เริ่มต้นใช้งานด่วน: การสร้างสูตร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สูตรคือสมการที่สามารถทำการคำนวณได้ รวมทั้งส่งกลับข้อมูล จัดการเนื้อหาของเซลล์อื่นๆ ทดสอบเงื่อนไข และอื่นๆ อีกมากมาย สูตรจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างของสูตรบางสูตรและคำอธิบายของสูตรเหล่านั้น

สูตร

คำอธิบาย

= 5 + 2 * 3   

บวก 5 เข้ากับผลคูณของ 2 คูณ 3

=SQRT(A1)   

ใช้ฟังก์ชัน SQRT เพื่อส่งกลับรากที่สองของค่าใน A1

= TODAY ()   

ส่งกลับค่าวันที่ปัจจุบัน

= IF(A1>0,"Plus","Minus")   

ทดสอบเซลล์ A1 เพื่อระบุว่าเซลล์นั้นมีค่าที่มากกว่า 0 อยู่หรือไม่ ถ้าผลลัพธ์การทดสอบเป็นจริง ข้อความ "บวก" จะปรากฏขึ้นในเซลล์ ถ้าผลลัพธ์เป็นเท็จ ข้อความ "ลบ" จะปรากฏขึ้น

วิธีการ

รูปไอคอน

เลือกเซลล์ และเริ่มพิมพ์   

ในเซลล์ ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

รูปไอคอน

กรอกข้อมูลในส่วนเหลือของสูตร   

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • พิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการรวมกัน ตัวอย่างเช่น 3+7

  • ใช้เมาส์เพื่อเลือกเซลล์อื่นๆ (แทรกตัวดำเนินการระหว่างเซลล์เหล่านั้น) ตัวอย่างเช่น เลือก B1 แล้วพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) เลือก C1 และพิมพ์ + แล้วเลือก D1

  • พิมพ์ตัวอักษรที่จะเลือกจากรายการฟังก์ชันแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "a" แสดงถึงฟังก์ชันที่พร้อมใช้งานทั้งหมดซึ่งเริ่มต้นด้วยอักษร "a"

    การสร้างสูตรในลักษณะต่างๆ

รูปไอคอน

สูตรที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์   

  • เมื่อต้องการทำสูตรที่ใช้ตัวเลข การอ้างอิงเซลล์ และตัวดำเนินการรวมกัน ให้กด ENTER

  • เมื่อต้องการทำสูตรที่ใช้ฟังก์ชันให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ใส่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน แล้วกด ENTER ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน ABS ต้องการค่าตัวเลขหนึ่งค่า ค่านี้อาจเป็นตัวเลขที่คุณพิมพ์ หรือเซลล์ที่คุณเลือกซึ่งมีตัวเลขอยู่

สูตรที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณอาจเหมือนตัวอย่างต่อไปนี้

สูตร

คำอธิบาย

=3+7

บวกเลขสองจำนวน

=B1+C1+D1

บวกค่าในเซลล์สามเซลล์

=ABS(-3)

แปลงตัวเลขเป็นค่าบวก

ขั้นตอนต่อไป

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×