เริ่มต้นใช้งานด่วนของ Excel 2016

Excel 2016 ทำให้ง่ายต่อการคำนวณที่ซับซ้อน ด้วย Excel คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการป้อนข้อมูลด้วยการเติมอัตโนมัติ แล้วรับคำแนะนำแผนภูมิโดยอ้างอิงจากข้อมูลของคุณ แล้วสร้างข้อมูลด้วยเพียงคลิกเดียว หรือระบุแนวโน้มและรูปแบบด้วยแถบข้อมูล การใส่รหัสสี และไอคอน

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ดาวน์โหลด Office หรือ Office 365

ถ้าคุณไม่มี Excel และจำเป็นต้องดาวน์โหลด Office หรือ Office 365 ให้ดู ดาวน์โหลดและติดตั้งหรือติดตั้ง Office 365 หรือ Office 2016 ใหม่บนพีซีหรือ Mac ของคุณ

ดาวน์โหลด Office 365

การลงชื่อเข้าใช้

เมื่อใดก็ตามที่ได้รับพร้อมท์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Office หรือ Office 365 โดยใช้บัญชี Microsoft หรือบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

การลงชื่อเข้าใช้จะอนุญาตให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้:

 • บันทึกหรือแชร์ไฟล์โดยใช้ OneDrive

 • ใช้ Office online

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ:

สกรีนช็อตของหน้าลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft

รับ Office บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

Office และอีเมลบนอุปกรณ์ที่ใช้ Android

โทรศัพท์และแท็บเล็ตระบบ Android
คุณสามารถใช้แอป Office และอีเมลบน Android ของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็น Samsung ไปจนถึง Nexus

Office และอีเมลบนอุปกรณ์ที่ใช้ iOS

iPhone, iPad และ iPod Touch
ใช้แอป Office และอีเมลได้ง่ายๆ จากแทบทุกที่ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ iOS ของคุณ

Office และอีเมลบนโทรศัพท์ที่ใช้ Windows

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows
ตั้งค่าโทรศัพท์ที่ใช้ Windows หรืออุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 ของคุณที่มี Office และอีเมล

สร้างเวิร์กบุ๊กด้วยเทมเพลต

 1. เปิด Excel

 2. เลือกเทมเพลต เช่น ตัวติดตามใบแจ้งหนี้การขาย

 3. ในหน้าต่างคำอธิบายเทมเพลต ให้เลือก สร้าง

 4. สำหรับตัวเลือกเทมเพลตที่มากขึ้น ถัดจาก การค้นหาที่แนะนำ ให้เลือกประเภท (เช่น ธุรกิจส่วนบุคคล หรือ อุตสาหกรรม) แล้วเลือกเทมเพลต จากนั้นเลือก สร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เทมเพลตที่น่าสนใจสำหรับ Excel

แม่แบบ Excel

ใส่ข้อมูล

เมื่อต้องการใส่ข้อมูลด้วยตนเอง:

 1. เลือกเซลล์เปล่า เช่น A1 จากนั้นพิมพ์ข้อความหรือตัวเลข

 2. กด Enter หรือ Tab เพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไป


เมื่อต้องการเติมชุดข้อมูล:

 1. ใส่จุดเริ่มต้นของชุดข้อมูลในเซลล์ 2 เซลล์: เช่น ม.ค. และ ก.พ. หรือ 2014 และ 2015

 2. เลือกเซลล์สองเซลล์ที่ประกอบด้วยชุดข้อมูล จากนั้นลากจุดจับเติม จุดจับเติม แนวนอนหรือแนวตั้งไปตามเซลล์


ใส่ข้อมูลในเซลล์


เติมข้อมูลในชุดข้อมูล

เติมข้อมูลลงในคอลัมน์ด้วยการเติมแบบรวดเร็ว

ใช้การเติมแบบรวดเร็ว เพื่อเติมข้อความลงในคอลัมน์โดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อ หรืออนุพัทธ์จากคอลัมน์อื่น เช่น ชื่อเต็ม

 1. ในเซลล์ที่อยู่ใต้ชื่อ ให้พิมพ์ Molly แล้วกด Enter

 2. ในเซลล์ถัดไป ให้พิมพ์ตัวอักษรแรก 2-3 ตัวของ Garret

 3. เมื่อรายการค่าที่แนะนำปรากฏขึ้น ให้กด Return

 4. เลือก ตัวเลือกการเติมแบบรวดเร็ว ไอคอนตัวเลือกการเติมแบบรวดเร็ว เพื่อดำเนินการเพิ่มเติม

ลองทำดู!    เลือก ไฟล์ > ใหม่ เลือก ชมการแนะนำ แล้วเลือกแท็บ เติม

Flash เติมคอลัมน์ของข้อมูล

บันทึกเวิร์กบุ๊กลงใน OneDrive

บันทึกเวิร์กบุ๊กลงใน OneDrive for Business หรือ OneDrive (ส่วนบุคคล) เพื่อเข้าถึงเวิร์กบุ๊กจากอุปกรณ์ต่างๆ แล้วแชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่น

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

  • เมื่อต้องการบันทึกลงใน OneDrive for Business ให้เลือก OneDrive - <ชื่อบริษัท>

  • เมื่อต้องการบันทึกลงใน OneDrive (ส่วนบุคคล) ให้เลือก OneDrive - ส่วนบุคคล

 2. ใส่ชื่อไฟล์ จากนั้นเลือก บันทึก

คุณอาจจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณหรือบัญชี Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู บันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณ

บันทึกตัวเลือกใน Office 2016

คำนวณได้อย่างรวดเร็วด้วย AutoSum

 1. เลือกเซลล์ที่อยู่ด้านล่างตัวเลขที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. เลือก หน้าแรก > AutoSum ปุ่ม AutoSum (ในกลุ่ม การแก้ไข)

 3. ในเซลล์ที่เลือก ให้กด Return เพื่อดูผลลัพธ์

 4. เมื่อต้องการทำการคำนวณอื่นๆ ให้เลือก หน้าแรก แล้วเลือกลูกศรลงข้างๆ AutoSum จากนั้นเลือกการคำนวณ

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถเลือกช่วงของตัวเลขเพื่อดูการคำนวณทั่วไปในแถบสถานะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ดูข้อมูลสรุปบนแถบสถานะ

การใช้ AutoSum

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เน้นข้อมูลที่สำคัญหรือแสดงแนวโน้มของข้อมูลด้วยเครื่องมือ การวิเคราะห์ด่วน

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 2. เลือกที่ปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว รูปปุ่ม ที่มุมขวาล่างของส่วนที่เลือก

 3. เลือก การจัดรูปแบบ วางเมาส์เหนือจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เช่น ชุดไอคอน จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ลองทำดู!    เลือก ไฟล์ > ใหม่ เลือก ชมการแนะนำ แล้วเลือกแท็บ วิเคราะห์

ใช้การวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อเน้นข้อมูล

เลือกแผนภูมิที่เหมาะสม

เลือกแผนภูมิที่ใช่สำหรับข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายๆ ด้วยเครื่องมือ การวิเคราะห์ด่วน

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงบนแผนภูมิ

 2. เลือกที่ปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว รูปปุ่ม ที่มุมขวาล่างของส่วนที่เลือก

 3. เลือก แผนภูมิ วางเมาส์เหนือแผนภูมิที่แนะนำ จากนั้นเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ เช่น แบบเรียงซ้อน

ลองทำดู!    เลือก ไฟล์ > ใหม่ เลือก ชมการแนะนำ แล้วเลือกแท็บ แผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างแผนภูมิ

ทำแผนภูมิด้วยการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

ตรึงแถวหัวเรื่องด้านบนสุด

เมื่อคุณมีแถวจำนวนมาก คุณสามารถตรึงแถวหัวเรื่องของคอลัมน์ไว้ด้านบนสุดเพื่อเลื่อนเฉพาะข้อมูลได้

 1. เปิด Excel

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำการแก้ไขภายในเซลล์เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการยกเลิกโหมดการแก้ไขเซลล์ ให้กด Enter หรือ Esc

 3. เลือก มุมมอง > ตรึงแถวบนสุด (ในกลุ่ม หน้าต่าง)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตรึงบานหน้าต่าง

แถวแรกจะถูกล็อกเมื่อคุณคลิก ตรึงแถวบนสุด
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Excel
 1. เปิด Excel แล้วเลือกในกล่อง โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร ที่ด้านบนของหน้าจอ

 2. พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการทำ

  เช่น พิมพ์ AutoSum เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีใช้คำสั่ง AutoSum หรือ การฝึกอบรม เพื่อดูการฝึกอบรมสำหรับ Excel

ดูวิธีใช้ใน Excel
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×