เริ่มต้นใช้งานด่วน: การนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับข้อมูลของคุณช่วยให้คุณสามารถระบุความแตกต่างในช่วงค่าได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลอุณหภูมิที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

กราฟิกนี้จะแสดงข้อมูลอุณหภูมิที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข โดยใช้ระดับสีเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างค่าสูง กลาง และต่ำ กระบวนงานต่อไปนี้ใช้ข้อมูลดังกล่าว

วิธีการ

รูปไอคอน

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข   

ตัวอย่างของข้อมูลที่เลือกเพื่อเรียงลำดับใน Excel

รูปไอคอน

นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข   

  1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กระดับสี
    ระดับสีสำหรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  2. โฮเวอร์เหนือไอคอนระดับสีเพื่อดูตัวอย่างของข้อมูลที่มีการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

    ในระดับสีแบบสามสี สีบนสุดแสดงถึงค่าที่สูงกว่า สีกลางแสดงถึงค่ากลาง และสีล่างสุดแสดงถึงค่าที่ต่ำกว่า ตัวอย่างนี้ใช้ระดับสีแดง-เหลือง-น้ำเงิน

รูปไอคอน

ทดลองใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข   

บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วลองใช้ลักษณะต่างๆ ที่มีอยู่

ลักษณะการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ขั้นตอนต่อไป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×