เริ่มต้นใช้งานด่วน Skype for Business บน Windows

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

เริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ Skype for Business บน Windows

Skype for Business ทำให้ง่ายในการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและคู่ค้าทางธุรกิจทั่วโลก:

 • เริ่มการสนทนาด้วยข้อความแบบโต้ตอบทันทีและการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ

 • เห็นเมื่อผู้ติดต่อของคุณออนไลน์

 • กำหนดและเข้าร่วมการประชุม

 • นำเสนอหน้าจอของคุณในระหว่างการประชุมหรือให้ผู้อื่นควบคุม

ถ้าคุณกำลังใช้ Skype for Business บน Mac ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ Skype for Business บน Mac

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ดาวน์โหลด / ติดตั้ง

โดยปกติแล้ว Skype for Business จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับ Office 365 ถ้าคุณมี Office 365 แต่ไม่มี Skype for Business และต้องการติดตั้ง Skype ให้ดู:

รูปถ่ายของ Skype for Business ที่ทำงานบนแล็ปท็อป

ลงชื่อเข้าใช้ Skype for Business

 1. ใส่บัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ใส่รหัสผ่านของคุณ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านของฉัน ถ้าคุณต้องการให้ Skype for Business บันทึกรหัสผ่านของคุณ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องใส่รหัสทุกครั้งที่ลงชื่อเข้าใช้

 4. เลือก ลงชื่อเข้าใช้

สกรีนช็อตของหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์เสียงของคุณ

 1. จาก ตัวเลือก ลูกศรแสดงเมนู Skype for Business ให้เลือก:

  เครื่องมือ > ตั้งค่าอุปกรณ์เสียง

 2. ที่ใต้ อุปกรณ์เสียง ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการและตั้งค่าแบบกำหนดเอง

  • ลำโพง - เลือก เล่น เล่น แล้วลากตัวเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียง

  • ไมโครโฟน - พูดเพื่อทดสอบระดับเสียง แล้วลากตัวเลื่อนจนกว่าแถมดำเนินการจะอยู่ตรงกลางบริเวณทดสอบ

  • ส่งเสียง - เลือก เล่น เล่น แล้วลากตัวเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียง

 3. เลือก ตรวจสอบคุณภาพการโทร แล้วทำตามคำแนะนำที่พร้อมท์ให้บันทึก แล้วเล่นข้อความเสียงสั้นๆ

 4. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงแล้วเลือก ตกลง

การตั้งค่าแบบกำหนดเอง เช่น ลำโพง ไมโครโฟน เสียงเรียกเข้า สำหรับอุปกรณ์เสียง

ตั้งค่าอุปกรณ์วิดีโอของคุณ

 1. จาก ตัวเลือก ลูกศรแสดงเมนู Skype for Business ให้เลือก:

  เครื่องมือ > ตั้งค่าอุปกรณ์วิดีโอ

 2. ที่ใต้ อุปกรณ์วิดีโอ ให้เลือกกล้องที่คุณต้องการ

 3. ปรับมุมกล้องให้อยู่ตรงกลางรูปภาพของคุณในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 4. เลือก การตั้งค่ากล้อง ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนตัวดำเนินการวิดีโอหรือตัวควบคุมกล้อง

 5. เลือก ครอบแล้วจัดวิดีโอของฉันให้อยู่ตรงกลางในการประชุม เพื่อโฟกัสและขยายใบหน้าของคุณระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอ

 6. เลือก ตกลง

สกรีนช็อตของหน้า อุปกรณ์วิดีโอ ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Skype for Business

ค้นหาและเพิ่มที่ติดต่อ

เชื่อมต่อกับผู้คนในองค์กรของคุณ หรือกับเพื่อนๆ ของคุณที่มีบัญชี Skype

 1. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกล่อง ค้นหาบุคคล ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมล

 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกขวาบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก เพิ่มไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ

 3. เลือกกลุ่มผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มบุคคลลงไป ถ้าคุณตั้งค่ากลุ่มผู้ติดต่อแล้ว

เมื่อคุณเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือน ผู้ติดต่อภายนอกต้องยอมรับคำเชิญของคุณก่อน คุณจึงจะเห็นว่าพวกเขาพร้อม

สกรีนช็อตของหน้าต่าง Skype for Business ขณะทำการค้นหาที่ติดต่อเพื่อเพิ่ม

เริ่มข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM)

 1. บนแท็บ ที่ติดต่อ ให้ชี้ไปที่รูปภาพของผู้ติดต่อ จากนั้นเลือก ส่ง IM ส่ง IM ไปยังที่ติดต่อ

  เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลอื่น ให้เลือก เชิญผู้คนเพิ่มเติม เชิญบุคคลเพิ่มเติม ที่มุมขวาบน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการส่ง IM ไปหาหลายบุคคล คุณยังสามารถกด Ctrl แล้วเลือกผู้ติดต่อแต่ละคนได้ จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือก ส่ง IM

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ

 3. เลือก ส่ง ส่ง หรือกด Enter

เมนูด่วน Skype for Business กับไอคอน IM ที่ใช้งานอยู่

เริ่มการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ

โทรหาผู้ติดต่อออนไลน์คนใดก็ได้อย่างรวดเร็ว

 • ชี้ไปที่รูปของผู้ติดต่อ แล้วเลือก โทร เรียกที่ติดต่อ หรือ เริ่มการโทรแบบวิดีโอ เริ่มการสนทนาทางวิดีโอกับที่ติดต่อ

 • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงหรือวิดีโอไปยังการสนทนาที่มีอยู่ ให้เลือก โทร โทร หรือ โทรแบบวิดีโอ การสนทนาทางวิดีโอ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีกล้อง ตัวเลือกการโทรแบบวิดีโอจะไม่พร้อมใช้งาน

เมนูด่วน Skype for Business กับไอคอน โทร ที่ใช้งานอยู่

รับสาย

เลือกตัวเลือก

 • เลือก ตอบ เพื่อยอมรับการโทร

 • เลือก ปฏิเสธ เพื่อเพิกเฉยต่อการโทรแล้วส่งเป็นข้อความเสียง ถ้าพร้อมใช้งาน

 • เลือก ตัวเลือก จากนั้นเลือก:

  • ตอบกลับด้วย IM เพื่อยกเลิกการโทรและเริ่มเซสชั่นข้อความแบบโต้ตอบทันทีกับผู้โทร

  • ตั้งค่าห้ามรบกวน เพื่อยกเลิกการโทรและเปลี่ยนสถานะของคุณ

  • ตอบด้วยเสียงเท่านั้น เพื่อตอบการโทรโดยไม่ต้องส่งหรือรับวิดีโอ

สิ้นสุดการโทร

 • เลือก วางสาย วางสาย หรือกด Ctrl+Enter

หมายเหตุ: เมื่อต้องการจบข้อความแบบโต้ตอบทันที ให้ปิดหน้าต่างการสนทนา

สกรีนช็อตของการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเรียกเข้ากับเมนู ตัวเลือก ที่เปิดอยู่

แชร์เดสก์ท็อปหรือโปรแกรมของคุณ

ในหน้าต่างการสนทนาหรือหน้าต่างการส่งข้อความ

 1. เลือก แชร์เนื้อหา แชร์เนื้อหา แล้วเลือกตัวเลือก:

  • แชร์เดสก์ท็อปของคุณ เพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดของเดสก์ท็อปของคุณ

  • แชร์หน้าต่าง แล้วดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมหรือหน้าต่างที่คุณต้องการแสดง

   แท็บ การแชร์ในปัจจุบัน แล้วขอบสีเหลืองรอบๆ เนื้อหาที่แชร์จะปรากฏขึ้น

 2. เลือก หยุดการแชร์ เมื่อคุณเสร็จสิ้น

สกรีนช็อตของเมนู แชร์เนื้อหา ที่เปิดอยู่

ส่งไฟล์ใน IM

 • ลางไฟล์จาก File Explorer ไปยังหน้าต่างการสนทนา หรือ

 • คัดลองไฟล์หรือรูปภาพที่คุณต้องการส่ง แล้ววางในหน้าต่างการสนทนา

  ทุกคนในการสนทนาจะได้รับการแจ้งเตือน ซึ่งพวกเขาสามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้

ส่งไฟล์เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในบทสนทนา

 1. เลือกผู้ติดต่อจากรายการผู้ติดต่อของคุณ

 2. ลากไฟล์ลงบนส่วนที่เลือก

  ผู้ติดต่อที่เลือกจะได้รับการแจ้งเตือน ซึ่งพวกเขาสามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้

สกรีนช็อตของหน้าต่าง IM ที่มีสิ่งที่แนบมาขาเข้า

เปลี่ยนสถานะการแสดงตัวของคุณ

สถานะการแสดงตนของคุณจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากปฏิทิน Outlook ของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนด้วยตนเอง:

 • เลือกลูกศรสถานะที่ใต้ชื่อของคุณ

 • เลือกตัวระบุการแสดงตัวตนที่คุณต้องการแสดง

 • เมื่อต้องการเลิกทำ หรือให้ Skype for Business อัปเดตสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ ให้เลือก รีเซ็ตสถานะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนสถานะการแสดงตัวตนของคุณใน Skype for Business

สกรีนช็อตของหน้าต่าง Skype for Business กับเมนู สถานะ ที่เปิดอยู่

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business

มีหลายวิธีในการเข้าร่วมการประชุม Skype for Business:

 • เลือกไอคอน การประชุม ในหน้าต่าง Skype for Business จากนั้นดับเบิ้ลคลิกการประชุมเพื่อเข้าร่วม

 • เลือก เข้าร่วมการประชุม Skype ในคำขอการประชุม Outlook

 • เลือก เข้าร่วมออนไลน์ ในตัวแจ้งเตือนการประชุม Outlook

สกรีนช็อตของแท็บ การประชุม ของหน้าต่าง Skype for Business

จัดกำหนดการประชุม Skype for Business

ใน Outlook หรือ Outlook Online:

 1. เปิดปฏิทิน Outlook ของคุณ

 2. เลือก หน้าแรก > การประชุม Skype ใหม่

 3. คำขอการประชุมเสร็จสื้น

เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณจะส่งคำขอการประชุม ให้ตั้งค่าตัวเลือก เช่น ใครสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงและใครที่ต้องรอที่ล็อบบี้เสมือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตั้งค่าการประชุม Skype for Business ใน Outlook

จัดกำหนดการประชุม Skype for Business

รับความช่วยเหลือสำหรับ Skype for Business

 1. จาก ตัวเลือก ลูกศรแสดงเมนู Skype for Business ให้เลือก:

  วิธีใช้ > วิธีใช้ Skyp for Business

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

 3. เลือก ค้นหา ปุ่ม สลับการค้นหา ไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Office

สกรีนช็อตของผลลัพธ์การค้นหาสำหรับที่ติดต่อ Skype for Business บนไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Office
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×