เริ่มต้นใช้งานด่วน: การเปิดใช้งานและการใช้ Add-in

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Add-in จะมีฟีเจอร์และคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับ Microsoft Excel เมื่อต้องการใช้งาน ให้ติดตั้งและเปิดใช้งาน Add-in บทความนี้จะแสดงวิธีการด้วยตัวอย่างสองตัวอย่าง คือ Analysis TookPak และ Solver ที่จะช่วยคุณทำการวิเคราะห์แบบ what-if ได้

วิธีการ

ขั้นตอนต่อไปนี้คุณสามารถนำไปใช้กับ Add-in ใดๆ ก็ได้

รูปไอคอน

ติดตั้งและเปิดใช้งาน Analysis ToolPak และ Solver   

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-in

 3. ที่ใกล้ๆ ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Excel Add-in ไว้แล้วในกล่อง จัดการ จากนั้นให้คลิก ไป

 4. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Analysis ToolPak และ Solver Add-in แล้วคลิก ตกลง

 5. ถ้า Excel แสดงข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถเรียกใช้ Add-in นี้ได้และพร้อมท์ให้คุณทำการติดตั้ง ให้คลิก ใช่ เพื่อติดตั้ง Add-in นั้น Excel จะพร้อมท์ให้คุณติดตั้ง Add-in สองครั้ง ครั้งหนึ่งสำหรับ Analysis ToolPak และอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Solver

คำสั่งสำหรับการใช้ Add-in คือ Data Analysis และ Solver จะปรากฏบนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม Analysis

ปุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ในกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล

รูปไอคอน

เริ่มต้นใช้งาน Analysis ToolPak   

 1. คลิกเซลล์ใดๆ ในเวิร์กชีตของคุณ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม Analysis ให้คลิก Data Analysis

 3. ในกล่องโต้ตอบ Data Analysis ให้คลิกเครื่องมือที่คุณต้องการใช้และคลิก OK
  กล่องโต้ตอบ การวิเคราะห์ข้อมูล

 4. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องมือที่คุณเลือก ให้ใส่พารามิเตอร์และเลือกตัวเลือกใดๆ ตามที่ต้องการ

รูปไอคอน

เริ่มต้นใช้งาน Solver   

 1. บนเวิร์กชีต ให้ใส่สูตรแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่มีสูตรอยู่นั้นยังคงถูกเลือกไว้

 2. บนแท็บ Data ในกลุ่ม Analysis ให้คลิก Solver

 3. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้เลือกระหว่าง Max, Min และ Value Of ถ้าคุณเลือก Value Of ให้ใส่ค่าในกล่อง

 4. ในกล่อง By Changing Variable Cells ให้ใส่เซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการคำนวณ

 5. คลิก Add เพื่อเพิ่มข้อจำกัดสำหรับเซลล์และใส่เงื่อนไขสำหรับเซลล์นั้น

 6. คลิก Add อีกครั้งเพื่อเพิ่มข้อจำกัดเซลล์เพิ่มเติม (คุณสามารถมีข้อจำกัดได้หลายข้อสำหรับเซลล์หนึ่งๆ) และคลิก OK เมื่อเสร็จสิ้น จากนั้นคลิก Solve

  กล่องโต้ตอบ Solver Results จะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความแสดงความสำเร็จหรือข้อความแสดงความล้มเหลว

ขั้นตอนต่อไป

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Solver ให้ดูที่ การกำหนดและแก้ไขปัญหาโดยใช้ Solver

 • เมื่อต้องการค้นหารายละเอียดวิธีใช้เกี่ยวกับ Solver ที่เว็บไซต์ของ Frontline System ดูวิธีใช้ Solver ที่ www.solver.com

ด้านบนของหน้า

ติดตั้งและเปิดใช้งาน Analysis ToolPak และ Solver   

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-in

 3. ที่ใกล้ๆ ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Excel Add-in ไว้แล้วในกล่อง จัดการ จากนั้นให้คลิก ไป

 4. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Analysis ToolPak และ Solver Add-in แล้วคลิก ตกลง

 5. ถ้า Excel แสดงข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถเรียกใช้ Add-in นี้ได้และพร้อมท์ให้คุณทำการติดตั้ง ให้คลิก ใช่ เพื่อติดตั้ง Add-in นั้น Excel จะพร้อมท์ให้คุณติดตั้ง Add-in สองครั้ง ครั้งหนึ่งสำหรับ Analysis ToolPak และอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Solver

คำสั่งสำหรับการใช้ Add-in คือ Data Analysis และ Solver จะปรากฏบนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม Analysis

ปุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ในกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×