เริ่มต้นใช้งานด่วน: การพิมพ์เอกสารใน Word Starter

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแสดงตัวอย่างของเอกสารก่อนที่จะพิมพ์เป็นความคิดที่ดี ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าเอกสารมีลักษณะตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณแสดงตัวอย่างเอกสารใน Word Starter เอกสารจะเปิดขึ้นใน มุมมอง Microsoft Office Backstage ในมุมมองนี้ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษบางอย่างก่อนพิมพ์ได้

วิธีการ

รูปไอคอน

แสดงตัวอย่างเอกสาร

 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  คีย์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + P ได้อีกด้วย

  หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงเป็นขาวดำ ไม่ว่าเอกสารของคุณจะมีสีหรือไม่ นอกจากคุณจะใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์สีได้

 2. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้า ให้คลิก หน้าถัดไป และ หน้าก่อน ที่ด้านล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

รูปไอคอน

การตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้คลิกกล่องแบบหล่นลงภายใต้ เครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ รวมถึงการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ ระยะขอบกระดาษ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่า

 • เมื่อต้องการปรับให้เอกสารที่มากกว่าหนึ่งหน้าอยู่ในหน้าที่จะพิมพ์เพียงหน้าเดียว ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องแบบหล่นลงตัวเลือกการปรับขนาด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการดูว่าเอกสารของคุณจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์บนกระดาษที่มีขนาดแตกต่างจากกระดาษในเครื่องพิมพ์ ให้คลิก ปรับเท่าขนาดกระดาษ แล้วคลิกขนาดกระดาษอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์เอกสารบนกระดาษขนาด 8.5x11 นิ้ว ซึ่งได้รับการปรับขนาดให้เหมือนกับการพิมพ์บนกระดาษ A4

  ตั้งค่าพิมพ์

 • การพิมพ์เอกสารทั้งหมดหรือบางส่วน ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกเพื่อพิมพ์เฉพาะหน้าที่แสดงตัวอย่างอยู่ในปัจจุบัน เอกสารทั้งหมด หรือช่วงของหน้าที่ระบุ เช่น 2-5

  พิมพ์การตั้งค่า

รูปไอคอน

คลิก พิมพ์

รูปปุ่ม

ขั้นตอนต่อไป

เคล็ดลับ   Office.com จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับเนื้อหาใหม่ รวมถึงบทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าด้านล่างของ Viewer ช่วยให้ระบุว่าออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คลิกออฟไลน์ แล้ว คลิ กแสดงเนื้อหาจากOffice.com ขึ้น เยี่ยมชมหน้าวิธีใช้และการวิธีใช้ Office StarterบนOffice.com  

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×