าเริ่มต้นแล้ว Lync จะส่งทั้งการแจ้งเตือนที่แสดงให้เห็นและการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อมีคนพยายามติดต่อคุณผ่าน IM เสมอ เช่นเดียวกัน ในบางครั้งคุณอาจไม่ทันสังเกตเห็นการร้องขอจาก IM เพื่อให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือน IM ของคุณจะสามารถสังเกตเห็นได้ ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าการแสดงผลให้ Lync อยู่ที่พื้นหน้าเสมอ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกที่ลูกศรแบบดรอปดาวน์ถัดจากปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก เครื่องมือ จากนั้นคลิก อยู่ด้านบนเสมอ

 • ถ้าคุณใช้จอแสดงผลหลายจอ ให้ฝึกการเคลื่อนย้ายหน้าต่างหลักของ Lync ไปยังจอภาพที่คุณกำลังใช้งาน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มระดับเสียงของลำโพงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสียงอื่นๆ ของคุณแล้ว

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Lync ให้ส่งการแจ้งเตือนแบบมีเสียง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง เลือก เล่นเสียงใน Lync (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน IM) จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอื่นๆ ในบานหน้าต่าง

 • พิจารณาเลือกเสียงการแจ้งเตือนให้ชัดเจนกว่าเสียงตามค่าเริ่มต้น โดยทำดังนี้

 • คลิกปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง คลิกปุ่ม การตั้งค่าเสียง จากนั้นคลิกแท็บ เสียง

 • ให้ลากแถบเลื่อนบนบานหน้าต่างการแสดง เหตุการณ์ของโปรแกรม ไปยังรายการของ Microsoft Lync 2010

 • คลิก ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา การแสดง เสียง ที่ด้านล่างของหน้าต่างควรเป็น COMMUNICATOR_iminvite

 • ตอนนี้ให้คลิกลูกศรแบบดรอปดาวน์ที่อยู่ใกล้ๆ แล้วลองเสียงอื่นๆ ในรายการ

 • เมื่อคุณพบเสียงที่ต้องการใช้สำหรับการแจ้งเตือน IM ที่เข้ามาแล้ว ให้คลิก นำไปใช้ บานหน้าต่างการแสดง เหตุการณ์ของโปรแกรม ควรแสดง ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา และบานหน้าต่างเสียงควรแสดงชื่อของไฟล์ .wav ที่คุณได้เลือกไว้ จากนั้นคลิก ตกลง (คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ .wav ของคุณเองได้ จากนั้นเรียกดูและเลือกไฟล์นั้นให้เป็นการแจ้งเตือน IM ของคุณ)

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับที่ติดต่อได้ ให้ตรวจสอบกับทีมสนับสนุนของคุณ หรือดูเอกสารประกอบการแก้ไขปัญหาที่ ข้อผิดพลาดและการแก้ไขปัญหา

ด้านบนของหน้า

ดูประวัติการสนทนา IM ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น Lync จะบันทึกประวัติการสนทนา IM ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการดูหรือสนทนา IM ก่อนหน้าต่อ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่ไอคอน การสนทนา (ที่ด้านบนของกล่องค้นหา)

Lync จะแสดงประวัติการสนทนาของคุณ

 1. ดับเบิลคลิกที่การสนทนาที่คุณต้องการสนทนาต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนาก่อนหน้า ให้ดูที่ ค้นหาการสนทนาก่อนหน้านี้

เมื่อต้องการลบหรือเอารายการออกจากประวัติการสนทนา IM ของคุณ ให้ทำดังนี้

 • ในประวัติการสนทนา ให้คลิกขวาที่ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ลบการสนทนา

เมื่อต้องการปิดใช้งานการบันทึกประวัติการสนทนา IM อัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนบุคคล

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ บันทึกการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×