เริ่มต้นใช้งานด่วนของ Word Online

ด้วย Word Online:

 • สร้างเอกสารเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ รูปภาพ และเค้าโครงหน้ากระดาษ

 • เข้าสู่เอกสารของคุณจากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์

 • แชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จากทุกที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ใน Word Online ไฟล์ของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน OneDrive โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแชร์ไฟล์ และเริ่มทำงานร่วมกันได้ทันที

สร้าง เปิด และตั้งชื่อเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้ office.com/signin แล้วเลือก Word ในตัวเปิดใช้แอป Office 365

 2. เลือก เอกสารเปล่าใหม่ เปิดไฟล์ ล่าสุด หรือเลือกหนึ่งในเทมเพลต

 3. เมื่อต้องการตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อเอกสาร ให้เลือกชื่อเรื่องทางด้านบนแล้วพิมพ์ชื่อ

  การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน Word Online

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขชื่อได้ คุณอาจอยู่ใน มุมมองการอ่าน เลือก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขในเบราว์เซอร์

สร้างไฟล์

ชื่อ/เปลี่ยนชื่อไฟล์

แชร์เอกสารของคุณ

 1. เลือก แชร์

  แชร์ - 2

 2. ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย

 3. เลือก สามารถแก้ไข หรือ สามารถดู

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ ถ้าคุณไม่ต้องการให้บุคคลที่คุณแชร์ด้วยต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูหรือแก้ไขไฟล์

 5. เลือก แชร์

หรือ เลือก รับลิงก์ เพื่อสร้างลิงก์ที่จะแชร์ในอีเมล หรือ แชร์กับ เพื่อหยุดการแชร์

แชร์

แก้ไขเอกสารร่วมกัน

หลังจากที่คุณแชร์เอกสารของคุณ คุณสามารถทำงานบนไฟล์นั้นพร้อมกับผู้อื่นได้

 • สำหรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ให้ทำงานร่วมกันใน Word Online และดูการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์

 • ภายใต้ แชร์ คุณจะเห็นชื่อของบุคคลที่กำลังแก้ไขไฟล์พร้อมกับคุณ

 • ธงสีแสดงสถานะจะแสดงให้คุณเห็นตำแหน่งในเอกสารที่แต่ละคนจะทำงานอยู่

สีของค่าสถานะใน Word Online เมื่อคุณแก้ไขร่วม

เพิ่ม ตอบกลับ ลบ และรีวิวข้อคิดเห็น

 • เพิ่มข้อคิดเห็น - เลือก รีวิว > ข้อคิดเห็นใหม่ พิมพ์ข้อความ แล้วเลือก โพสต์

  คุณยังสามารถเลือก แทรก > ข้อคิดเห็น หรือคลิกขวาในเอกสารของคุณ แล้วเลือก ข้อคิดเห็นใหม่ ได้

  • ฟองข้อคิดเห็น ฟองข้อคิดเห็น จะปรากฏในเอกสารที่มีบันทึกย่อ

 • ตอบกลับข้อคิดเห็น - เลือก ตอบกลับ ตอบกลับข้อคิดเห็น

 • ตรวจดูข้อคิดเห็น - เลือก ทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จแล้ว ปิดข้อคิดเห็น .

 • ลบข้อคิดเห็น - เลือก รีวิว > ลบข้อคิดเห็น หรือเลือก X ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

เมื่อต้องการตรวจดูข้อคิดเห็น:

 • เลือก แสดงข้อคิดเห็น เพื่อแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

 • เลือก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป เพื่อย้ายไปมาระหว่างข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็นใน Ribbon ของ Word

บานหน้าต่างข้อคิดเห็น

สนทนาในเอกสาร

 1. ถ้ามีบุคคลอื่นกำลังแก้ไขไฟล์ของคุณ ให้เลือก สนทนา เพื่อเปิดหน้าต่างการสนทนา

 2. พิมพ์ข้อความ แล้วกด Enter เพื่อส่งข้อความของคุณ

การสนทนาของคุณจะไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณปิดไฟล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกการสนทนาของคุณและสนทนาต่อไป ให้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของคุณใน Teams

สนทนาในเอกสาร

สนทนาในเอกสาร - 3

ด้วย Word Online คุณสามารถสร้าง แชร์ และทำงานร่วมกันบนเอกสารในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณได้ ถ้าคุณต้องการฟีเจอร์ Word เพิ่มเติม ให้เปิด Word เวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อป แล้วดู เริ่มต้นใช้งานด่วนของ Word

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Mac ให้ดู วิธีใช้ Word 2016 for Mac

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการในเอกสารของคุณ แล้วพิมพ์ข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกตัวเลือก:

  • ฟอนต์ - ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ และสี

  • ย่อหน้า - สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลำดับเลข การจัดแนว บรรทัด และระยะห่างย่อหน้า

  • สไตล์ - หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง คำบรรยาย

จัดรูปแบบข้อความใน Word Online

เพิ่มรูปภาพ รูปภาพออนไลน์ และตาราง

 1. เลือกแท็บ แทรก

 2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการแทรก:

  • รูปภาพ - เลือก รูปภาพ จากนั้นเรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการแล้วเลือก เปิด

  • รูปภาพออนไลน์ - เลือก รูปภาพออนไลน์ เลือกรูปภาพสต็อกหรือค้นหารูปภาพที่คุณต้องการบน Bing แล้วเลือก แทรก

  • ตาราง - เลือก ตาราง แล้วเลือกขนาดตารางที่คุณต้องการ

แทรกรูปภาพใน Word Online

ตรวจสอบการสะกด

Word Online จะตรวจสอบการสะกดโดยอัตโนมัติ และคำที่สะกดผิดจะมีเส้นใต้หยักสีแดง

 1. คลิกขวาที่คำและตรวจดูคำแนะนำ

 2. เลือกการแก้ไข หรือเลือก ละเว้นทั้งหมด

การตรวจสอบการสะกด - เมนู

เปลี่ยนเค้าโครงหน้ากระดาษ

 1. เลือก เค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. เลือกตัวเลือก:

  • ตั้งค่าหน้ากระดาษ - ระยะขอบ การวางแนว ขนาด

  • ย่อหน้า - การเยื้อง ระยะห่าง

เปลี่ยนเค้าโครงหน้า

เพิ่มลิงก์

 1. เลือกข้อความ

 2. เลือก แทรก > ลิงก์

 3. ใน แสดงข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดง

 4. ใส่ URL ภายใต้ ที่อยู่

 5. เลือก แทรก

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

ใช้สไตล์

ใช้ สไตล์ เพื่อนำฟอนต์ ขนาดฟอนต์ สีฟอนต์ และระยะห่างไปใช้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเอกสารของคุณ

 1. เลือกคำ ย่อหน้า รายการ หรือตารางที่คุณต้องการใช้สไตล์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน สไตล์ ให้เลือกสไตล์ที่คุณต้องการ

ใช้สไตล์

แก้ไขไฟล์ใน Word สำหรับเดสก์ท็อป

ถ้าคุณกำลังทำงานใน Word Online และต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น SmartArt คุณสามารถสลับเป็น Word 2016 บนเดสก์ท็อปของคุณได้

เมื่อต้องการเปิดไฟล์ใน Word 2016

 • เมื่อเปิดไฟล์ใน Word Online ให้เลือก แก้ไขใน WORD เพื่อเปิดใช้แอปสำหรับเดสก์ท็อป เมื่อคุณบันทึก การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกซิงค์กับไซต์ OneDrive หรือ SharePoint ของคุณ

 • ไปที่โฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ

 • เปิด Word 2016 เลือก ไฟล์ > เปิด แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ

ลงชื่อเข้าใช้ - เดสก์ท็อป

แก้ไขไฟล์ Word บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 • ในแอป OneDrive ให้เลือก ไฟล์ หรือ ล่าสุด แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเปิด

 • ในแอป Word ให้เลือก เปิด เลือกตำแหน่ง แล้วเลือกไฟล์

  หรือเลือก ล่าสุด แล้วเลือกไฟล์ที่เปิดล่าสุด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการติดตั้งแอป ให้ดูตั้งค่าแอป Office และอีเมลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

OneDrive สำหรับ iOS

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ บอกฉัน

 1. เลือก บอกฉันว่าคุณต้องการทำอะไร ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

 2. พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการทำ

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ แทรกรูปภาพ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแทรกรูปภาพ หรือการฝึกอบรมเพื่อดูการฝึกอบรมสำหรับ Word

 3. เลือกหนึ่งในผลลัพธ์การค้นหา

บอกฉัน ใน Word Online
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×