เริ่มต้นใช้งานด่วน: การเรียงลำดับข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติใน Excel Starter

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูลในเวิร์กชีต คุณสามารถดูข้อมูลตามที่คุณต้องการ และค้นหาค่าได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเรียงลำดับช่วงหรือตารางของข้อมูลในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ของข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับรายการที่ติดต่อของก่อน ตามรหัสไปรษณีย์ และ ตามนามสกุล

วิธีการ

รูปไอคอน

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ ใช้คำสั่งแป้นพิมพ์หรือเมาส์เพื่อเลือกช่วงของข้อมูล เช่น A1:L5 (หลายแถวและคอลัมน์) หรือ C1:C80 (คอลัมน์เดียว) ช่วงสามารถใส่ชื่อเรื่องที่คุณสร้างขึ้นเพื่อระบุคอลัมน์หรือแถว

ตัวอย่างของข้อมูลที่เลือกเพื่อเรียงลำดับใน Excel

รูปไอคอน

เรียงลำดับอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการเรียงลำดับ ด้วยการคลิกเมาส์เพียงสองครั้ง คลิกเรียงลำดับและกรอง (บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข ), แล้ว คลิ กเรียงลำดับ ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

เรียงลำดับ

 1. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. คลิกปุ่มด้านบนเพื่อทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (จาก A ไปยัง Z หรือจำนวนน้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด)

 3. คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อทำการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (จาก Z ไปยัง A หรือจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด)

รูปไอคอน

เรียงลำดับตามเกณฑ์ที่ระบุ ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน คุณสามารถเลือกคอลัมน์และเกณฑ์การเรียงลำดับ

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  การเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 2. ในรายการคอลัมน์ เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. ในรายการ เรียงลำดับ ให้เลือก ค่าสีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 4. ในรายการ ลำดับ ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการนำไปใช้ในการดำเนินการเรียงลำดับ ให้เป็นตามลำดับตัวอักษรหรือตัวเลขจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย (นั่นคือ จาก A ไป Z หรือจาก Z ไป A สำหรับข้อความ หรือจากจำนวนน้อยกว่าไปยังจำนวนมากกว่า หรือจากจำนวนมากกว่าไปยังจำนวนน้อยกว่า)

 5. เมื่อต้องการเรียงลำดับโดยยึดตามสี เลือกสีสำหรับบนล่าง หรือบนสุด ออก

  บันทึกย่อ    สำหรับสีของข้อความหรือสีพื้นหลังของเซลล์ สีใด ๆ ที่ใช้ในคอลัมน์จะพร้อมใช้งานที่จะใช้เป็นเกณฑ์การเรียงลำดับ

ขั้นตอนต่อไป

เรียงลำดับคือ วิธีหนึ่งในการจัดเรียงข้อมูลของคุณในแบบที่สื่อความหมาย อีกคือการกรองข้อมูล เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ดูเริ่มใช้งานด่วน: กรองข้อมูล โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

เมื่อแผ่นงานของคุณมีลักษณะ ตามคุณต้อง คุณอาจต้องการพิมพ์ออกมา เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ดูเริ่มใช้งานด่วน: พิมพ์เวิร์กชีต

เคล็ดลับ   Office.com จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับเนื้อหาใหม่ รวมถึงบทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าด้านล่างของ Viewer ช่วยให้ระบุว่าออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คลิกออฟไลน์ แล้วคลิกแสดงเนื้อหาจากOffice.com  

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×