เริ่มต้นใช้งานด่วน: การบันทึกสมุดงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณขัดจังหวะงานของคุณหรือจบการทำงาน คุณต้องบันทึกสมุดงานของคุณ มิฉะนั้น คุณจะสูญเสียงานดังกล่าวไป เมื่อคุณบันทึกสมุดงาน สมุดงานนั้นจะถูกบันทึกเป็นแฟ้มในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเปิดเพื่อปรับเปลี่ยนและพิมพ์ในภายหลังได้

วิธีการ

รูปไอคอน

คลิกบันทึก ปุ่มบันทึก บนแถบเครื่องมือด่วน

(แป้นพิมพ์ลัด: กด CTRL+S)

ถ้าสมุดงานนี้เคยบันทึกเป็นแฟ้มไว้แล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะถูกบันทึกลงในสมุดงานนั้นทันที และคุณสามารถทำงานได้ต่อไป

รูปไอคอน

ถ้าสมุดงานนี้เป็นสมุดงานใหม่ที่ยังไม่เคยบันทึกมาก่อน ให้ตั้งชื่อสมุดงาน

หมายเหตุ: 

 • / (เครื่องหมายทับ)

 • * (เครื่องหมายดอกจัน)

 • | (แถบแนวตั้ง)

 • \ (เครื่องหมายแบคสแลช)

 • ? (เครื่องหมายคำถาม)

 • : (เครื่องหมายจุดคู่)

 • >< (เครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่า)

 • " (เครื่องหมายอัญประกาศ)

 • ถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ชื่อใดๆ ไว้ Excel จะตั้งชื่อแฟ้มเป็น สมุดงาน ตามด้วยตัวเลข

 • อักขระที่ไม่สามารถใช้ตั้งชื่อแฟ้มได้มีดังนี้

 • Excel จะบันทึกสมุดงานในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เมื่อต้องการบันทึกสมุดงานในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิก เรียกดูโฟลเดอร์ และเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น

รูปไอคอน

คลิก บันทึก

ขั้นตอนต่อไป

ขณะนี้คุณได้ทราบข้อมูลพื้นฐานในการบันทึกสมุดงานแล้ว ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปิดสมุดงาน

เคล็ดลับ   Office.com จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับเนื้อหาใหม่ รวมถึงบทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าด้านล่างของ Viewer ช่วยให้ระบุว่าออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คลิกออฟไลน์ แล้ว คลิ กแสดงเนื้อหาจากOffice.com หรือ เยี่ยมชมเริ่มต้นใช้งานกับ Office StarterบนOffice.com  

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×