เริ่มต้นใช้งานด่วน การพิมพ์เวิร์กชีต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแสดงตัวอย่างของเวิร์กชีตก่อนที่จะพิมพ์เป็นความคิดที่ดี ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าเวิร์กชีตมีลักษณะตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตใน Microsoft Excel เวิร์กชีตจะเปิดขึ้นใน มุมมอง Microsoft Office Backstage ในมุมมองนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษและเค้าโครงก่อนพิมพ์ได้

คุณทราบหรือไม่

ถ้าคุณไม่มีการสมัครใช้งาน Office 365 หรือ Office เวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถทดลองใช้ได้ทันที:

ทดลองใช้ Office 365 หรือ Excel เวอร์ชันล่าสุด

คลิกแท็บใดแท็บหนึ่งด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำเฉพาะสำหรับ Excel เวอร์ชันของคุณ (หัวข้อสำหรับ Excel สำหรับ Windows จะมาก่อน จากนั้นจึงเป็น Mac)

วิธีการมีดังนี้

รูปไอคอน

การแสดงตัวอย่างเวิร์กชีต

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือเลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิกไฟล์ >พิมพ์ >แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด    กด Ctrl + P ได้อีกด้วย

รูปไอคอน

ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือเลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิกไฟล์ >พิมพ์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้คลิกกล่องดร็อปดาวน์ภายใต้ เครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้า รวมถึงการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ และระยะ ขอบของหน้า คลิกคุณสมบัติ

รูปไอคอน

พิมพ์เวิร์กชีตทั้งหมดหรือบางส่วน

 1. เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงาน หรือแผ่นงาน หรือเวิร์ก บุ๊กทั้งหมด ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ เลือกจากส่วนที่เลือกแผ่นงานเวิร์กบุ๊กทั้งหมด หรือตาราง

 2. คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตมีพื้นที่พิมพ์ที่กำหนด Excel พิมพ์เฉพาะพื้นที่นั้น ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์กำหนด คลิกละเว้นพื้นที่พิมพ์

วิธีการมีดังนี้

รูปไอคอน

การแสดงตัวอย่างเวิร์กชีต

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กพิมพ์

  คีย์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + P ได้อีกด้วย

รูปไอคอน

ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้คลิกกล่องดร็อปดาวน์ภายใต้ เครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ รวมถึงการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ ระยะขอบกระดาษ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่า

เมื่อต้องการปรับทั้งเวิร์กชีตให้มีขนาดพอดีกับการพิมพ์ในหน้าเดียว ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องดรอปดาวน์ตัวเลือกการปรับขนาด

ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกตัวเลือกมาตราส่วนที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้ดู ใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษในการพิมพ์เวิร์กชีต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีพิมพ์แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการซ้ำบนหน้าที่พิมพ์ ให้ดู พิมพ์แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการซ้ำบนทุกหน้าที่พิมพ์

รูปไอคอน

พิมพ์เวิร์กชีตทั้งหมดหรือบางส่วน

เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานหรือหลายแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก พิมพ์ทั้งเวิร์กชีต

 1. เมื่อต้องการพิมพ์บางส่วนของเวิร์กชีต ให้ทำดังนี้

  1. คลิกแท็บ หน้าแรก เพื่อกลับไปที่เวิร์กชีต แล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  2. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  3. ภายใต้ การตั้งค่า คลิก พิมพ์ส่วนที่เลือก

   หมายเหตุ    ถ้าเวิร์กชีตมีพื้นที่พิมพ์ที่กำหนดไว้แล้ว Excel จะพิมพ์เฉพาะพื้นที่นั้น ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์ที่กำหนดไว้แล้วนั้น ให้คลิก ไม่สนใจพื้นที่พิมพ์

 2. คลิก พิมพ์

ขั้นตอนต่อไป

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์เวิร์กชีต ดูพิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กและกำหนดหรือล้างพื้นที่พิมพ์บนแผ่นงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×