เริ่มต้นใช้งานด่วน: การพิมพ์แผ่นงานใน Excel Starter

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่คุณพิมพ์เวิร์กชีต เป็นความคิดดีเมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีลักษณะตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตใน Excel Starter โปรแกรมเปิดในมุมมอง Microsoft Office Backstage ในมุมมองนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษและเค้าโครงก่อนที่คุณพิมพ์

วิธีการ

รูปไอคอน

การแสดงตัวอย่างแผ่นงาน

 1. เมื่อต้องการพิมพ์บางส่วนของเวิร์กชีต ให้คลิกเวิร์กชีต แล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์ เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กชีตทั้งหมด ให้คลิกที่เวิร์กชีตเพื่อเรียกใช้เวิร์กชีต

 2. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  คีย์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + P ได้อีกด้วย

  หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงเป็นขาวดำ ไม่ว่าเอกสารของคุณจะมีสีหรือไม่ นอกจากคุณจะใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์สีได้

 3. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้า ให้คลิก หน้าถัดไป และ หน้าก่อน ที่ด้านล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  หมายเหตุ: หน้าถัดไป และหน้าก่อนหน้า จะพร้อมใช้งานก็ต่อ เมื่อคุณเลือกมากกว่าหนึ่งเวิร์กชีต หรือ เมื่อแผ่นงานประกอบด้วยข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า เมื่อต้องการดูแผ่นงานหลายแผ่น ภายใต้การตั้งค่า คลิกเวิร์กบุ๊กทั้งหมด

  ตั้งค่าพิมพ์

รูปไอคอน

การตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้คลิกกล่องแบบหล่นลงภายใต้ เครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ รวมถึงการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ ระยะขอบกระดาษ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่า

 • เมื่อต้องการปรับขนาดให้สามารถพิมพ์ทั้งแผ่นงานได้พอดีในหน้าเดียว ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องแบบหล่นลงตัวเลือกการปรับขนาด

  ตั้งค่าพิมพ์

 • เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของแผ่นงาน เลือกตัวเลือกการพิมพ์ส่วนที่เลือก แผ่นงาน หรือแผ่นงาน หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

  ตั้งค่าพิมพ์

รูปไอคอน

คลิก พิมพ์

รูปปุ่ม

ขั้นตอนต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่าง และพิมพ์เวิร์กชีต ดูที่การแสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนพิมพ์และตั้งค่าระยะขอบกระดาษก่อนพิมพ์เวิร์กชีต

เคล็ดลับ   Office.com จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับเนื้อหาใหม่ รวมถึงบทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าด้านล่างของ Viewer ช่วยให้ระบุว่าออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คลิกออฟไลน์ แล้ว คลิ กแสดงเนื้อหาจากOffice.com 

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×