เริ่มต้นใช้งานด่วน: การบันทึกสมุดงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณขัดจังหวะงานของคุณหรือจบการทำงาน คุณต้องบันทึกสมุดงานของคุณ มิฉะนั้น คุณจะสูญเสียงานดังกล่าวไป เมื่อคุณบันทึกสมุดงาน สมุดงานนั้นจะถูกบันทึกเป็นแฟ้มในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเปิดเพื่อปรับเปลี่ยนและพิมพ์ในภายหลังได้

วิธีการ

Icon image

คลิก บันทึก save button บนแถบเครื่องมือด่วน

(แป้นพิมพ์ลัด: กด CTRL+S)

ถ้าสมุดงานนี้เคยบันทึกเป็นแฟ้มไว้แล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะถูกบันทึกลงในสมุดงานนั้นทันที และคุณสามารถทำงานได้ต่อไป

Icon image

ถ้าสมุดงานนี้เป็นสมุดงานใหม่ที่ยังไม่เคยบันทึกมาก่อน ให้ตั้งชื่อสมุดงาน

หมายเหตุ: 

 • / (เครื่องหมายทับ)

 • * (เครื่องหมายดอกจัน)

 • | (แถบแนวตั้ง)

 • \ (เครื่องหมายแบคสแลช)

 • ? (เครื่องหมายคำถาม)

 • : (เครื่องหมายจุดคู่)

 • >< (เครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่า)

 • " (เครื่องหมายอัญประกาศ)

 • ถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ชื่อใดๆ ไว้ Excel จะตั้งชื่อแฟ้มเป็น สมุดงาน ตามด้วยตัวเลข

 • อักขระที่ไม่สามารถใช้ตั้งชื่อแฟ้มได้มีดังนี้

 • Excel จะบันทึกสมุดงานในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เมื่อต้องการบันทึกสมุดงานในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิก เรียกดูโฟลเดอร์ และเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น

Icon image

คลิก บันทึก

ขั้นตอนต่อไป

ขณะนี้คุณได้ทราบข้อมูลพื้นฐานในการบันทึกสมุดงานแล้ว ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปิดสมุดงาน

เคล็ดลับ   Office.com จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับเนื้อหาใหม่ รวมถึงบทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าด้านล่างของ Viewer ช่วยว่าแบบออฟไลน์ และคุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คลิออฟไลน์ แล้ว คลิ กแสดงเนื้อหาจากOffice.com หรือ เยี่ยมชมเริ่มต้นใช้งานกับ Office StarterบนOffice.com  

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×