เริ่มต้นใช้งานด่วน: การเรียงลำดับข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติใน Excel Starter

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูลในเวิร์กชีต คุณสามารถดูข้อมูลตามที่คุณต้องการ และค้นหาค่าได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเรียงลำดับช่วงหรือตารางของข้อมูลในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ของข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับรายการที่ติดต่อของก่อน ตามรหัสไปรษณีย์ และ ตามนามสกุล

วิธีการ

รูปไอคอน

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ ใช้คำสั่งแป้นพิมพ์หรือเมาส์เพื่อเลือกช่วงของข้อมูล เช่น A1:L5 (หลายแถวและคอลัมน์) หรือ C1:C80 (คอลัมน์เดียว) ช่วงสามารถใส่ชื่อเรื่องที่คุณสร้างขึ้นเพื่อระบุคอลัมน์หรือแถว

ตัวอย่างของข้อมูลที่เลือกเพื่อเรียงลำดับใน Excel

รูปไอคอน

เรียงลำดับอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการเรียงลำดับ ด้วยการคลิกเมาส์เพียงสองครั้ง คลิกเรียงลำดับและกรอง (บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข ), แล้ว คลิ กเรียงลำดับ ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

เรียงลำดับ

 1. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. คลิกปุ่มด้านบนเพื่อทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (จาก A ไปยัง Z หรือจำนวนน้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด)

 3. คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อทำการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (จาก Z ไปยัง A หรือจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด)

รูปไอคอน

เรียงลำดับตามเกณฑ์ที่ระบุ ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน คุณสามารถเลือกคอลัมน์และเกณฑ์การเรียงลำดับ

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  การเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 2. ในรายการคอลัมน์ เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. ในรายการ เรียงลำดับ ให้เลือก ค่าสีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 4. ในรายการ ลำดับ ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการนำไปใช้ในการดำเนินการเรียงลำดับ ให้เป็นตามลำดับตัวอักษรหรือตัวเลขจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย (นั่นคือ จาก A ไป Z หรือจาก Z ไป A สำหรับข้อความ หรือจากจำนวนน้อยกว่าไปยังจำนวนมากกว่า หรือจากจำนวนมากกว่าไปยังจำนวนน้อยกว่า)

 5. เมื่อต้องการเรียงลำดับโดยยึดตามสี เลือกสีสำหรับบนล่าง หรือบนสุด ออก

  บันทึกย่อ    สำหรับสีของข้อความหรือสีพื้นหลังของเซลล์ สีใด ๆ ที่ใช้ในคอลัมน์จะพร้อมใช้งานที่จะใช้เป็นเกณฑ์การเรียงลำดับ

ขั้นตอนต่อไป

เรียงลำดับคือ วิธีหนึ่งในการจัดเรียงข้อมูลของคุณในแบบที่สื่อความหมาย อีกคือการกรองข้อมูล เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ดูเริ่มใช้งานด่วน: กรองข้อมูล โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

เคล็ดลับ   Office.com จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับเนื้อหาใหม่ รวมถึงบทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าด้านล่างของ Viewer ช่วยให้ระบุว่าออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คลิกออฟไลน์ แล้วคลิกแสดงเนื้อหาจากOffice.com  

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×